Cobuilder Collaborate grunnkurs

Slik kan Cobuilder Collaborate hjelpe deg

Dette er et digitalt kurs som vil gi deg en innføring i Cobuilder Collaborate. Du vil lære hvordan systemet kan hjelpe deg med oppfyllelse av ulike lovkrav knyttet til dokumentering av produkter, stoffkartotek, risikovurdering, og andre prosjektkrav, som f.eks. BREEAM. Du vil også få en gjennomgang av hovedfunksjonene i Cobuilder Collaborate.

Kurset er spesielt rettet mot utførende aktører.

Agenda

  • Praktisk innføring i bruk av Cobuilder Collaborate

  • Dokumentasjonsavvik. Hvordan håndtere avvik i Cobuilder Collaborate?

  • Farlige kjemikalier med kort innføring i begreper som er viktige for å forstå farer, som f.eks. Kandidatlisten – PBT, vPvB, m.m.

  • Stoffkartotek/risikovurdering

  • BREEAM-modul i Cobuilder Collaborate

  • Historiske prosjekter/FDV

Ingen arrangement funnet!

Foredragsholdere

Maria Andersen
Maria AndersenKvalitetssjef for kjemi og miljø, Cobuilder

Maria er kvalitetssjef for kjemi og miljø i Cobuilder. Hennes tidligere erfaring omfatter bl.a. stillinger som rådgiver i KIWA og inspektør i den svenske kjemikaliemyndigheten.