Forvaltning av produktdata på globalt plan– intervju med Paul Surin, leder for byggemiljø i Wienerberger AG

På årets utgave av Digital Construction Week (DCW) som fant sted i London 17.-18. oktober, lanserte Wienerberger sin nye produktdataplattform – et resultat av samarbeidet mellom Cobuilder og CADENAS. Plattformen viser en ny tilnærming som kombinerer interoperabile, standardbaserte produktdata med 3D CAD-modeller.

I dette intervjuet deler Paul Surin, leder for byggemiljø i Wienerberger AG, sin innsikt i produsentens side av BIM og beslutningsprosessen i Wienerberger UK. Han forteller også hvorfor Wienerberger valgte Cobuilders løsning goBIM for digitalisering av deres produktdata.

digital twin

Kan du beskrive Wienerbergers arbeid for å møte markedets behov for BIM-produktdata?

I Wienerberger begynte vi å tenke på BIM for 3 år siden. Som de fleste av våre kolleger i industrien, så vi på BIM som et godt markedsføringsinitiativ på denne tiden. Først etter at vi begynte å undersøke nærmere sammen med vårt tekniske team og produksjon, klarte vi å se den virkelige nytten av BIM. Vi begynte å analysere våre produksjonsprosesser, spesielt hvordan vi forvaltet produktdata internt og hvordan vi kunne bruke «BIM-beredskap» for å øke effektiviteten innenfor organisasjonen og samtidig gi fordeler til våre kunder. Med andre ord: vi begynte først på bedriftsnivå.

Hva var «dataproblemet» hos Wienerberger?

La oss se på et eksempel. Vi har rundt 30 000 produkter. Hvis vi skulle endre vår produktnavnstrategi, ville det tatt ca. 3 måneder å oppdatere alle våre produkter. Det er en ganske liten prosess, men konsekvensene kan være store. Tenk deg å måtte manuelt oppdatere hver eneste ytelseserklæring (selv i SAP-databasene).

Dette ville vært akkurat som det gode gamle papirarbeidet – du må skrive inn hver eneste produktegenskap for hånd og dobbeltsjekke alt når du er ferdig. Du kan se at dette er et stort problem. Dessuten kan det oppstå mange feil. Derfor så vi på BIM som en god mulighet for å effektivisere våre interne prosesser for dataforvaltning.  Digitalisering av våre data ved hjelp av eksperter innen produktdata som Cobuilder, var det eneste fornuftige alternativet for automatisering og standardisering av hele prosessen med å levere data til våre kunder.

Hvordan skal dere automatisere måten dere kommuniserer deres produktinformasjon til kundene deres og hvorfor valgte dere Cobuilder som tjenesteleverandør?

Tidligere brukte vi vårt PIM-system og selvfølgelig SAP i forbindelse med priser og transaksjoner. Det vi manglet var et slags standardbasert digitalt informasjonsstyringssystem som samhandler med SAP- og PIM-systemene og samtidig kommuniserer med vår kundedatabase.

Ved hjelp av en slik standardisert løsning kan våre kunder når som helst få tak i all produktinformasjon de trenger. Det er nettopp det vi ønsket – muligheten til å levere en standardisert datatjeneste til våre kunder som gir dem enkel tilgang til oppdaterte produktdata.

Et annet viktig krav var å sikre at våre produktdata er i samsvar med alle harmoniserte, nasjonale og lokale standarder. Vi tilbyr våre produkter i mer enn 30 land, og vi trengte et system som kunne brukes på tvers av vår gruppe. Hvis vi selger våre produkter i et land som for eksempel Belgia, må produktdataene være strukturert i henhold til harmoniserte og lokale standarder, og tilpasset lokale behov, deres markedsbehov. Dette er viktig for oss, og det er nettopp det Cobuilder goBIM hjelper oss med. Det tilpasser våre data slik at de oppfyller lokale krav og behov (inkl.  oversettelse). Det gjør dataene tilgjengelige i den digitale verden, men også egnet til formål på de forskjellige markedene vi er aktive på.

Vi valgte Cobuilder goBIM fordi det er viktig at vi gir våre brukere dataene de vil ha, og at vi dekker deres spesifikke databehov. Når de besøker Wienerbergers nettside og søker etter dokumenter, som f.eks. EPD, eller etter en spesifikk attributt som trykkfasthet av våre murstein, bør et system kunne produsere det. Det kan være at denne informasjonen er viktig for kundene, så de slipper å lese hele ytelseserklæringen for å finne den.

Vår integrasjon med goBIM gjør det mulig for oss å administrere dataene på en strukturert måte og bruke smarte filtre når man eksporterer produktinformasjon. Dataene er kombinert med 3D-modeller som er levert av CADENAS gjennom deres innovative BIMcatalogs.net-teknologi. På denne måten kan vi tilby både data og geometri – det viktigste i en BIM-modell.

digital twin

Wienerbergers produktdataplattform: CADENAS (3D BIM modeller) & Cobuilder

«Digitalisering av våre data ved hjelp av eksperter innen produktdata som Cobuilder, var det eneste fornuftige alternativet for automatisering og standardisering av hele prosessen med å levere data til våre kunder.»

BIM nivå 2 er nå en realitet i Storbritannia, hva betyr det for produsenter?

Når vi ser på BIM nivå 2 fra produsentens perspektiv, er det helt klart at vi må først og fremst takle problemet med å levere data til ulike aktører i et digitalt format. BIM nivå 2 betyr en endring i informasjonskrav, også med hensikt til hvem som ønsker hva og hvordan vi best kan levere det. Det er ikke noe tvil at prosjekterende trenger en type informasjon, mens byggherre trenger helt annen informasjon enn entreprenør eller BREEAM-revisor. Det er viktig at våre data er tilgjengelige for alle aktører på hvilket som helst tidspunkt i alle faser av byggeprosessen. Det er det vi satser på med løsningen som Cobuilder og CADENAS levererer.

Jeg må nevne at en viktig del av BIM nivå 2 for produsenter er å ha fokus på drift og vedlikehold og bruk av produktene gjennom byggets livssyklus. Ved å ha våre produktdata tilgjengelige på alle disse punktene, hjelper oss med å nå kunder som vi ikke hadde nådd tidligere. Hva gjør driftsansvarlig når han allerede sitter med informasjon om Wienerberger-produktene som brukes i en bygning? Det er stor sannsynlighet for at han fortsetter å bruke våre produkter også ved utbygging. Å komme inn i driftsfasen er en bra mulighet for gjentatt salg – fordelene er åpenbare.

I grunnen går smart dataadministrasjon langt utover omfanget av BIM nivå 2. Informasjonsforvaltning har blitt en viktig del av alle bedrifter i dag. Det å håndtere en eneste produktdatakilde, både internt og eksternt, er en vesentlig fordel som fører til optimalisering av våre forretningsprosesser. Ved å bruke goBIM-løsningen får vi økt effektivitet, samtidig som vi  fremtidssikrer våre data.