Oppdag mulighetene ved gobim api:

PRODUSENTER

 • Frigjør dine data og distribuer dem på tvers av programvare;
 • Oppdater produktdataene samtidig i alle systemer.
API for produsenter

FORHANDLERE

 • Kontroller kvaliteten på dine produktdata;
 • Eksporter produsentenes data til ulike formater og programvare.
API for forhandlere

Jeg er en produsent og

 • informasjonen om produktene mine er tilgjengelig i form av ulike produktdatablader, tegninger, testrapporter, osv;
 • produktdataene og dokumentasjonen om produktene mine distribueres til ulike databaser og digitale løsninger;
 • jeg vil forsikre meg at forhandlere, prosjekter og forvaltere har tilgang til relevante og oppdaterte produktdata og -dokumentasjon;
 • kundene mine trenger mine produktdata i ulike formater.
Kontakt oss

Med goBIM API kan jeg:

 • Strukturere min oppdatert produktdokumentasjon

  goBIM API overfører alle produktdata samt relevant dokumentasjon fra mitt eget system til goBIM databasen. Derfor er det f.eks. mulig for mine kunder å skanne en strekkode og få min produktinformasjon samt tilkoblede dokumenter direkte på telefon eller nettbrett.

 • Oppdatere mine produktdata og -dokumentasjon på ett sted

  Alle endringer i min database overføres automatisk til goBIM og jeg behøver ikke overføre oppdaterte dokumenter og informasjon til andre systemer. F.eks. når jeg reviderer en ytelseserklæring og laster den opp i mitt system, blir dokumentet automatisk overført til goBIM samt mine kunders egne systemer, 3D modeller, prosjekter i ProductXchange osv.

 • Få oversikt over relevant dokumentasjon koblet til mine produkter

  goBIM systemet varsler meg når et produkt mangler lovpålagt dokumentasjon – Ytelseserklæring, SDS, EPD. I tillegg sjekker systemet om det finnes krav til miljødokumentasjon i henhold til BREEAM for mine produkter.

  På denne måten distribuerer jeg produktdokumentasjon i samsvar med lov- og markedskrav til alle aktører i verdikjeden.

 • Levere produktinformasjon og dokumentasjon til ulike systemer direkte fra min database

  Mine produktdata som er lagret i goBIM kan eksporteres til ulike formater. På denne måten kan mine kunder legge produktdata inn i 3D objekter i Revit, ArchiCAD og diverse programvare for prosjektering.

  Slik berikes modellen med nettskylagret oppdatert produktdata allerede i prosjekteringsfasen.

 • Kartlegge produkttyper mot nasjonale og europeiske klassifiseringssystemer og navnekonvensjoner

  goBIM sikrer korrekt oversettelse av min produktinformasjon mellom ulike maskinspråk. Denne funksjonen hjelper meg å levere produktinformasjon til f.eks. ulike FDV systemer eller databaser.

Jeg er en forhandler og

 • informasjonen om produktene jeg omsetter er tilgjengelig i form av produktdatablader, tegninger, testrapporter, osv;
 • jeg jobber med et stort antall produsenter og distribuerer deres produktinformasjon og dokumenter til verdikjeden;
 • jeg ønsker å distribuere relevant og oppdatert produktdata og -dokumentasjon;
 • jeg leverer produktdata og -dokumentasjon til et stort antall kunder med ulike data- og dokumentasjonsbehov;
 • jeg omsetter produkter internasjonalt og må levere produktdata i ulike formater og språk.
Kontakt oss

Med goBIM API kan jeg:

 • Få strukturert produktdokumentasjon

  goBIM API overfører alle produktdata samt relevant dokumentasjon fra mitt eget system til goBIM databasen. Derfor er det f.eks. mulig for mine kunder å skanne en strekkode og få informasjon om produktet samt tilkoblede dokumenter direkte på telefon eller nettbrett.

 • Samle inn oppdatert produktdata og -dokumentasjon fra alle produsenter på ett sted

  Slik får jeg en oversikt over alle produsenter jeg jobber med. Jeg kan bruke goBIM API for å samle inn oppdatert produktdata, -informasjon og -dokumentasjon i ulike formater automatisk. Det er også mulig for meg å sjekke oppdateringsdato og utgåtte produkter.

 • Få endringer i produsentenes databaser «live» gjenspeilet i goBIM

  Uansett om det er et nyopplastet dokument eller justering av u-verdien på et produkt, overføres alle oppdateringer og endringer i produsentens database til goBIM og alle databaser som API tjenesten er koblet til.

 • Levere produktinformasjon og dokumentasjon til ulike systemer direkte fra min database

  goBIM systemet varsler meg når et produkt mangler lovpålagt dokumentasjon – Ytelseserklæring, SDS, EPD. I tillegg sjekker systemet om det finnes krav til BREEAM egendeklarasjoner for mine produkter.

  Jeg kan også fylle inn informasjon fra disse viktige dokumenter og lagre dem som interoperabile produktdata. F.eks. kan jeg legge verdiene fra en Ytelseserklæring og legge dem inn i goBIM, og så kan mine kunder eksportere de samme dataene til Excel, PDF, IFC, osv;

 • Koble produktene jeg omsetter til nasjonale og europeiske klassifiseringssystemer og navnekonvensjoner

  goBIM sikrer korrekt oversettelse av produktinformasjon mellom ulike maskinspråk. Denne funksjonen hjelper meg å levere produktinformasjon til f.eks. ulike FDV systemer eller til databaser på ulike språk.