Materialdokumentasjon BREEAM

Cobuilder Collaborate hjelper deg med valg og dokumentering av produkter og forenkler arbeidet med materialdokumentasjonen i prosjektet

BREEAM-funksjonaliteten i Cobuilder Collaborate gir deg en forenklet prosess for valg av produkter og innsamling av relevant dokumentasjon i BREEAM-prosjekter. Aktiver BREEAM-filteret for å sjekke produktene opp mot krav iht. sjekkliste A20 og emne HEA 02. Ved hjelp av et eget dashbord kan du enkelt vurdere, kvalitetssikre og ferdigstille materialdokumentasjonen i prosjektet. Og du slipper dobbeltføring i Excel – du kan eksportere all produktinformasjon og relevante dokumenter ved et par tastetrykk eller sende direkte til BREEAM-revisor.

Slik virker det – se den korte videoen.

Tilbake til topp

Vi opplever at prosjektene etterspør egendeklarasjoner iht. siste revisjon og oppfordrer derfor alle som har utarbeidet egendeklarasjoner etter maler tilgjengelige på våre nettsider til å revidere sine deklarasjoner.

Dette gjelder konkret følgende maler:

  • Maling og lakk som anvendes på stedet
  • Tregulv og parkett
  • Treplater

BREEAM-NOR 2016 egendeklarasjoner

Disse malene kan brukes av produsenter/importører av byggevarer for å deklarere informasjon om produkter i henhold til kravene i sjekkliste A20 og emne HEA 2 i BREEAM-NOR 2016 Teknisk Manual SD5075NOR Versjon 1.2/05.06.2019. Malene er utviklet av Skanska, Veidekke, NCC og Backe Gruppen i samarbeid med NGBC. Fyll ut aktuell mal og returner til Cobuilder for registrering i Cobuilder Collaborate slik at utførende aktører kan bruke den i sine digitale prosjekter.

English