Gjør data til ditt konkurransefortrinn

med Cobuilder goBIM

Registrer deg

Vil du vite mer? Meld deg på vårt webinar.

Meld deg på
Sertifikat
Priser
Bruksområder
Produktpakker
Dataintegrering
Ressurser

Cobuilder goBIM

for produsenter og leverandører

Som produsent er du den mest troverdige kilden til data knyttet til dine produkter, materialer, systemer og komponenter. Likevel, etter hvert som bedriften vokser, vokser også mengden data. Mest sannsynlig sitter du med data i flere ulike systemer som ikke snakker sammen, og på grunn av disse siloene sliter du med datakvalitet, ugyldige verdier og uønskede duplikater. Vedlikehold av data blir en uendelig utfordring som gjør at dine ansatte kaster bort tid på å avklare, korrigere og gjenskape manglende eller overflødige data. Verdifull tid som heller burde vært brukt på verdiskapende aktiviteter.
Med goBIM, kan Cobuilder hjelpe deg med å oppnå din digitale visjon både på kort og lang sikt. Du kan automatisere tidkrevende manuelle interne prosesser og få tilgang til det digitale markedet. Du kan igjen stole på egne data og være sikker på at informasjonen du leverer til prosjekterende aktører, entreprenører og utviklere, er pålitelig, nøyaktig og oppdatert – og i samsvar med både lokale og internasjonale standarder og krav.
På lengre sikt kan du opprette og markedsføre dine egne datakataloger, generere bruksdata, lage prognoser og levere data rett inn i digitale tvillinger. Du vil være klar for alt den digitale fremtiden har å by på.

Hvordan komme i gang?

Ulike organisasjoner er i ulike faser av sin digitaliseringsreise, og derfor har du lite nytte av en one-size-fits-all-løsning for håndtering av produktdata. Uansett behov kan vi hjelpe deg med å implementere en løsning som vil være en integrert del av din nåværende IT-infrastruktur og sørge for en sømløs dataflyt gjennom interne og eksterne systemer.

BRUKSOMRÅDER

All funksjonalitet

Datamodellering og datastyring Et produkt er en fysisk gjenstand, men det er også en dataenhet. Dataenheten «produkt» har til nå hatt ulik betydning for ulike bedrifter/organisasjoner. For at alle aktører skal kunne dra nytte av sømløs dataflyt i ulike systemer og land, må produsenter benytte en felles teknisk dataordbok når det gjelder all produktdata de styrer. Gjennom vår løsning goBIM kan vi hjelpe deg i gang med å: Standardisering og oppfyllelse av lovkrav Samarbeid på tvers av egen organisasjon eller med eksterne partnere kan bli en effektivitetsutfordring når man ikke strukturerer dataene på samme måte. For ikke å nevne problemene med oppfyllelse av lovkrav som kan oppstå når din produktinformasjon ikke er nøyaktig. Standardisering er nøkkelen for å takle slike utfordringer. Ved hjelp av goBIM kan du:
 • Bruke Data Templates (datamaler) iht. gjeldende EN- og ISO-standarder
 • Levere data basert på standardene som dine produkter er testet mot
 • Opprette datablad (Data Sheets) med ulike nivåer av informasjon
 • Forberede din virksomhet for det internasjonale markedet gjennom automatiserte oversettelser av dine data
 • Eksportere maskinlesbare data til forskjellige systemer
 • Håndtere strukturerte data ved å bruke en dataordbok
 • Bruke en felles logikk mellom systemer
 • Opprette en enkelt informasjonskilde for alle dine avdelinger/ datterselskaper
 • Implementere en konsistent strategi for håndtering av lokale krav
 • Introdusere styringspraksis og utnevne datamestere på tvers av din organisasjon
 • Opprette datamaler for ulike formål
ENTERPRISE PROFESSIONAL ENTERPRISE
Integrering med eksisterende IT-infrastruktur Ulike organisasjoner er i ulike faser av sin digitaliseringsreise. Derfor har bedriften din lite nytte av en one-size-fits-all-løsning for håndtering av produktdata. Du må satse på en løsning som vil bli en integrert del av din eksisterende IT-infrastruktur, og vil forbedre dataflyten i den. Ved hjelp av goBIM kan du: Integrering med 3D CAD-objekter Cobuilder samarbeider med leverandører av 3D CAD-objekter for å hjelpe produsenter kombinere standardiserte strukturerte produktdata med 3D/BIM/CAD-data i en enkelt produktkatalog. På denne måten kan prosjekterende aktører få tilgang til dataene de trenger på hvilket som helst tidspunkt og være sikre på at de jobber med oppdatert informasjon direkte fra produsenten. Ved hjelp av goBIM kan du:
 • Berike generiske 3D-objekter med spesifikke data og egenskaper
 • Opprette skreddersydde parametriske objekter med innebygd data
 • Bruke en direkte markedsføringskanal for å dele dine data i 3D-modeller
 • Identifisere og fjerne alle datasiloer i din organisasjon
 • Opprette koblede data gjennom API-integrering
 • Bruke et enkelt system for datainnføring for å redusere kostnader
 • Automatisere arbeidskrevende oppgaver som datainnføring og –vedlikehold
 • Skape verdi for dine kunder ved å levere høykvalitetsdata
ENTERPRISE PROFESSIONAL ENTERPRISE PROFESSIONAL
Deling med markedet Dataene du deler skaper verdi langs hele verdikjeden og bør dermed være under din kontroll. Den digitale representasjonen av produktet ditt kommer med mange fordeler for dine kunder. Derfor bør du selv bestemme hvordan du deler, analyserer og gjør den tilgjengelig. Med goBIM kan du: Datakonsulenttjenester En felles datastrategi bør ikke komme som en uønsket ytre påvirkning. Den bør være basert på klart kommuniserte mål og reelle brukerbehov. I den digitale fremtiden vil all programvare kreve produktdata, og konkurransedyktige bedrifter vil dra enorm nytte av en felles tilnærming. Cobuilder kan hjelpe deg til å:
 • Analysere gjeldende datamodeller som brukes av medlemmer / industriaktører
 • Samle strukturert innsikt i behovene til nåværende og fremtidige datakonsumenter
 • Få hjelp med utviklingen av Data Templates
 • Kommunisere fordelene ved datamodellering til alle berørte parter
 • Lage en trinnvis implementeringsplan
 • Lage og markedsføre din egen datakatalog
 • Generere bruksdata og opprette prognoser
 • Sikre alltid at dine data er up-to-date
 • Opprettholde gode partnerskap med kunder basert på data
 • Få dine data inn på den digitale markedsplassen
ENTERPRISE ENTERPRISE PROFESSIONAL PROFESSIONAL

Datamodellering og datastyring

Et produkt er en fysisk gjenstand, men det er også en dataenhet. Dataenheten «produkt» har til nå hatt ulik betydning for ulike bedrifter/organisasjoner. For at alle aktører skal kunne dra nytte av sømløs dataflyt i ulike systemer og land, må produsenter benytte en felles teknisk dataordbok når det gjelder all produktdata de styrer. Gjennom vår løsning goBIM kan vi hjelpe deg i gang med å:

 • Håndtere strukturerte data ved å bruke en dataordbok
 • Bruke en felles logikk mellom systemer
 • Opprette en enkelt informasjonskilde for alle dine avdelinger/ datterselskaper
 • Implementere en konsistent strategi for håndtering av lokale krav
 • Introdusere styringspraksis og utnevne datamestere på tvers av din organisasjon
 • Opprette datamaler for ulike formål

ENTERPRISE

Standardisering og oppfyllelse av lovkrav

Samarbeid på tvers av egen organisasjon eller med eksterne partnere kan bli en effektivitetsutfordring når man ikke strukturerer dataene på samme måte. For ikke å nevne problemene med oppfyllelse av lovkrav som kan oppstå når din produktinformasjon ikke er nøyaktig. Standardisering er nøkkelen for å takle slike utfordringer. Ved hjelp av goBIM kan du:

 • Bruke Data Templates (datamaler) iht. gjeldende EN- og ISO-standarder
 • Levere data basert på standardene som dine produkter er testet mot
 • Opprette datablad (Data Sheets) med ulike nivåer av informasjon
 • Forberede din virksomhet for det internasjonale markedet gjennom automatiserte oversettelser av dine data
 • Eksportere maskinlesbare data til forskjellige systemer

ENTERPRISE

PROFESSIONAL

Integrering med eksisterende IT-infrastruktur

Ulike organisasjoner er i ulike faser av sin digitaliseringsreise. Derfor har bedriften din lite nytte av en one-size-fits-all-løsning for håndtering av produktdata. Du må satse på en løsning som vil bli en integrert del av din eksisterende IT-infrastruktur, og vil forbedre dataflyten i den. Ved hjelp av goBIM kan du:

 • Identifisere og fjerne alle datasiloer i din organisasjon
 • Opprette koblede data gjennom API-integrering
 • Bruke et enkelt system for datainnføring for å redusere kostnader
 • Automatisere arbeidskrevende oppgaver som datainnføring og –vedlikehold
 • Skape verdi for dine kunder ved å levere høykvalitetsdata

ENTERPRISE

PROFESSIONAL

Integrering med 3D CAD-objekter

Cobuilder samarbeider med leverandører av 3D CAD-objekter for å hjelpe produsenter kombinere standardiserte strukturerte produktdata med 3D/BIM/CAD-data i en enkelt produktkatalog. På denne måten kan prosjekterende aktører få tilgang til dataene de trenger på hvilket som helst tidspunkt og være sikre på at de jobber med oppdatert informasjon direkte fra produsenten. Ved hjelp av goBIM kan du:

 • Berike generiske 3D-objekter med spesifikke data og egenskaper
 • Opprette skreddersydde parametriske objekter med innebygd data
 • Bruke en direkte markedsføringskanal for å dele dine data i 3D-modeller

ENTERPRISE

PROFESSIONAL

Deling med markedet

Dataene du deler skaper verdi langs hele verdikjeden og bør dermed være under din kontroll. Den digitale representasjonen av produktet ditt kommer med mange fordeler for dine kunder. Derfor bør du selv bestemme hvordan du deler, analyserer og gjør den tilgjengelig. Med goBIM kan du:

 • Lage og markedsføre din egen datakatalog
 • Generere bruksdata og opprette prognoser
 • Sikre alltid at dine data er up-to-date
 • Opprettholde gode partnerskap med kunder basert på data
 • Få dine data inn på den digitale markedsplassen

ENTERPRISE

PROFESSIONAL

Datakonsulenttjenester

En felles datastrategi bør ikke komme som en uønsket ytre påvirkning. Den bør være basert på klart kommuniserte mål og reelle brukerbehov. I den digitale fremtiden vil all programvare kreve produktdata, og konkurransedyktige bedrifter vil dra enorm nytte av en felles tilnærming. Cobuilder kan hjelpe deg til å:

 • Analysere gjeldende datamodeller som brukes av medlemmer / industriaktører
 • Samle strukturert innsikt i behovene til nåværende og fremtidige datakonsumenter
 • Få hjelp med utviklingen av Data Templates
 • Kommunisere fordelene ved datamodellering til alle berørte parter
 • Lage en trinnvis implementeringsplan

ENTERPRISE

PROFESSIONAL

PRODUKTPAKKER

FUNKSJONALITET

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

• Standardisering og oppfyllelse av lovkrav

• Deling med markedet

• Integrering med eksisterende IT-infrastruktur

• Integrering med 3D CAD-objekter

• Datakonsulenttjenester

• Datamodellering og datastyring (Tilgang til Cobuilder Define)

Cobuilder tilbyr forskjellige løsninger som vil dekke spesifikke organisasjonsbehov. Her finner du en oversikt over hovedfunksjonalitet i de ulike produktpakkene. Ta kontakt med en av våre representanter for å nærmere diskutere din bedrifts konkrete behov.

Priser
Kontakt oss

PRODUKPAKKER

Cobuilder tilbyr forskjellige løsninger som vil dekke spesifikke organisasjonsbehov. Her finner du en oversikt over hovedfunksjonalitet i de ulike produktpakkene. Ta kontakt med en av våre representanter for å nærmere diskutere din bedrifts konkrete behov.

FUNKSJONALITET

• Standardisering og oppfyllelse av lovkrav

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

• Deling med markedet

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

• Integrering med eksisterende IT-infrastruktur

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

• Integrering med 3D CAD-objekter

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

• Datakonsulenttjenester

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

• Datamodellering og datastyring (Tilgang til Cobuilder Define)

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

PROFESSIONAL

Priser

ENTERPRISE

Kontakt oss

DATAINTEGRERING

For å dra full nytte av digitaliseringen

må data flyte fritt mellom ulike programvare og systemer.

GRATIS PLUGINS

Les vår mest populære e-bok:

Gi dine kunder produktdataene de vil ha – 6-trinns handlingsplan

Last ned

RESSURSER

Se alt

Your Guide to Standardising Construction Data for Digital Use

De 5 vanligste spørsmålene om PDT

Data Template vs. Excel