Første BREEAM-prosjekt ferdigstilt i Cobuilder Collaborate

Sist endret 4. mai 2020

Det aller første BREEAM-prosjektet i Cobuilder Collaborate ble ferdigstilt i slutten av februar. Vedal overleverte all relevant dokumentasjon knyttet til materialene som ble brukt i et av deres boligprosjekter i Bispevika til revisjon. Dokumentasjonen ble kvalitetssikret og ferdigstilt ved hjelp av BREEAM-funksjonaliteten i Cobuilder Collaborate.

– Tidligere ble innhenting av materialdokumentasjon utført med en kombinasjon av ProductXchange og dobbelføring av relevant BREEAM-dokumentasjon i Excel, et tidkrevende arbeid. Derfor var jeg nysgjerrig på den nye funksjonaliteten, sier miljørådgiver Anita Spjøtvold.

Anita Spjøtvold, som er materialansvarlig i prosjektet (innleid fra Norconsult), har benyttet Cobuilder Collaborate helt siden den nye funksjonaliteten ble lansert høsten 2019. Det digitale prosjektet ble opprinnelig opprettet i ProductXchange, men etter at den nye BREEAM-funksjonaliteten ble tilgjengeliggjort i Cobuilder Collaborate, overførte Anita sitt arbeid til det nye systemet.

digital twin

Anita Spjøtvold, miljørådgiver, Norconsult

– Etter å ha ferdigstilt dokumentasjonen knyttet til emne HEA02 og sjekkliste A20, kan jeg si at vi har spart tid i prosessen. Automatisk sortering av produkter og kobling til relevant dokumentasjon sikrer også at man unngår feil som kan oppstå ved manuell innføring av informasjon i Excel.

Ved hjelp av den nye BREEAM-funksjonaliteten i Cobuilder Collaborate kan man spore aktivitet og se en fullstendig kommentarhistorikk. Miljørådgiver Spjøtvold ser også nytten av å koordinere arbeidet med andre kolleger i prosjektet, som f.eks. BREEAM-AP (BREEAM-rådgiver i prosjektet).

Under sitt arbeid i prosjektet har Anita Spjøtvold ved flere anledninger vært i kontakt med Cobuilder og delt sine innspill om muligheter for videreutvikling av systemet, og hun er fornøyd med oppfølgingen og muligheten til å påvirke funksjonaliteten.

Arbeid med BREEAM er svært tidkrevende og denne første BREEAM-modulen i Cobuilder Collaborate har hatt som formål å effektivisere arbeidet for brukerne av systemet.

– Automatisering av det manuelle arbeidet med produktdokumentasjon har gitt oss økt effektivitet, så jeg håper at BREEAM-funksjonaliteten blir utvidet til å også dekke flere emner knyttet til dokumentering av materialer, som f.eks. MAT 03, sier Anita Spjøtvold.

Cobuilder Collaborate er det nye verktøyet som er i ferd med å overta for ProductXchange. Collaborate ble første gang introdusert i markedet i 2019 og tilbyr et enklere grensesnitt og forbedret funksjonalitet, bl.a. for håndtering av BREEAM-krav til materialer. Ny funksjonalitet blir gjort tilgjengelig i Collaborate etter hvert som det er klart og med tiden vil ProductXchange fases helt ut. Ønsker du å lære mer om Cobuilder Collaborate? Meld deg på et av våre gratis webinarer.