Webinar for kjemikalieleverandører

Hva bør du ta hensyn til når du leverer informasjon om kjemiske produkter?

Dine kunder er avhengige av gode sikkerhetsdatablader for å kunne identifisere uønskede stoffer som bl.a står på kandidatlisten, BREEAM sjekkliste A20, m.m. Dette er nødvendig for å kunne vurdere substitusjon og ikke minst – arbeide trygt med kjemiske produkter. Som en del av våre tjenester utfører vi kvalitetssjekk av innleverte sikkerhetsdatablader på vegne av brukerne, og i dette kurset vil vi forklare hva som er viktig fra deres ståsted. Du vil få praktiske eksempler på feil som gjør at SDS blir underkjent i kvalitetssjekk

Vi vil også nevne andre typer produktdokumentasjon som dine kunder trenger i sitt arbeid, og vil ta en kort gjennomgang av dine forpliktelser som leverandør av kjemiske produkter. Du vil også lære hvordan din produktdokumentasjon brukes av kundene dine i Cobuilders systemer.

Hovedtemaene på webinaret er:

  • Hvilke forpliktelser kan en leverandør av kjemiske produkter ha?

  • Hva leder til AVVIK i ProductXchange/Collaborate?

  • Viktig informasjon i sikkerhetsdatabladet

Kurset arrangeres på forespørsel.
Ta gjerne kontakt hvis du er interessert.

Kontakt oss

Foredragsholder

Maria Andersen
Maria AndersenKvalitetssjef for kjemi og miljø, Cobuilder

Maria er kvalitetssjef for kjemi og miljø i Cobuilder. Hennes tidligere erfaring omfatter bl.a. stillinger som rådgiver i KIWA og inspektør i den svenske kjemikaliemyndigheten.