bim-for-produsenter-av-byggevarer

BIMifiser dine produktdata i dag!

BIM er ikke et digitalt verktøy. BIM er en kontinuerlig prosess. En prosess med det mål for øyet å øke effektiviteten gjennom hele det respektive byggets livssyklus. Dette oppnås gjennom optimalisering av kommunikasjonen mellom de mange aktørene langs den kronglete verdikjeden fra idé og prosjektering, via bygging og ferdigstilling til drift og vedlikehold. Hvor effektiv denne kommunikasjonen blir avhenger i stor grad av hvor godt og sømløst dataene flyter mellom aktørene. Uavhengig av tid, sted og foretrukket programvare.
BIM er altså mye mer enn digitale 3D-modeller og 3D objekter satt i system innenfor gitte parametre. BIM er først og fremst en teknologi ment å forenkle samarbeidet mellom aktørene på kryss og tvers av verdikjeden, gjennom konsistent, sømløs flyt av korrekte data, levert på riktig sted til rett tid.

Produktdata – en viktig hjørnestein for BIM

Ett bygg kan aldri bli bedre enn komponentene det består av. Kunnskap om hva de ulike komponentene er, hvor de kommer fra og hvilke egenskaper de besitter, er med andre ord helt essensiell for at det ferdige bygget skal innfri de krav og forventninger som ble satt under prosjekteringen. Produsentene av de respektive byggevarene som inngår er den naturlige – og i svært mange tilfeller den eneste – kilden til disse produktdataene.

Hvorfor «BIMifisere» produktdata?

Ved å BIMifisere dine produktdata gjør du ettertraktet og viktig informasjon lett tilgjengelig, søkbar og mulig å filtrere. BIMifisert produktdata kan enkelt flyte opp og ned – og på kryss og tvers – av et gitt prosjekts verdikjede, uavhengig hvilken programvare som brukes av den enkelte aktør, uten tap eller forringelse av dataene.
Ved å BIMifisere dine produktdata gjør du deg selv og dine produkter til en aktiv og viktig aktør i verdikjeden. De prosjekterende søker jo i våre dager helst etter produkter med spesifikke egenskaper gjennom ulike BIM-verktøy. Hvis dine produkter – og tilhørende informasjon om egenskaper – ikke er tilgjengelig, vil de aldri komme i betraktning og aldri bli valgt. Om du på den andre siden velger å BIMifisere dine produkter vil de ALLTID komme i betraktning. Ja du har faktisk en kanal direkte inn dit beslutninger tas og avgjørelser faller.
På samme måte som potensielle kunder kan finne deg, kan du se hvem som er interessert i dine produkter og hvem som faktisk har kjøpt og brukt dem i sine bygg. BIMifiserte data flyter jo både opp og ned.

BIM vil ha deg med på laget, nå!

BIM er ment å forbedre prosessene for alle i hele næringen. Selv om forskjellig aktører har svært ulike behov for informasjon, kan BIM tilfredsstille dem alle. Dette krever imidlertid at alle BIMifisere sine produktdata.
Er du klar til å bidra i revolusjonen som kommer hele industrien til gode?

2017-11-10T14:50:12+00:00 august 30th, 2016|BIM, Byggevarer|