Hvordan redusere dine byggekostnader med 20%

«Bygge- og eiendomsnæringen har potensial for å utvikle enda bedre og mer bærekraftige bygg, og samtidig øke egen verdiskapning med 20 prosent. Oppskriften er bedre samhandling, industriell tilnærming, mer bruk av ny teknologi og rett kompetanse i alle ledd.» – sa Sissel Leire, styreleder i Bygg21, da hun overleverte næringens egne råd og anbefalinger til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i mars 2019.*

Når det snakkes om digitalisering av informasjonsflyten i byggeprosjekter står Building Information Modelling (BIM) sentralt. Implementeringen av BIM har gjort at hele den internasjonale byggenæringen er i positiv endring med tanke på hvordan prosjekter defineres, beskrives, bygges og forvaltes – men ikke uten komplikasjoner. De ulike aktørene i bransjen, både offentlige og private, har kommet med egne retningslinjer for hvordan man skal komme i gang med digitale prosesser, uten å tenke på at det hele, til slutt, må virke sammen.

I et forsøk på å få aktørene til å snakke samme «språk» så jobber de europeiske og internasjonale standardiseringsorganene (CEN, ISO, buildingSMART International) med utarbeidelse av et sett av standarder som spesifiserer metoder for definering, beskrivelse, utveksling, kontroll, registrering og håndtering av alle data som brukes i byggenæringen. At byggebransjen enes om et felles «språk» og felles prosesser er selve nøkkelen til samhandling og effektiv digital kommunikasjon.

Hele forretningsmodellen til Cobuilder er basert på disse standardene. Våre system tar utgangspunkt i og bygges rundt standarder – både nasjonale og internasjonale, eksisterende og kommende. Resultatet er at vi kan tilby løsninger som virker for alle aktører, både nå og i vår digitale fremtid.

Sømløs flyt av standardisert informasjon er det essensielle prinsippet bak Cobuilders integrerte plattform.  Mens hver aktør jobber i en løsning som er tilpasset bedriftens spesifikke behov, muliggjør plattformen en automatisk flyt av strukturertе standardiserte data gjennom alle faser av prosjektet, for alle de ulike aktørene i verdikjeden.

digital twin

Cobuilder Collaborate er den nyeste modulen av vår integrerte plattform som vi nå lanserer i Norge. Denne modulen vil hjelpe byggherrer, entreprenører og utførende aktører til å effektivt styre og dele informasjon på sine prosjekter. Cobuilder Collaborate er utviklet etter prinsippene i de nye norske standardene NS-EN ISO 19650 del 1 og del 2 som etablerer en ramme for hvordan aktørene kan samhandle og utveksle informasjon gjennom alle prosjektets faser. I Storbritannia  er disse standardene allerede et krav i alle offentlige anleggs- og byggeprosjekter, og involverte aktører har oppnådd en reduksjon i byggekostnader på inntil 22%.

Vi er klare! Er du?

Ta kontakt med oss!