Hovedpremissene for digitale markedsplasser i byggebransjen

Digitale markedsplasser har revolusjonert detaljhandelen, hotellnæringen, banktjenestene, osv. De har mange fordeler, som f.eks.:

·         lave kapitalkostnader ettersom beholdning håndteres av leverandørene
·         optimaliserte forsyningskjeder da de selv justerer forsyningen når etterspørselen øker
·         reduserte feil under bygging da det er enklere å kjøpe eller erstatte riktig produkt og installere det på en riktig måte
·         økt gjennomsiktighet ettersom kjøpere kan ta informerte beslutninger når de vurderer alternativer når det gjelder ytelse, kostnad og tilgjengelighet.

I dag er innkjøp i byggebransjen en langsom, arbeidskrevende og generelt tungvint prosess. Dette skyldes at digitale markedsplasser fortsatt ikke er en realitet. Etableringen av slike digitale markedsplasser vil skape store muligheter for næringen å øke produktiviteten og lønnsomheten dersom den rette rammen er på plass når det gjelder standardisering, interoperabilitet og produktidentifikasjon. Så hva kan man gjøre for å fremme utviklingen av digitale markedsplasser i byggenæringen?

#1 Standardisering og interoperabilitet

For noen år tilbake gjorde Hotels.com et smart trekk som drastisk forenklet livet for alle som skulle booke overnatting på plattformen. Hotels.com opprettet en produktkatalog som gir rik informasjon om hvert hotell basert på data fra hotelleier. Hvorfor? Fordi i et marked som er mettet med ulike typer innlosjering av forskjellig kvalitet + tilleggstjenester ble forbrukerne stadig mer opptatt av produktets egenskaper og deres betydning for den endelige kjøpsbeslutningen. Forbrukerne ble stadig mer sultne på data og hotellmarkedet var raskt til å kapitalisere på det. De lagde en felles plattform som alle hotelleiere fikk tilgang til, og en standardisert datamal som ble brukt av hele bransjen. Vi kan også gjøre dette i byggenæringen – vi må bare enes og samarbeide om det.

digital twin

På samme måten – ved å etablere felles datastrukturer og et felles språk som maskiner kan forstå, kan byggebransjen åpne dørene for effektiv bruk av data langs hele verdikjeden.

Dessuten er arbeidet med standardisering av Data Templates (datamaler) instrumentalt for å kunne lukke gapet mellom design, produksjon og drift.

–       For å kunne dra nytte av en felles måte for digitalisering av byggebransjen, må vi bruke industristandarder som grunnlag. Gjennom innføringen av de kommende CEN/ ISO-standardene for utvikling av egenskaper (*1) og Data Templates (*2) for produkter samt identifikasjonsstandardene til GS1 System, kan produsenter koble dataene sine til «verden utenfor». Med eksisterende teknologi kan vi allerede nå begynne å bygge markedsplasser og nye innkjøpsruter på en konsistent og pålitelig måte. Og dette er bare en del av saken. Jeg ser Data Templates og deres diverse bruksområder som det raskeste sporet mot å oppfylle byggeforskrifter, få kostnadsreduksjoner og øke kvaliteten på det vi bygger gjennom gode prosesser for datahåndtering, forteller Lars Fredenlund, adm. direktør i Cobuilder.

#2 Digital produktidentifikasjon

For å muliggjøre etableringen av digitale markedsplasser i byggenæringen, må vi sørge for at produkter tydelig kan identifiseres av alle (mennesker og maskiner) i hvilken som helst fase av produktets livsløp og hvor som helst langs forsyningskjeden. For å skape tillitt i denne identifikasjonsprosessen, må informasjonen hentes fra produsentene som er den eneste sannhetskilden. Når koblingen mellom produsenten og identifikasjonssystemet som han har valgt, har blitt opprettet, må identifikatoren konsistent brukes fremover for å unngå identifikasjonsproblemer under den lange driftsperioden som er vanlig i byggesektoren.

GS1 identifikasjonsnøklene gjør det mulig for bedrifter og organisasjoner å tildele globalt unike identifikatorer til deres produkter, dokumenter, lokasjoner, logistiske enheter, returbeholdere, m.m. Det er allment kjent at Global Trade Item Number (GTIN) kan brukes av en bedrift for å gi unik identifikasjon til deres varer overalt i verden. I tillegg gir GS1 bedriftsprefiks tilgang til alle applikasjoner som bruker indetifikasjonsstandardene til GS1-systemet (for eksempel for å identifisere handelsenheter og tjenester, logistiske enheter, m.m.). Global Individual Asset Identifier (GIAI) er en av de to GS1 identifikasjonsnøklene som benyttes til å identifisere verdier og eiendeler. Dette kan for eksempel være en datamaskin, verktøy, kjøretøy, del av transportmidler, eller reservedeler. Sist, men ikke minst, kan man bruke Global Location Number (GLN) for å identifisere en bedrifts fysiske lokasjon, f.eks. butikkfilial, lager, m.m. På denne måten kan produktet identifiseres på forekomst-nivå ettersom produktegenskaper kan variere i forhold til hvilken fabrikk produktet ble produsert i. Ved å forene en slik metode for unik identifikasjon med strukturerte produktegenskaper som er hentet fra Data Templates innen en felles dataordbok, får man det nødvendige nivået av informasjon for å få på plass den røde tråden om produktene gjennom hele byggverkets livsløp.

digital twin

I konklusjon

For å skape og opprettholde digitale markedsplasser i byggesektoren må man først få på plass de to viktige forutsetningene som er nevnt ovenfor, # 1 Standardisering og interoperabilitet og # 2 Digital produktidentifikasjon. På denne måten oppfyller man ikke bare kravene til identifikasjon, men også lovkrav og krav til informasjonsutveksling. I dag ser vi at behovet for digitale markedsplasser vokser. Med den økende bruken av prefabrikkerte komponenter som er produsert off-site, og behovet for mer effektive prosesser for anbud, kan digitale markedsplasser være nøkkelen for å forbedre gjennomsiktighet om kostnader, tilgjengelighet av materialer og spesifisering på grunnlag av faktiske produktegenskaper.

Hvordan ser du utviklingen av digitale markedsplasser i byggenæringen?

Hva er utfordringene?

*Følg utviklingen av de kommende standardene:

prEN ISO 23386 (WI=00442007): Building information modelling and other digital processes used in Construction – Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries

prEN ISO 23387 (WI=00442010): Data templates for construction objects used during the inception, brief, design, production, operation and demolition of facilities. Part 1: Concepts defining the general structure of data templates.

GS1 identification keys: https://www.gs1.org/standards/id-keys