Kvaliteten betyr alt når det kommer til digitale produktdata

Hvorfor er det nødvendig å ha høykvalitets produktdata for hånden når man skal bygge og hva er kriteriene som hjelper deg å skille mellom god og dårlig produktdata? Ta deg fem minutter og få svarene her.

Digitale produktdata er byggets DNA

En grunnleggende forutsetning for et vellykket byggeprosjekt er først og fremst grundig prosjektering og planlegging. For å få til dette trenger arkitekter og rådgivende nøyaktig, konsistent og rikelig med informasjon. Uten den blir det vanskelig å levere et prosjekt som samsvarer med byggherrens mange små og store krav.

Gjennom byggefasen må entreprenørene hele tiden kontrollere at komponentene som inngår i bygget samsvarer med informasjonen prosjekteringen genererte. Bare da kan få en oppegående modell «as-designed.» Når bygget er ferdig og går over i driftsfasen legges den samme informasjonen til grunn for forvalternes vedlikehold.

Det er disse digitale produktdataene lagt inn i den endelig digitale modellen vi gjerne kaller «bygets DNA,» fordi all informasjon om hva bygget består av eksisterer i den endelige modellen «as built.»

Kvaliteten på produktdataene er avgjørende

Korrekte produktdata kan hjelpe de respektive aktørene å forbedre byggeprosessen på tvers av faser, fag og roller. For å få til dette må dataene ikke bare være korrekte og enkle å finne, de må også være lettfattelige og lette å bruke. I Cobuilder tar vi av den grunn følgende punkter opp til betraktning når vi vurderer kvaliteten på data knyttet til et gitt produkt:

Er produktdataene korrekte?

Hvem er kilden til informasjonen? Produktdata kommer enten direkte fra produsent eller importør, siden de har mest akkurat informasjon om produktet. Produsenten kan redigere, oppdatere eller lage ny produktinformasjon, og i tillegg er juridisk ansvarlig for produktdataenes troverdighet.

Gir produktdataene én og samme betydning?

Kan produktdataene tolkes entydig av alle brukere, i enhver fase? Det kan lett oppstå problemer dersom produsentene ikke har strukturert dataene på en ryddig måte, eller ikke har benyttet korrekte begreper, mål og mengder. Av den grunn har byggenæringen i Europa utarbeidet en felles mal for innmelding og distribuering av produktdata. Denne malen er gitt navnet «Product Data Template» (PDT). En PDT utarbeides per produkttype og baseres på europeiske – eller internasjonale – standarder. Har ett produkt en PDT heftet til seg kan du være sikker på at dataene er korrekte, strukturert på riktig måte og gir én og samme mening, på tvers av prosjektets mange faser og i hele verdikjeden.

Er produktdataene interoperabile?

Er produktdataene tilgjengelig for ulike plattformer, systemer og software? Utvalget av plattformer og software som benyttes fra skisse-stadiet og prosjektering, via byggeplass til drift og vedlikehold, vokser voldsomt nå. Det er derfor helt avgjørende at produktdataene må kunne hentes ned og eksporteres ut like enkelt for en Revit-brukende arkitekt, som for en mengde-beregnende entreprenør i Excel, eller for en snekker som foretrekker Rendra O for den saks skyld. Interoperatible, digitale produktdata kan utveksles sømløst mellom alle systemer og aktører som er kompatible med åpenBIM, og er antagelig den mest verdifulle siden av å basere prosessene på åpenBIM.

Forblir produktdataene meningsfulle etter oversettelse?

I ulike land brukes det forskjellige klassifiseringssystemer og tekniske begreper. Systemer og begreper som kan variere stort fra språk til språk. «buildingSMART Data Dictionary» (bSDD) tar brodden av denne problematikken. Hvert enkelt begrep beholder gjennom bSDD sin mening i forhold til andre begreper gjennom oversettelsen. Dette betyr at man kan oversette for eksempel produktytelsene i en gitt ytelseserklæring automatisk fra norsk til finsk, uten å bruke én eneste konsulenttime.

Slik lager vi perfekte produktdata

Som eksperter på produktdata har vi i Cobuilder forutsett den økende etterspørselen av digitale produktdata som implementeringen av BIM medfører. Vi har av den grunn utviklet en løsning for digitalisering av produktinformasjon gjennom strukturerte, standardbaserte «Product Data Sheets» (PDS). Dette gir allе produsenter muligheten til å lagre sine produktdata i goBIM, koble dem til sine ERP systemer og dele dem med alle. I hele verdikjeden. goBIM er integrert med buildingSMART Data Dictionary for å sikre interoperablitet og automatisk oversettelse av produktdataene. I tillegg bruker goBIM og ProductXchange samme database. Gjennom goBIM kan produsenter luke vekk avvik i dokumentasjonen for entreprenørene som benytter seg av produktene deres. På denne måten får entreprenørene eksportert kvalitetssikrede og konsistente produktdata til sine digitale modeller.

Fremtidens byggenæring er avhengig av gode produktdata

Uansett hvor du befinner deg i verdikjeden kommer digitale produktdata til å endre hverdagen din. Å begynne med digitalisering tidlig vil bli avgjørende for alle aktørers framtid. Byggenæringen skal digitaliseres og det spiller ingen rolle om det er myndighetene eller byggherrene som setter kravene. Behovet for kvalitetssikret produktdata vil uansett øke drastisk.
Godt er det. Bare en omfattende og helhetlig digitalisering kan gi oss en mer effektiv og grønnere byggenæring.