Hvorfor-trenger-aktoerene-i-byggenaeringen-en-strategi-for-dataforvaltning

Datastyring i byggenæringen under det digitale skiftet

Under det digitale skiftet i den globale BAE-næringen blir nye prosesser og metoder for distribuering og innsamling av data innført i stadig flere og større bygge- og anleggsprosjekter. Nye teknologier blir tatt i bruk og dette fører til stadig økende ny kunnskap og innovasjon i arbeidsmetoder hos aktører i industrien.

BAE-næringen er i begynnelsen av sin digitalisering og det betyr at behovet for felles standarder og datastyring finnes allerede i dag. De er nødvendige for å sikre at de nye digitale prosessene skaper verdi for alle involverte partier i dag og i framtiden.

Både byggherrer og entreprenører har allerede identifisert dette behovet og har blitt enige om å behandle produktdata som en av næringens viktigste ressurser. For å kommunisere dette med verdikjeden, må de utvikle en strategi for datastyring som alle kan følge med i. En sånn strategi kommer til å fastsette regler for spesifikasjon, anskaffelse, kontroll og levering av produktdata og informasjonsressurser på ethvert prosjekt.

Nedenfor finner du et eksempel på strategi for datastyring på et byggeprosjekt:

Strategi for spesifisering av produktdata

Produktdataene er så vesentlige for et byggeprosjekt som DNA er for et levende vesen. God kunnskap om produktene som anvendes på et byggeprosjekt hjelper beslutningstakerne kontrollere at sluttproduktet av et bygge- eller anleggsprosjekt oppfyller prosjektets opprinnelige krav og tilfredsstiller sluttbrukernes behov.

Visse datakrav må stilles framfor alt for å kunne sikre at produktdataene som blir levert er relevante og brukbare for alle involverte i prosjektet.

Derfor angir byggherrene sine AIR (Asset Information Requirements) og videresender dem ned i verdikjeden. Entreprenøren i sin tur konverterer disse krav til en EIR (Exchange Information Requirements) og kommuniserer dem med underentreprenører og leverandører.

Her spiller leverandørene av informasjonstjenester en viktig rolle med sine plattformer for informasjonsforvaltning som sørger for innsamling, validering og levering av produktdata i samsvar med prosjektkrav.

Strategi for digitalisering av produktinformasjon

Produsenten er den eneste troverdige kilden til produktinformasjon, -dokumentasjon og data. Likevel, gårsdagens formater og leveringsmåter virker noe uforenlig med de nye BIM prosessene og samhandlingsinitiativene.

For å skaffe seg produktdata av høy kvalitet og bli sikker på at dataene passer til prosjektets formål, krever verdikjeden pålitelige digitale produktdata levert av produsentene. Næringens universale måte å digitalisere, erklære og distribuere produktdata på er gjennom standardbaserte strukturerte digitale produktdatamaler (Product Data Template – PDT).

Cobuilder har utviklet produktdatamaler for produsentene innenfor bygg og anlegg i Europa for å sikre en standardisert prosess for digitalisering og levering av produktinformasjon i verdikjeden. Det digitale verktøyet som lar produsentene digitalisere produktinformasjon og koble produkter til lov- og markedspåkrevd dokumentasjon, er goBIM.

goBIM samhandler med ProductXchange slik at produsentenes produktdata blir tilgjengelig for digitale prosjekter. Med ProductXchange kan entreprenører samle inn og kontrollere produktdata og dokumentasjon og etterpå distribuere dem ut i prosjektets digitale tvilling (Asset Information Model).

Strategi for innsamling av produktdata

Underentreprenører er ansvarlige for montering og påføring av produkter på en byggeplass. I tillegg har de ansvaret for innsamling av relevant dokumentasjon – fra monteringsanvisninger og SDS’er til ytelseserklæringer (CPR) og samsvarsdeklarasjoner (LVD). Innsamlingen av produktdokumentasjon for et prosjekt skjer i ProductXchange.

Dersom produsenten har digitalisert informasjonen fra dokumentene gjennom goBIM, kan også dataene samles inn i det digitale prosjektet i ProductXchange. Det finnes flere måter for innsamling av produktdokumentasjon og data: underentreprenøren kan søke etter produktene i goBIM databasen direkte fra ProductXchange eller ved å skanne strekkoden på emballasjen med coBuilderPRO appen. En annen måte er å få produktinformasjon, dokumentasjon og data levert automatisk gjennom Cobuilder CONNECT.

Strategi for validering av produktdata

Er produktdataene innsamlet på et digitalt prosjekt i samsvar med de angitte prosjektkrav?
I ProductXchange får brukerne status på manglende lovpålagte dokumenter (SDS, ytelseserklæring) på sine prosjekter. Denne funksjonaliteten gjør det enkelt å kvalitetssikre produktdokumentasjon og data.
I tillegg kan prosjektkoordinator (Information manager) eller entreprenør ta kontakt med leverandøren direkte fra ProductXchange og gi beskjed om manglende dokumenter eller data.

Strategi for levering av produktdata

Etter at produktdata og dokumentasjon er samlet inn i en digital as-built modell, kan en Asset Information Model (AIM) (digital tvilling) utarbeides. AIM inneholder både 3D modell, produktdata og dokumentasjon. Denne modellen kan anvendes i de neste fasene av byggets livssyklus for mer effektiv drift og forvaltning.

Som en aktør i BAE-næringen spiller du en viktig rolle i digitaliseringsprosessene som pågår allerede i dag. Du kan bidra til en sømløs, pålitelig og standardisert informasjonsflyt i industrien ved å jobbe med digitale løsninger for distribuering og forvaltning av produktdata.

2018-07-20T10:16:35+00:00november 3rd, 2017|Tags: , , |