Molio og Cobuilder inngår samarbeid om å utvikle felles PDT’er for den danske byggebransjen

Modified on april 27, 2021

Det danske byggebransjes kunnskapssenter Molio inngikk nylig et samarbeide med Cobuilder om å utvikle et felles «digitalt språk» for den danske byggenæringen. Ved hjelp av standardiserte datastrukturer, kalt produktdatamaler, eller PDT’er som de er kjent som i Norge, kan bransjeaktører fritt utveksle digitale produktdata på tvers av prosjekter og plattformer.

Den danske byggenæringen sliter, som den norske, med lav produktivitetsvekst. Mange danske aktører har lenge hatt ambisjoner om bruk av teknologi for å digitalisere byggeprosesser og sikre deling av data på tvers av leverandører og fagdisipliner. Standardisering av store datamengder har til nå vært den største utfordringen.

Fra manuelle prosesser til digitalisering

– Til nå har vi vært avhengig av tidskrevende manuelle prosesser fordi vi har manglet standarder for digitalisering av produktinformasjon. Cobuilders løsning gir oss et standardisert språk for deling av data.  Løsningen vil gjøre det mulig å automatisere prosesser, redusere byggetid og sikre kontroll med miljøpåvirkning i alle deler av verdikjeden, sier Christina Hvid, administrerende direktør i Molio.

Christina Hvid, adm. dir. i Molio

Cobuilder har i flere år jobbet med utvikling av produktdatamaler og er en av de første softwareleverandørene til å levere en standardbasert løsning for utarbeidelse av PDT’er. Ved å implementere Cobuilder Define kan Molio utvikle PDT’er som er i tråd med europeiske standarder og samtidig tilpasset den danske byggebransjen. PDT’ene sikrer maskinlesbarhet og fri flyt av digitale produktdata gjennom alle prosjektfaser. Uansett om dataene skal brukes for spesifisering, livsløpsanalyser eller kostnadsberegninger.

– Dette prosjektet er et stort steg i digitaliseringen av den danske byggebransjen, og vi er fornøyde med å kunne bidra med vår ekspertise og vår softwareløsning, sier Lars Fredenlund, adm.dir. i Cobuilder. – På sikt vil aktører i byggenæringen samarbeide og dele data på tvers av landegrenser, leverandører og prosjekter. Dette blir stadig viktigere for å redusere kostnader og byggetid, og for å møte økende myndighetskrav om dokumentasjon av utslipp og miljøpåvirkning i hele byggeprosessen, sier Fredenlund.

Lars Fredenlund, adm.dir. i Cobuilder

Digitale og grønt skifte

COWI, et av verdens ledende rådgivende ingeniørselskaper, har lenge etterspurt standarder for digitalisering av data i det danske markedet.

Med denne løsningen vil vi være i stand til å bruke og dele data mye mer effektivt, og dermed samarbeide mye bedre. Dette er spesielt viktig i en næring som har så mange ulike leverandører, og med lange tradisjoner for manuelt arbeid. Løsningen er en forutsetning både for det digitale og grønne skiftet, sier Morten Alsdorf, leder for digital transformasjon i COWI Group.

Morten Alsdorf, leder for digital transformasjon i COWI Group

Slik blir PDT’ene implementert

Utrullingen av datamalene i det danske markedet vil være en flertrinnsprosess. I første prosjektfase får Molio tilgang til PDT’ene som er utviklet av Cobuilder. Disse blir brukt som et utgangspunkt og tilpasset behovene til den danske byggebransjen. Ved å bruke Cobuilders løsning Define sikrer Molio at dataene som de oppretter er i tråd med alle relevante standarder for styring av data i byggebransjen. Dette muliggjør maskinlesbarhet og høy kvalitet på dataene – viktige forutsetninger for automatisert informasjonsflyt.

PDT‘ene blir tilgjengeliggjort for markedsaktørene gjennom en egen plattform. I neste prosjektfase blir produktdatamalene også tilgjengelige via en API-tjeneste slik at bedrifter kan integrere dem direkte i egne systemer eller i ulike digitale løsninger som tilbys i markedet.  Målet er å gjøre dette felles «digitale språket» tilgjengelig for alle og tilrettelegge for rask adopsjon.

Om Molio

Molio er et kunnskapssenter for den danske byggebransjen. Molio tilbyr digitale verktøy og tjenester for å sikre at alle bransjeaktører – fra byggherrer, arkitekter og konsulentfirmaer til store entreprenører og mindre håndverkere kan få den nyeste kunnskapen, samt informasjon om lovgivning og praksis. Molios digitale verktøy og tjenester er utviklet for å fremme vekst, digitalisering og effektivisering, både innen enkeltbedrifter og i hele bransjen – f.eks. digitale standarder og informasjonsinfrastruktur, data for estimerte beregninger, struktur og søk i de mange lover og forskrifter, samt lærebøker og kurs.

Molio eier konferansesenteret HUSET som ligger i Middelfart på Fyn. Her arrangerer Molio ulike kurs for mer enn 3500 fagpersoner fra hele byggebransjen i over 200 kursdager i året. På HUSET vil besøkende også finne Danmarks største byggutstilling som besøkes av 80.000 personer hvert år.