ikke-lenger-krav-om-stoffkartotek-paa-papir

Fra 1. januar 2018 er det ikke lenger krav om stoffkartotek på papir

Ifølge de nye reglene er det ikke lenger krav om å ha stoffkartotek skrevet ut og tilgjengelig på papir for arbeidere og verneombud. Dette presiseres også av Arbeidstilsynet.

For de ca. 3000 bedriftene og ca. 500 000 prosjektene/brukerstedene registrert i ProductXchange, betyr dette at permen med papir og kontinuerlig oppdatering av denne er historie.

Stoffkartoteket i ProductXchange

ProductXchange har i flere år gitt byggeprosjekter og arbeidsplasser mulighet til å automatisk samle inn og kvalitetssjekke sikkerhetsdatablader helt digitalt.

Stoffkartotek på mobilen – Du kan til enhver tid generere en QR-kode som gir deg mulighet til å laste ned SDS’ene ved skanning;

Forenklet SDS – i vår database ligger SDS’ene både som en PDF fil og som digitaliserte data. Derfor kan du velge å se dokumentet i sitt opprinnelige format eller i en kortere, forenklet versjon. Forenklet SDS er nyttig når du trenger kun de viktigste opplysningene i SDS’et;

Substitusjon og Risikovurdering – Ved å sammenligne dataene om produktegenskaper fra ulike SDS’er kan du rangere produktenes risikoforhold opp mot hverandre, og så kan risikoreduserende tiltak settes inn der det gir størst effekt;

Informasjonsblader – Bortsett fra forenklet SDS kan du opprette informasjonsblader basert på produktdataene i systemet. Enkelte produkter krever informasjonsblad ifølge Forskrift om utførelse av arbeid (§ 2-1. Krav om stoffkartotek);

SDS med uønskede egenskaper – alle produkter som leveres på digitale brukersteder kontrolleres mot en Nasjonal filter. Filteret sørger for å identifisere produkter som ikke er i samsvar med norske lovkrav. I tillegg kan brukeren sette et egendefinert filter for å kontrollere produktegenskaper.

Hvordan få et digitalt stoffkartotek?

Ved å opprette et prosjekt i ProductXchange blir produkter som inneholder kjemikalier og farlige stoffer lagt inn i Stoffkartoteket og sjekket mot nasjonale og prosjektkrav. På denne måten kan du kontrollere produktene som brukes i din bedrift og sørge for en tryggere arbeidshverdag og mer miljøvennlige prosjekter.

Hva betyr det for produsenter av kjemikalier?

Alle sikkerhetsdatablader i ProductXchange er tilgjengelige som data i tillegg til pdf’er. Gjennom å digitalisere innholdet i Sikkerhetsdatabladene har næringen i en årrekke hatt mulighet til å automatisk identifisere uheldige stoffer og egenskaper i kjemiske produkter. Dette har forenkler hverdagen for prosjekter i bygg- og anleggsnæringen som bruker ProductXchange og har gitt næringen muligheten til å skape et tryggere arbeidsmiljø, bygge grønnere og overholde lov-, miljø- og markedskrav.

Per i dag har vi digitalisert og kontinuerlig oppdatert over 17 000 sikkerhetsdatablader koblet mot ca. 45 000 produkter levert på prosjekter i ProductXchange. Dette har gitt næringen muligheten til å skape et tryggere arbeidsmiljø, bygge grønnere og overholde lov-, miljø- og markedskrav.