Kurs – Workshop CONNECT 2018-04-13T14:45:48+00:00

Workshop coBuilderCONNECT (Integrasjon)

Leverer dere produktdokumentasjon automatisk gjennom coBuilder sine systemer? Da kan workshop coBuilderCONNECT være noe fort dere.

Det er mange lov- og forskriftskrav en virksomhet skal ha fokus på. Gjennom en workshop for din butikk vil vi vise hvordan dere enklere kan oppfylle forskrifts- og markedskravene forbundet med distribusjon av produktdokumentasjon.

En workshop gjennomføres i aktuell butikk og tar for seg:

  • Gjennomgang av coBuilder systemene dokumentasjonen kan leveres gjennom; ProductXchange, coBuilderPRO og coBuilderFREE
  • Deres eget ERP/handelssystem og sammenhengen mellom hva som legges inn der opp mot hva som leveres gjennom coBuilder systemene.
  • Gjennomgang av aktuelle lovkrav sett i sammenheng med distribusjon av dokumentasjon og ikke minst markedskrav dere kan stilles overfor, som for eks. BREEAM og Svanemerket bolig.
  • Seansen er tilpasset butikken og de utfordringer butikken stilles overfor i den daglige driften knyttet til produktdokumentasjon.

Varighet på workshop er delt opp i tre moduler:

4 timer og prisen er 8.500,-

2 timer og prisen er 4.500,-

1 time og prisen er 2.500,-

Prisen inkluderer forberedelse av kursholder for din bedrift.

Eventuelle kostnader for transport, kost og losji kommer i tillegg.

For mer informasjon og bestilling ta kontakt med Emir Evlic – evlic@cobuilder.com