Hvordan bruke informasjonsblader

Informasjonsblader er en viktig del av stoffkartoteket, men vet du i hvilke tilfeller du bør lage et informasjonsblad? Her finner du informasjon og tips fra vår kvalitetssikringssjef kjemi og miljø, Maria Andersen.

digital twin

Ifølge Arbeidstilsynet skal et stoffkartotek inneholde all informasjon og kunnskap om helsefarlige kjemikalier som brukes, dannes eller frigjøres ved framstilling, pakking og oppbevaring av kjemikalier eller materialer i virksomheten.

– Kjemikalier som er klassifisert som farlige har sikkerhetsdatablad, forteller Maria. – Men for helsefarlig biologisk materiale og andre kjemikalier som er unntatt kravet om sikkerhetsdatablad, kan et informasjonsblad videreføre den informasjon som skal være med i stoffkartoteket.

(Se Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, Kapittel 2.)

Et eksempel på det er informasjon om farlige stoffer som kan dannes/frisettes ved herding, sveising, m.m., i form av gassutvikling, røyk eller dampavgivning.

Det finnes også tilfeller når klassifiseringen i sikkerhetsdatabladet skiller seg fra faren ved anvending. For eksempel når vann blandes med sement og blandingen får etsende egenskaper på grunn av sin høye pH. Denne faren ivaretas ikke alltid i sikkerhetsdatabladet og da kan et informasjonsblad tilgodese behovet for informasjon i stoffkartoteket.

Skjærevæsker for metallbearbeiding kan noen ganger inneholde helsefarlig biologisk materiale.

– I disse tilfellene kan man lage et informasjonsblad, sier Maria.

Du kan også opprette et informasjonsblad  hvis du ønsker å legge til informasjon til et forkortet sikkerhetsdatablad. Du kan for eksempel legge til varslingssystemer, rømningsveier, redningsplaner samt informasjon om plassering av førstehjelpsutstyr/-personell eller brannslukkere.

Hvis man ønsker å benytte skilter for personlig verneutstyr, så er informasjonsbladet også en mulighet å enkelt vise behovet for bruk av personlig verneutstyr.

Vi jobber for tiden med utvikling av en egen kunksjonalitet som vil gi deg mulighet til å opprette informasjonsblader i vårt nye verktøy Cobuilder Collaborate. For mer informasjon og estimert levering, se tidsjlinjen på vår hjemmeside.