Jakten på produktinformasjon

Jakten på produktinformasjonen – En sann historie

Tenk deg å leve i en verden hvor hele verdikjeden kommuniserer sømløst og samhandler hundre prosent digitalt. En verden alle data er tilgjengelig med et tastetrykk. I en slik verden ville følgende historie vært umulig.

Fastkarm-vinduet som ble et episk problem

Da vi byttet lokaler en gang i det herrens år 2014, forsøkte vi å ta høyde for det meste. Alt fra lokasjon i forhold til kollektivtrafikk og dagslys i rommene til inneklima og planløsning for effektiv utnyttelse av arealet, ble tatt i betraktning. Vi glemte imidlertid å sjekke om vinduene kunne åpnes. Dessverre skulle det vise seg at alle vinduer i etasjen hadde fastkarm.
Selv om bygningen i og for seg hadde et ypperlig ventilasjonssystem, ville vi jo gjerne også kunne åpne vinduene i ny og ne for å få inn litt frisk luft. Så vi bestemte oss for å bytte fastkarm-vinduene med noen som hadde toppsving. Da begynte marerittet.

Den lange veien for å finne produsenten

Siden vi ikke hadde noe sterkt ønske om å ødelegge fasaden, ble det fort klart at vi ikke kunne bytte vinduene med hvilket som helst produkt. Vi måtte finne vinduer av samme modell, størrelse og farge. Først tok vi kontakt med Forvalteren (1) som ikke kunne finne noen som helst informasjon om verken Produsent eller Leverandør. Ei heller var det mulig å oppdrive informasjon om vinduenes modell og spesifikasjoner. Men ringe opp byggherren sa han seg villig til.
Dessverre hadde Byggherren (2) null erindring om hvor disse spesifikke vinduene var kjøpt fra, men han videresendte vårt spørsmål til Entreprenøren.
Entreprenøren var imidlertid ikke like «på.» Da vi ikke hadde fått svar på vår høflige henvendelse etter tre uker, prøvde vi å spore dem opp. Det skulle vise seg vanskelig. Mulig de hadde skiftet navn. Mulig var de kjøpt opp. Resultatet var uansett at vi ikke fikk fatt i dem.
Det vi dog klarte var å komme i kontakt med noen underentreprenører som en gang i en fjern fortid hadde jobbet med den respektive Entreprenøren. Etter en rekke telefonsamtaler lyktes vi faktisk med kunststykket å få fatt i selveste Underentreprenøren (4) som hadde montert vinduene i bygningen.
Med store forhåpninger om å ende søket ringte vi opp, men i stedet for en løsning fikk vi tvert imot floken viklet ytterligere til. Glasset var nemlig kjøpt hos én leverandør og rammeverket av en annen. Vi lurte forsiktig på om underentreprenøren muligens kunne tenkes å ha kontaktinformasjonen til leverandørene? Mot all formodning hadde de heldigvis det.

Så hva visste egentlig leverandørene om det omsatte produktet?

Leverandørene (5), (6) hadde importert både glass og rammeverk fra utlandet. Dessverre jobbet ingen lenger med noen av produsentene (7), (8). Heldigvis hadde de tatt vare på kontaktinformasjon til begge to.
Vi ringte opp, ga dem all informasjon om leverandører, entreprenører og byggeprosjektet som vi hadde samlet inn i løpet av vårt stadig mer omfattende søk, Et søk som på dette tidspunkt hadde tatt intet mindre enn fire måneder. Gledelig nok kunne de vennlig opplyse oss om at de hadde oppbevart fakturaene og på den måte kunne identifisere modellen, størrelsen og fargen på vinduene. Og javisst kunne de framskaffe passende toppsving-vinduer. No problem.
Vi bestilte vinduene. Fikk de montert av selskapet som forvalter våre kontorer og fordi DOP på dette tidspunktet ikke var obligatorisk ennå, fikk forvalterne monteringsanvisningen og FDVen på papir. Så kan man jo bare håpe at disse dokumentene oppbevares i en mappe som forblir tilgjengelig hos nevnte forvalter. Da helst med kontaktinformasjonen til produsentene heftet ved.

Hvordan ville denne historien spilt seg ut i en digitalisert virkelighet?

I en digitalisert virkelighet – én virkelighet vi i dag kan ane er innen rekkevidde – ville vår håpløse jakt ha vært kortet ned til følgende:
Vi ville bytte våre fastkarm-vinduer med en modell som hadde toppsving. Så vi sendte en mail og spurte forvalteren om han kunne finne en passende modell. Forvalteren gikk så inn i sin digitale, IFC-baserte «as-built» modell og fant med noen ytterst få tastetrykk fram vinduenes egenskaper og produsentens kontaktinformasjon. Deretter sendte han en mail og bestilte våre nye vinduer. Slutt.

Hva er egentlig poenget med denne historien?

Per i dag er det mulig – og dette skjer hele tiden – å jobbe i byggenæringen uten å være en del av den sømløse og utrolig effektive utvekslingen av produkt- og prosjektinformasjon som digitaliseringen har åpnet for. På kryss og tvers av hele byggenæringen kronglete verdikjeder. Men ville det ikke være langt enklere, mer tidsbesparende og mindre kostbart å ha ALL produktinformasjonen distribuert og kontinuerlig oppdatert av gjennom dagen digitaliserte løsninger. Det kan jo se ut som digitaliseringen er uunngåelig?
Skader gjør den i hvert fall ikke. Selv om det må investeres noen kroner i teknologi og opplæring, er fordelene ved digitaliseringen så enorme at det for alle vil være verdt alt bry å simpelthen komme i gang. Har du egentlig råd til å la vær?
Vær på lag med en framtid som uansett vil tvinge seg fram. Kom i gang med digitaliseringen allerede i dag!