Å benytte seg av digitalt overlevert produktdata er ikke lenger bare ett hyggelig konkurransefortrinn, det er et krav.

Ingen grunn til å IKKE stole på digital produktdata

Smarte prosesser, oppegående digitale verktøy og løsninger for byggenæringen har ført til at korrekte, konsistente og automatisk overleverte produktdata spiller en stadig viktigere rolle, både for byggherrer og entreprenører. Å benytte seg av digitalt overlevert produktdata er ikke lenger bare ett hyggelig konkurransefortrinn, det er et krav. Produsenter av byggevarer har nå en gylden mulighet til å snu dette kravet til sin fordel.

BIM består av geometri, objekt-data og dyp produktdokumentasjon

Tradisjonelt oppfattes BIM som et digitalt, tre-dimensjonalt speilbilde av en bygning. Så langt har mange produsenter vært av den oppfatning at det er nok å lage 3D-objekter som arkitekter og rådgivende ingeniører kan legge inn i sine Revit-modeller. Oppfatter du BIM på denne måten har du imidlertid mistet selve poenget med såvel BIM som prosess.

«Byggevareprodusentenes rolle er avgjørende når det kommer til digitalisering av byggenæringen. Selv om vi betrakter BIM som en digital tre-dimensjonal fremstilling av geometrien, er alle avhengige av produsentenes 3D-objekter og dokumentasjonen knyttet til disse. Det må fokuseres på å levere produktegenskaper i form av digitale data. Dette er nøkkelen for produsentene.»

Mark Baldwin, buildingSMART International

Makt-drevet fokusbytte

Dette store skiftet i byggenæringens er først og fremst drevet av myndighetene og byggherrene. For myndighetene er det tvingende nødvendig med digitale produktdata for å kunne sørge for en mer effektiv, standardisert og bærekraftig fremtid. Byggherrene vil på sin side gjerne vite – og ikke minst være trygge på – at deres respektive bygg består av de komponentene som de har bestilt. En innsikt som blant annet forenkler alle aspekter av drift, vedlikehold og videreutvikling. Når alle tar i bruk prosesser for sømløs overføring av standardiserte – og kontinuerlig oppdaterte – data, fra tidligfase til demolering, vil alle vinne. På tvers av verdikjeden. I hele byggets livssyklus. Enkel tilgang på konsistente produktdata minsker ikke bare risikoen for feil og mangler. Konsistente produktdata er sterkt ressurssparende.

Hvem trenger produktdata?

Svaret er «alle.» Det er for eksempel viktig for entreprenøren å montere vinduer med den U-verdien byggherren har bestilt, slik at bygget oppfyller de fremtidige energikravene som er satt. Verdier knyttet til et vindu som er like viktig for forvalteren som på sin side i fremtiden skal skifte det ut med et med tilsvarende verdier.
Når ett bygg skal prosjekteres, begynner prosessen gjerne med valg av BIM software. Dette kan for eksempel være Revit eller ArchiCAD. Når valget er gjort velger man gjerne mellom objekt-typer. Skal man benytte produsentenes egne 3D objekter eller generiske objekter? I begge tilfeller påvirker valget hvordan produktdataene knyttet til objektene hentes inn. Vanligvis laster arkitektene ned BIM objekter direkte fra produsentene eller fra et objekt-bibliotek. Filene lagres på PC ‘en og brukes i gjennom prosjektperioden. Selv om objektene KAN inneholder produktdata, kan de vise seg uaktuelle når arkitekten sender sin modell videre til de rådgivende ingeniører som gjerne er mer spesifikke i sine krav til byggets mange komponenter. Velger arkitektene feil objekttype, kan altså dette forplante seg som en feil lenge etter at de er ferdige med jobben sin.

En langt smartere måte å prosjektere på er derfor å benytte de generiske objektene som allerede finnes i Revit, og så heller koble disse til spesifikk, digital produktdata. Dette er i dag ikke bare fullt mulig, det er enkelt. Ved å benytte plugin’er som kobler produktdatabaser med Revit – eller annen foretrukken BIMsoftware – har man til enhver tid oppdaterte produktdata direkte fra produsenten, og alle kan være viss på at modellen alltid inneholder korrekte og konsistente data.

Hvordan vil produktdata forandre byggenæringen?

«Å jobbe med produktdata gir oss innsikt i hva som trengs av samhandling mellom verktøy og aktører for å få til en effektiv fremtid gjennom BIM.»
Richard Petrie, buildingSMART International

BIM software er et nytt område som byr på mange muligheter – og ikke minst mange mulige retninger – for utviklingen fremtidens byggenæring. Industrien har da også identifisert den mest effektive og rimeligste måten for digitalisering av produktinformasjon. Det er utarbeidet standardiserte, strukturerte maler for erklæring av produktegenskaper: Product Data Templates (PDT.)
En PDT gjør det enkelt å velge visse datasett – for eksempel EPD’er, data, ytelser, manualer – og oversette disse til ulike språk og eksportere dem til det foretrukne BIMformatet. Gjennom PDT oppnås åpenBIM, gjennom åpenBIM kan kundene som trenger produktdata kan få de i akkurat den formen de vil. Samtidig har produsenten full kontroll over administrering av dataene og hvordan de distribueres til kundene.

På toppen av dette får du markedsinnsikt, du kan nemlig når som helst se hvilke prosjekter som bruker dine produkter, hva slags produktytelser som etterspørres oftest og hvem som søker nettopp dine produkter, bare for å nevne noe av det som kan hentes ut fra dagens systemer.
Det finnes med andre ord en rekke gode løsninger som kan endre din hverdag for godt. Alt som kreves er at du kommer i gang med digitaliseringen.

Har du råd til å vente?