Har du prøvd Cobuilder Collaborate?

Cobuilder Collaborate, det nye systemet som gradvis vil overta for ProductXchange, er utviklet for å gi deg som bruker en bedre brukeropplevelse. Vi har tatt med oss alle tilbakemeldinger vi har fått og har fokusert på et nytt og mer intuitivt grensesnitt, samt forbedret funksjonalitet.  Så hva har vi gjort for å forenkle ditt arbeid i Cobuilder Collaborate?

Prosjektoversikt / Dashbord

I Cobuilder Collaborate er det enkelt å finne den viktigste prosjektinformasjonen allerede ved pålogging i systemet. Prosjektoversikten på ditt dashbord inneholder opplysninger om inviterte bedrifter, produkter og avvik på hvert prosjekt, og du kan med et tastetrykk komme til den rette visningen og begynne å gjøre dine oppgaver i systemet.

digital twin

Prosjektvisningen

Håndtering av avvik er en av de viktigste oppgavene i systemet. Derfor har vi løftet Avvik-knappen opp på toppnivå. Prosjektvisningen gir deg en oversikt over brukerne i din organisasjon som har tilgang til prosjektet, samt inviterte bedrifter. Er det noen av dine leverandører som ikke står i listen, kan du enkelt invitere dem direkte i prosjektgrensesnittet. Flere muligheter for håndtering av din prosjektinformasjon finner du ved å ekspandere menyen til venstre.

digital twin

Avvik

Avvik håndteres på samme måte som i ProductXchange. Du kan sende tilbakemelding om manglende dokumentasjon direkte i grensesnittet til Cobuilder Collaborate. Nå får du også se historikk på avviksmeldingene – dato, avsender og mottaker. På denne måten kan du enklere spore når manglende dokumentasjon ble etterspurt og når du bør sende en purring.

digital twin

Produktvisningen

Vi har utviklet en ny produktvisning som gir deg litt mer informasjon og sorteringsmuligheter. Produktene i oversikten er klassifisert i henhold til bygningsdelstabellen NS 3451, noe som kan hjelpe deg med strukturering av FDV-overleveringen. Du kan også velge å sortere dine produkter etter en annen type klassifisering, som f.eks. TFM, eller etter IFC. Dersom man ønsker å skille på produkter man selv har lagt til og produkter som er automatisk levert ved varekjøp, kan man enkelt identifisere de automatisk leverte produktene ved hjelp av symbolet C som betegner Connect-leveranse. Du kan også filtere disse produktene etter leverandør av Connect-leveransen.

digital twin

Leverandører

I leverandøroversikten kan du nå sortere de inviterte bedriftene etter status. Aksepterte invitasjoner viser en liste over bedriftene som er registrert i systemet, og har lagt på sin prosjektID, samt antall produkter de har levert på prosjektet. Registrerte på vent gir deg en oversikt over bedriftene som er registrert i Cobuilder Collaborate men har ikke lagt på sin prosjektID. Under Uregistrerte på vent finner du bedriftene som er invitert på prosjektet, men fortsatt ikke registrert i Cobuilder Collaborate. Er leverandør fremdeles ikke påmeldt i systemet, kan du bare sende invitasjonen på nytt.

digital twin

Opprett prosjekt

Opprettelse av nye prosjekter i Cobuilder Collaborate følger en enkel trinnvis prosess. Er det en ny kollega som skal jobbe på prosjektet, men ikke har tilgang til Cobuilder Collaborate, kan du bare opprette en ny bruker mens du registrerer selve prosjektet.

digital twin

Hva synes du om det nye grensesnittet i Cobuilder Collaborate?

Prøv Cobuilder Collaborate og fortell oss hva du synes om det nye grensesnittet. Vi setter pris på gode innspill som kan hjelpe oss til å gjøre systemet enda bedre. Vi jobber stadig med oppdateringer og utvikling av ny funksjonalitet i Cobuilder Collaborate. Følg med på våre nyhetsbrev og finn ut hva som er nytt i Cobuilder Collaborate!