goBIM 2018-04-20T08:47:25+00:00

Strukturerte
standardbaserte
produktdata

HOVEDFUNKSJONER
TILLEGGSTJENESTER
Registrer deg

HOVEDFUNKSJONER

STANDARDBASERTE STRUKTURERTE PRODUKTDATA

 • De standardbaserte malene for digitalisering av produktdata lar deg velge relevante datasett og egenskaper som du kan erklære for markedet. Velg produktets standard eller klassifiseringskode og få en Product Data Template som du kan enkelt fylle ut med de viktigste opplysningene om produktet ditt;

HVA ER EN PRODUCT DATA TEMPLATE (PTD)?
 • Produkttypene i goBIM er koblet mot nasjonale og internasjonale standarder og klassifiseringssystemer for produkter;

 • goBIM har 13 klassifiseringssystemer som Uniclass 1.4, Uniclass 2015, Omniclass, SFG20, NRM3, NS 3451, TFM, m.fl. Alle produktstandarder i goBIM er kartlagt mot disse  klassifiseringssystemer;
 • En Product Data Template er delt inn i ulike datasett som defineres av typen produktegenskap – Miljø, Ytelse, Geometri osv.;
 • Produktegenskaper kan erklæres ikke bare som verdi, men også sammen med relevant testmetode;

digitaliser og strukturer produktdata
 • Alle produkter som digitaliseres gjennom goBIM kan kobles mot produktdokumentasjon som ytelseserklæring, miljøsertifisering, sikkerhetsdatablad, m.fl. I tillegg kan du koble produkter samt dataene og dokumentene til 3D objekter. Dette gir deg mulighet til å opprette et BIM bibliotek direkte i goBIM.

DISTRIBUER og MARKEDSFØR

 • Kartlegging mellom felles dataordbøker (buildingSMART Data Dictionary, LEXiCON, PPBIM ) lar deg eksportere produktdataene i ethvert format og distribuere dem ut i diverse typer programvare og datahåndteringssystemer;

 • Du kan velge å eksportere produktinformasjon i PDF, Excel, IFC og systemformater som Autodesk Revit m.fl.;

 • Du kan enkelt dele enkelte produkter og dokumenter eller din produktkatalog med link til goBIM;

 • Gjennom goBIM sin Autodesk Revit plugin kan prosjekterende og arkitekter bla gjennom din produktkatalog og tagge objekter i BIM’en med dine produktdata og dokumenter;

 • goBIM samhandler med ProductXchange så det er enkelt for entreprenørene og utførende å legge dine produktdata og dokumenter til sine digitale prosjekter manuelt eller automatisk;

 • I goBIM har du tilgang til analyseverktøy som gir deg innsikt om f. eks. hvilke av produktene dine som etterspørres, vises og lastes ned mest;

 • Under utvikling: En felles digital plattform for verdikjeden. Vi jobber med utvikling av en søkemotor som lar arkitekter, prosjekterende, entreprenører, forvaltere osv. etterspørre produkter basert på produktegenskaper og ytelser.

OVERSETT OG TILPASS

 • Datamalene i goBIM er utarbeidet etter forskning av europeiske og ISO standarder, men produsentene har mulighet til å tilpasse dem etter det lokale markedets behov;

 • Bortsett fra de standarde egenskapene og datasett som PDT’ene består av, har produsentene mulighet til å opprette nye;

 • I tilfelle produktene omsettes internasjonalt, kan produsenten velge å bruke flerspråklige PDT’er. Alle begreper, enheter, standarder, testmetoder kan oversettes automatisk direkte i goBIM sitt grensesnitt. Oversettelsen av PDT’er er en tilleggstjeneste som du kan få tilgang til på etterspørsel.

TILLEGGSTJENESTER

Oversett

 • Oversettelsene i alle coBuilder løsninger er basert på et Felles teknisk språk for byggenæringen, definert av EU-kommisjonen og de relevante  Tekniske komitéer (CEN/CENELEC/ISO);

 • Tilleggstjenestene som tilbys av coBuilder og goBIM kan videredefineres i forhold til din organisasjons spesifikke databehov. Vennligst, ta kontakt med oss for mer informasjon.

Tilpass

 • Våre FoU eksperter kan hjelpe deg lage en Produkt Data Template som tilfredsstiller din organisasjons spesifikke behov;

 • Du kan enten velge å lage en skreddersydd PDT fra bunnen eller modifisere en eksisterende datamal;

 • Tilleggstjenestene som tilbys av coBuilder og goBIM kan videredefineres i forhold til din organisasjons spesifikke databehov. Vennligst, ta kontakt med oss for mer informasjon.

KONTAKT OSS

Automatiser

 • Med goBIM API’en kan du importere data og dokumenter inn i goBIM og eksportere dem ut i ulike datahåndteringssystemer;

 • goBIM API’en lar deg oppdatere produktinformasjon og dokumentasjon i goBIM og distribuere dem automatisk til eksterne systemer;

 • Du kan også legge produktdata og dokumenter inn i 3D/BIM objekter gjennom goBIM API’en;

 • Vennligst, ta kontakt med oss for mer informasjon.

Distribuer og markedsfør

 • Opprett din egen produktkatalog i goBIM;

 • Bruk goBIM grensesnittet med din organisasjons egen logo og design;
 • Denne «white-labeled» versjon av goBIM kan være tilgjengelig på din organisasjons nettside eller på en separat URL;
 • Vennligst, ta kontakt med oss for mer informasjon.

KONTAKT OSS