Implementerer et felles digitalt språk i den danske byggebransje

Modified on oktober 15, 2021

I april inngikk det danske byggebransjens kunnskapssenter Molio et samarbeid med Cobuilder om å utvikle en felles dataordbok for den danske byggebransjen. Målet med dette prosjektet er å etablere et felles digitalt språk som gjør at informasjon kan flyte fritt mellom alle aktører. Vi møtte prosjektleder Mikkel Nygaard Rønne for å få en oppdatering om fremdriften og lære mer om Molios tilnærming til dette spennende prosjektet.

Små skritt kan gi store endringer

Mikkel begynte arbeidet med en felles dataordbok i juni. Han hadde allerede solid erfaring med innføring av BIM- og VDC-arbeidsmetoder.

– Det å drive digital omstilling i organisasjonsprosesser er en veldig kompleks oppgave. Spesielt når man skal gjøre det på tvers av hele byggebransjen. Min filosofi for å lykkes med store endringer er at man må ta et lite skritt om gangen, sier Mikkel.

Det å utvikle en felles dataordbok og få på plass et felles digitalt språk for hele byggenæringen er en omfattende oppgave som vil kreve mye innsats og tid. Derfor valgte Molio å satse på en «agile» tilnærming. De ønsker å adressere spesifikke bruksområder i bransjen og levere løsninger etter hvert som de blir klare til bruk og kan implementeres.

– Det er helt avgjørende å få det nye digitale innholdet ut til kundene. Hvis og når vi lykkes, vil vi begynne å se det fulle potensialet i innføringen av nye digitale prosesser i byggebransjen. Våre brukere må få en en god førstehåndserfaring med datasamarbeid før de kan se verdien det kan gi, sier Mikkel.

Molio har jobbet parallelt på ulike deler av prosjektet, men det viktigste har så langt vært å etablere en dialog med bransjen og opprette organisasjonsstrukturen bak hele prosjektet.

– En viktig milepæl er å kunne støtte informasjonsflyt av standardiserte digitale data, og over tid implementere denne flyten i byggeprosesser i reelle byggeprosjekter.

Utviklingen av det felles digitale språket

Et annet viktig aspekt har vært arbeidet med den nye danske konteksten, altså det digitale språket spesielt tilpasset behovene til den danske byggebransjen. For dette formålet har Molio brukt Cobuilder Define. Dataordboken gjør det mulig å implementere alle relevante internasjonale standarder for styring av data i byggebransjen. En slik standardbasert tilnærming sikrer at dataene er av høy kvalitet og kan flyte fritt mellom forskjellige systemer og BIM-verktøy. Som utgangspunkt har Molio fått tilgang til datamaler og egenskaper som er basert på relevante europeiske produktstandarder og er utviklet av Cobuilder.

– I arbeidet med den danske konteksten er vi helt avhengige av innspill fra næringen. Derfor har vi etablert en dialog med ulike aktører i bransjen. Vi har opprettet en styringsgruppe bestående av eksperter fra hele verdikjeden i byggebransjen. På denne måten kan vi sikre at vi kan dekke deres spesifikke behov for informasjon, forklarer Mikkel.

Molio har også opprettet flere brukergrupper av fageksperter som har ansvaret for å kvalifisere og kvalitetssikre det nye digitale innholdet opprettet i Cobuilder Define. Deres jobb er å gjennomgå og godkjenne de opprettede egenskapene som er lagt inn hittil, i tråd med prosessen beskrevet i den europeiske standarden EN ISO 23386. Dette er avgjørende for å sikre at ingen informasjon går tapt når dataene utveksles og brukes av de ulike aktørene i bransjen.

Data governance process according to EN ISO 23386

For å sikre kvalitet og dermed «tillit» til egenskapene som skal utveksles, setter den nye standarden EN ISO 23386 en ramme for hvordan dataene skal styres (eng: «data governance»)

– For tiden jobber vi med utviklingen av egenskaper som gjør det mulig for aktører å utveksle digitale data under prosjekteringsfasen i samsvar med det danske LOD-rammeverket, kalt Construction Element Specification, samt egenskaper som er nødvendige for drift og vedlikehold.

Dialog med bransjen

Egenskapene Molio har opprettet så langt, vil bli strukturert i datamaler i Cobuilder Define. Disse blir tilgjengeliggjort for brukerne både gjennom en egen plattform og via en API-tjeneste som gjør det mulig for bransjeaktører og softwareleverandører å integrere dem direkte i andre IT -løsninger.

– Derfor har det vært viktig å involvere de digitale ekspertene i bransjen i en tidlig fase. Vi jobber tett med ulike softwareleverandører og folk med BIM-kompetanse, altså byggebransjens digitale hær. Det er de som skal integrere det nye digitale innholdet, og deres innspill er avgjørende for den praktiske implementeringen av dataflyten i bransjen, sier Mikkel.

–  Det vi har gjort i prosjektet så langt er å prøve å engasjere, etablere en dialog med så mange forskjellige interessenter som mulig, fra beslutningstakere til spesialister innenfor digitalisering og selvfølgelig byggebransjeeksperter fra hele verdikjeden. Kall det gjerne en 360-graders tilnærming.

Responsen fra bransjen har så langt vært veldig positiv.

– Den danske byggenæringen er klar for en digital omstilling. Det vi håper å se fremover er at bedrifter faktisk tar det neste skrittet og begynner å etterspørre konsistente data basert på standardiserte prosesser og rammeverk.