Workshop coBuilderCONNECT (Integrasjon)

Leverer dere produktdokumentasjon automatisk gjennom Cobuilder sine systemer? Da kan workshop coBuilderCONNECT være noe fort dere.

Det er mange lov- og forskriftskrav en virksomhet skal ha fokus på. Gjennom en workshop for din butikk vil vi vise hvordan dere enklere kan oppfylle forskrifts- og markedskravene forbundet med distribusjon av produktdokumentasjon.

En workshop gjennomføres i aktuell butikk og tar for seg:

  • Gjennomgang av Cobuilder systemene dokumentasjonen kan leveres gjennom; ProductXchange, coBuilderPRO og coBuilderFREE;
  • Deres eget ERP/handelssystem og sammenhengen mellom hva som legges inn der opp mot hva som leveres gjennom Cobuilder systemene;
  • Gjennomgang av aktuelle lovkrav sett i sammenheng med distribusjon av dokumentasjon og ikke minst markedskrav dere kan stilles overfor, som for eks. BREEAM og Svanemerket bolig;
  • Seansen er tilpasset butikken og de utfordringer butikken stilles overfor i den daglige driften knyttet til produktdokumentasjon.

Varighet på workshop er delt opp i tre moduler:

  • 4 timer og prisen er 8.500,-
  • 2 timer og prisen er 4.500,-
  • 1 time og prisen er 2.500,-

Prisen inkluderer forberedelse av kursholder for din bedrift.

Eventuelle kostnader for transport, kost og losji kommer i tillegg.

For mer informasjon og bestilling ta kontakt med Emir Evlic – evlic@cobuilder.com

KONTAKT OSS