Isopartner satser på digital levering av produktdokumentasjon i ProductXchange

Isopartner inngikk nylig avtale med Cobuilder for levering av produkter og dokumenter i ProductXchange. ProductXchange er en digital løsning som er godt kjent blant de ulike aktørene i den norske byggenæringen. Løsningen sikrer effektiv innsamling av «as built» produktinformasjon under byggeprosessen gjennom enkle kommunikasjonsprosesser i verdikjeden.

Isopartner er markedsledende distributør av teknisk isolasjon, og er medlem av den internasjonale IPCOM-gruppen, en allianse av europeiske isolasjonsgrossister. Isopartner har vært på markedet i over 25 år og tilbyr sine kunder både høy ekspertise og personlig service.

«Vi ønsker å være en partner til våre kunder. Det står jo i navnet vårt – Isopartner.»- sier Ulrike Gjermundsen, markedssjef i Isopartner. «Det er mye produktdokumentasjon kundene våre trenger på sine prosjekter for å oppfylle diverse regulatoriske krav iht. TEK, SAK, REACH, Byggevareforordningen, m.m. Dessuten er det stort fokus på å bygge bærekraftige bygg i dag. Det er mange BREEAM-prosjekter som stiller ytterligere krav til dokumentasjon av byggevarer. For å kunne hjelpe kundene våre med administrering av deres produktdokumentasjon og for å spare dem for tid og papirarbeid, har vi inngått avtale med Cobuilder for levering av produkter og dokumenter direkte på prosjektene i ProductXchange. På denne måten kan kundene våre konsentrere seg om jobben sin og samtidig være sikre på at all nødvendig produktdokumentasjon er levert til deres oppdragsgivere, og at produktene oppfyller kravene som stilles på prosjektet.»

digital twin

«Vi ønsker Isopartner velkommen til ProductXchange.»- sier Emir Evlic, salgssjef i coBuilder. «Det er flott at stadig flere grossister er med i ProductXchange. Det bidrar til mer nøyaktig produktinformasjon på prosjektene. Samhandling på tvers av verdikjeden er vesentlig for digitaliseringen av byggenæringen.»

For Isopartner er digitalisering et viktig tema. I 2019 skal bedriften delta i et pilotprosjekt til IPCOM-gruppen der medlemmene i alliansen gradvis går over til et felles skybasert PIM-system. Digitalisering skal gi kostnadsreduksjon, optimalisert ressursbruk og konkurransefortrinn. Derfor mener Ulrike Gjermundsen i Isopartner at BIM er viktig for byggenæringen og at alle aktører i verdikjeden bør bidra til bedre implementering av BIM-prosessene. Ved å levere produkter og dokumenter i ProductXchange ønsker Isopartner å hjelpe sine kunder med administrering av deres produktdokumentasjon, og samtidig støtter samhandlingen i industriens digitalisering.