Dataopprettelse og overlevering i byggeprosessen

Hvordan sette datakrav: en veiledning for byggherrer og entreprenører

Storbritannia er en leder i innføring av BIM i den offentlige sektor og har i det siste året sett alvorlige utfordringer med angivelse av datakrav, digitalisering og erklæring av produktegenskaper hos flesteparten av aktørene i næringen.

Per i dag er stiller BIM level 2 krav til levering av en COBie fil. COBien fungerer som en FDV manual for et prosjekt. Selve filen er en excel ark som inneholder et stort antall tabber hvor produktinformasjon legges inn på en strukturert måte. På grunn av de mange mulighetene i COBie filen er det en tungvint jobb å plukke opp informasjonen som er viktig å fylle ut fra informasjone som byggherren eller entreprenøren ikke er interessert i.

Dataene brukes av alle involverte sider men på ulike tidspunkter og måter. Derfor er det viktig at informasjonsforvaltere tar i betraktning de ulike aktørenes behov i utgangspunktet.

 Guidance for clients by the UK BIM Alliance team

I samarbeid med eksperter fra coBuilder, Bond Bryan, Gleeds, AEC3 og BRE har UK BIM Alliance utarbeidet en veiledning for angivelse av datakrav.

Veiledningen består av en tabell og et dokument som gir gode tips om hvordan man kan bruke Product Data Sheets for oppnå best mulig samhandling med verdikjeden.

Dokumenter beskriver også prosesser for innsamling, validering og distribuering av produktdata. Tabellen inneholder produkttyper og systemer samt forslag til produktegenskaper som trengs for å lage en brukbar Asset Information Model eller digital tvilling.

Standardbasert med ikke en standard

Veiledningen baserer seg på ISO 19650 standarden men vi må påpeke at bruk av veiledningen ikke er lovpålagt eller påkrevd av standarden. Dokumentet og tabellen er bare en utgangspunkt for en meningsfull angivelse av datakrav.

Last ned veiledningen
Last ned tabellen

Save

Save