Sammen med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) samler Cobuilder AS hele bransjen til et felles kompetanseløft på Bygg Reis Deg Torsdag 15. Oktober

photodune-9561528-buildings-construction-site-green-hills-road-and-transparent-hexagons-m-image

Du får bl.a. høre fra:

Innkjøpssjef , Miljøleder og HMS-sjef i Veidekke som vil gi et innblikk i
hvordan ProductXchange brukes i deres organisasjon og på deres prosjekter

– DIBK – som vil redegjøre for hvilke krav som stilles til leverandører, og
utførende rundt salg, montering og bruk av byggevarer samt resultatet av
kontrollaksjon hos produsentene.

BREEAM-NOR – Løfter på lokket til den nye BREEAM-NOR manualen og
hvordan det nordiske prosjektet «Nordic Guide to Sustainable Materials»
vil påvirke markedet

– Cobuilder presenterer etablerte løsninger for distribusjon av produktdata og
dokumentasjon gjennom hele verdikjeden, samt hvilke muligheter dette gir
i forhold til Open BIM (IFC og bSDD)

Full agenda og foredreagsholdere

 

Meld deg på arrangementet

artikkelLeverandSamling

 

 

 

 

 

 

En felles møteplass for produsenter, leverandører, entreprenører og håndverkere hvor dagsaktuelle temaer knyttet datadistribusjon i verdikjeden vil bli belyst.

Vær med på det store løftet byggebransjen – meld deg på i dag

 

Praktisk info:

Adresse:Thon Hotel Arena,  Nesgata 1, 2004 Lillestrøm
Dato/Tid:15. oktober 2015, Kl. 08:30 – 13:45
Pris:990,- (bindende påmelding)
Agenda:Kompetanseseminar (pdf)