Forhandlere

Stadig flere bedrifter og organisasjoner spesifiserer konkrete krav til produktdata og dokumentasjon. Produktdataene er grunnlaget for enhver standardisert automatisk prosess og vil bidra til forenklet distribusjon og kontroll av informasjon, økt effektivitet og forbedrede prosesser.

Automatisk Dataflyt
Automatisk distribusjon
Kontakt oss

Automatisk dataflyt

goBIM Logo
  • goBIM API samler inn oppdatert produktdata, -informasjon og -dokumentasjon i ulike formater automatisk fra produsentenes og leverandørenes egne systemer;

  • Produktdataene i goBIM blir strukturert ifølge nasjonale og internasjonale standarder og gjort maskinlesbare gjennom kartlegging mot ulike klassifiseringssystemer og terminologi i felles dataordbøker;

  • goBIM kontrollerer for avvik på lovpålagt dokumentasjon (ytelseserklæring, sikkerhetsdatablad) for produkttyper som omfattes av nasjonale og  Europeiske lover og forordninger.

goBIM API
Automatiser dataflyt mellom ulike systemer og databaser med goBIM API

Automatisk distribusjon

automatisk levering av produktdata og dokumentasjon
  • Distribuer produktdata og -dokumentasjon til prosjekter i ProductXchange automatisk ved varekjøp.

Cobuilder Connect