bim-interoperabilitet-informasjon

Bygningsinformasjonsmodellering, eller BIM, er i dag i liten grad i bruk i Bygg- og Anleggsnæringen i Norge. Årsaken til dette er kompleks, men i stor grad betyr det at den industrialisering vi ser skje i andre bransjer ikke har skjedd i vår næring. Innføring av BIM prosesser betyr at store deler av prosjektering, bygging og drift av bygg- og anlegg vil foregå ved hjelp av digitale verktøy som samhandler.

For å få dette til er man nødt til å se på hvilken informasjon, eller data som skal utveksles mellom aktørene. Dette er «I’en i BIM».

Hva slags informasjon er det snakk om?

For å kunne prosjektere et bygg så er tradisjonell måte å arbeide på å bruke beskrivelser som forteller hva som skal brukes – f. eks. NS 3420. Om man klarer å løfte dette opp på en måte, slik at dette blir «data» som programvare kan forstå, og som gir all den informasjonen den enkelte aktør (byggherre, arkitekter, entreprenører, UE, produsenter, vaktmestere, forbrukere osv.) trenger, så kan man forenkle og automatisere prosesser, unngå feil, kalkulere, vurdere valg av løsninger og produkter på en helt ny måte. I dag kommer beskrivelsene i form av tekniske krav (TEK), estetiske krav, miljøkrav (Svanen, BREEAM osv.), kundekrav, FDV-krav osv.

BIM: informasjon eller interoperabilitet?

Den informasjonen du og alle andre aktører ønsker og trenger i forbindelse med prosjektering, bygging og drift er en sak, men hva med all den informasjonen som ønskes i IFC, REVIT, ArchiCAD, eller FDV systemer? Det vi snakker om her er interoperabilitet, som betyr at dataene kan fremstå i ulike formater eller «maskinspråk». Hvis du er kjent med filosofien av BIM, er du klar over at interoperabilitet er grunnleggende for digitalisering av byggebransjen. Den er egentlig industriens beste forutsetning for samarbeide mellom både aktører og software systemer. Derfor har innføringen av interoperabile data potensiell til å formidle enorm forandring av næringen i nærmeste framtid.

Data hører hjemme i sin programvare

I øyeblikket oppbevarer man data inn i programmer som Revit, ArchiCAD, Navisworks osv. eller i verktøy som støtter IFC. Det er et steg mot digitalisering av bygging, men det er ikke tilstrekkelig for å kunne si at man jobber fullstendig med BIM. Problemet er at ulike typer 3D software brukes ofte på samme prosjekt, og som regel kommuniserer de dårlig med hverandre.

Så hva skjer da hvis man vil levere informasjon om prosjektet gjennom to eller flere typer software? Det blir informasjonstap, og så følger det til feil i byggeprosessen. Data må kunne eksporteres fra f. eks. Revit og åpnes i ArchiCAD sømløst og feilfritt, og det er en av de viktigste endringene som BIM vil medbringe.

Kunnskap om dataoverføring er sentral for interoperabilitet

Om man skal arbeide med BIM prosesser, skal ulike typer og mengder av data leveres til aktørene i løpet av byggeprosjektets ulike faser. I prosjekteringsfasen er dataene generiske, og de prosjekterende bruker dem til å beskrive produkter og løsninger med kun de mest vesentlige egenskaper. Senere blir designet mer teknisk og nye egenskaper legges til etterhvert som prosjekteringen er ferdig, og man skal gjøre et valg på bakgrunn av funksjonskrav som stilles. I byggefasen må et produkt med tilsvarende eller bedre egenskaper velges på bakgrunn av det prosjekterte. På denne måten kan informasjon om de enkelte innkjøpte produkter sendes tilbake til den som har beskrevet leveransen for å sjekke at det som faktisk er installert tilfredsstiller funksjonskrav. I en BIM prosess der informasjonen er definert på en interoperatibel måte vil dette kunne gjøres automatisk, og hele verdikjeden vil kunne se hvilke avvik som eventuelt måtte oppstå. Når dataene er samlet inn vil den kunne knyttes til modellen, leveres til FDV systemer eller hentes ut for å gjøre f.eks. nye beregninger rundt krav som energi, lyd, BREEAM osv. Dataene vil også kunne «passe inn» i software som Revit, ArchiCAD eller leveres i IFC format. En slik dataflyt gjennom byggefasene må skje sømløst og gi all nødvendig informasjon om byggeprosjektet.

Nøkkelen er felles dataformater

Det å forstå hvordan data bør leveres i byggefasene er nøkkelen til å skape interoperabilitet. Derfor er det avgjørende å innføre felles dataformater som hjelper programmene snakke sammen og utveksle data med hverandre. Produsentene av byggevarer har kanskje det største ansvaret i denne situasjonen, siden de er utgangspunktet for levering av gode produktdata. Ved PDT’er (Product Data Template) og goBIM kan de lett gjøre sine interoperabilе «bimifisertе» produktdata tilgjengelig for alle i byggebransjen, slik at I’en i BIM blir ett og det samme for alle.