Har du kontroll på produktdokumentasjonen?

Planlegging og innkjøp kan være en tid- og kunnskapskrevende jobb, ikke minst på grunn av en rekke lovkrav som bør tas til hensyn ved valg av produkter som skal brukes på prosjektet. I denne artikkelen kan du lese om hvordan ProductXchange hjelper deg med håndtering av produktdokumentasjonen på prosjektet.

Tilstrekkelig produktdokumentasjon er en forutsetning for å kunne avgjøre om produktene er egnet for den tiltenkte bruken. I henhold til ТЕК17 skal det, før produktene bygges inn i byggverket, dokumenteres at de har de nødvendige egenskapene for at det ferdige bygget skal tilfredsstille kravene i forskriften. Reglene for dokumentasjon av produkter følger forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). En rekke produkter omfattes av byggevareforordningen og skal inneha ytelseserklæring. Andre produkter skal ha annen teknisk dokumentasjon som dokumenterer produktenes vesentlige egenskaper. Arbeidet med å skaffe seg den nødvendige produktdokumentasjonen fra diverse produsenter og importører kan være tungvint og tidskrevende.

I slutten av januar offentliggjorde Direktoratet for byggkvalitet resultatene fra sitt tilsyn med tappearmaturer. Kun 3 av de 27 firmaene som var omfattet av tilsynet, hadde sin produktdokumentasjon i orden, mens så mange som 86 av de 228 tappearmaturene ble fjernet fra markedet. «Tilsynet avslørte at firmaene som ble kontrollert hadde liten kjennskap til sine forpliktelser til dokumentasjon av tappearmaturer.», sier Hilde Balke i Direktoratet for byggkvalitet. Slike feil og mangler skaper store utfordringer for de utførende aktørene som skal møte kravene til produktdokumentasjon som stilles i SAK, TEK og DOK.

Alt på ett sted

Cobuilders løsning ProductXchange er utviklet for å hjelpe utførende aktører til å effektivt takle slike utfordringer. I ProductXchange har brukerne tilgang til all produktinformasjon og –dokumentasjon som er lagret i goBIM, Cobuilders løsning for produsenter. Med over 2,5 millioner produkter og 1,2 millioner dokumenter tilgjengelige i plattformen, kan utførende aktører enkelt finne produktdokumentasjonen de trenger for å kunne avgjøre om produktene er egnet for bruk og overholder byggtekniske krav.

digital twin

Effektivitet gjennom samhandling

For å optimalisere kvalitetssikring av dokumentasjonen på prosjektet, identifiserer ProductXchange automatisk mangel på noen typer lovpålagte produktdokumenter, som f.eks. ytelseserklæring og sikkerhetsdatablad. Kommunikasjonen med verdikjeden er lett og tidsbesparende. Manglende dokumentasjon kan etterspørres direkte i grensesnittet til ProductXchange.

I ProductXChange er innsamlingen av produktdokumentasjon enkel og rask. Utførende aktører kan enkelt invitere sine leverandører på prosjektet og få all produktdokumentasjon på innkjøpte produkter automatisk levert ved varekjøp. Automatisk levering av produkter og dokumenter sikrer korrekt produktinformasjon på prosjektet og sparer utførende aktører for tid og administrativt arbeid.

Effektiv informasjonsforvaltning gjennom samhandling er hovedprinsippet bak ProductXchange.

Forvaltning av prosjektdata i Cobuilder Collaborate

De senere års digitaliseringsprosesser i byggenæringen skaper et stadig voksende databehov gjennom hele verdikjeden. Informasjon i form av data skal flyte sømløst mellom ulike aktører og forskjellige programvare. For å hjelpe utførende aktører med forvaltningen av produktdata på prosjektene, har Cobuilder utviklet sin nye løsning Cobuilder Collaborate som gradvis skal erstatte ProductXchange. I Cobuilder Collaborate får brukerne tilgang til de samme funksjonalitetene som de kjenner fra ProductXchange i et nytt brukervennlig grensesnitt og med optimalisert ytelse. I tillegg tilbyr Cobuilder Collaborate flere nye funksjonaliteter som gir byggherrer og entreprenører mulighet til å sette datakrav, samle inn og kvalitetssikre de etterspurte dataene, og levere digitale as-built modeller beriket med validerte og verifiserte produktdata. Finn ut mer om de nye funksjonalitetene i Cobuilder Collaborate.