Webinar for kjemikalieleverandører

Hva bør du ta hensyn til når du leverer informasjon om kjemiske produkter?

Dine kunder er avhengige av gode sikkerhetsdatablader for å kunne identifisere uønskede stoffer som bl.a står på kandidatlisten, BREEAM sjekkliste A20, m.m. Dette er nødvendig for å kunne vurdere substitusjon og ikke minst – arbeide trygt med kjemiske produkter. Som en del av våre tjenester utfører vi kvalitetssjekk av innleverte sikkerhetsdatablader på vegne av brukerne, og i dette kurset vil vi forklare hva som er viktig fra deres ståsted. Du vil få praktiske eksempler på feil som gjør at SDS blir underkjent i kvalitetssjekk

Vi vil også nevne andre typer produktdokumentasjon som dine kunder trenger i sitt arbeid, og vil ta en kort gjennomgang av dine forpliktelser som leverandør av kjemiske produkter. Du vil også lære hvordan din produktdokumentasjon brukes av kundene dine i Cobuilders systemer.

Hovedtemaene på webinaret er:

  • Hvilke forpliktelser kan en leverandør av kjemiske produkter ha?

  • Hva leder til AVVIK i ProductXchange/Collaborate?

  • Viktig informasjon i sikkerhetsdatabladet

Kurset arrangeres to ganger i året. Nye kursdatoer blir satt opp på nyåret.

Foredragsholder

Maria Andersen
Maria AndersenKvalitetssjef for kjemi og miljø, Cobuilder

Maria er kvalitetssjef for kjemi og miljø i Cobuilder. Hennes tidligere erfaring omfatter bl.a. stillinger som rådgiver i KIWA og inspektør i den svenske kjemikaliemyndigheten.