Finn Adaptor Hjelpemidler sine produkter og dokumenter i ProductXchange

Adaptor Hjelpemidler har inngått avtale for bruk av den digitale plattformen Cobuilder goBIM som gir leverandører mulighet til å tilgjengeliggjøre sin produktinformasjon og -dokumentasjon i ProductXchange.

Adaptor Hjelpemidler eies av Norges Blindeforbund. Bedriftens visjon er å bidra til økt trivsel og forenkling av hverdagslige oppgaver for eldre og synshemmede. I tillegg til utvikling og distribusjon av hjelpemidler, tilbyr Adaptor Hjelpemidler også universelt utformede produkter – taktile skilt, ledelinjer, trappeneser, m.m. Slike produkter er en viktig del av bymiljøet da de skaper tryghet og økt tilgjengelighet også for personer med nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming er et begrep innen samfunnsplannlegging som betegner utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, og skal bidra til å skape et mer inkluderende samfunn. Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. I tråd med denne målsettingen bør alle bygg som lokaliserer statlig sivil virksomhet være universelt utformet.  Det er i dag en rekke lover og forskrifter som inkluderer krav og retningslinjer i forhold til tilgjengelighet for alle, bl.a. Byggteknisk forskrift.

B. Christophersen, Adaptor Hjelpemidler

«For oss er det viktig å tilby produkter av høy kvalitet. Dette handler om sikkerhet.» – sier Bjørn Christophersen, teamleder Universell utforming i Adaptor Hjelpemidler. «Synshemmede personer er spesielt utsatt for ulykker. Derfor er kvalitet og korrekt installasjon avgjørende for å minimalisere farer og skader. Det er også en av grunnene for å inngå avtale med Cobuilder. Vi ønsker at alle installatører og utførende aktører som bruker våre produkter på prosjekter, skal ha lett tilgang til all nødvendig produktdokumentasjon for å kunne gjøre en god jobb. Dessuten vil det hjelpe dem med oppfyllelse av universell utformingskravene som stilles i Byggteknisk forskrift.»

Adaptor Hjelpemidler sine produkter blir brukt på stadig flere store prosjekter, som f.eks. det nye Deichmanske biblioteket i Bjørvika, Najonalmuseet, m.m. I tillegg til et standard produktutvalg tilbyr Adaptor Hjelpemidler også mulighet for utvikling av skreddersydde løsninger som kan tilfredstille spesifikke prosjekteringskrav. Et eksempel på det er Landås skolen i Bergen (se bilde nedenfor) der produktfargen er tilpasset byggets interiør.

Landås skole

Stadig oftere i dag stiller både byggherrer og entreprenører krav om digital innsamling av «as-built» produktinformasjon (bl.a. Statsbyggs krav om papirløse byggeplasser). Imidlertid er fordelene ved digitalisering ikke bare på organisasjonsnivå. Produktdata er limet i verdikjeden og gir økt effektivitet for alle aktører på prosjektet. Dessuten gir informasjonssynlighet og -tilgjengelighet bedre kontroll og kvalitet, noe som også er til fordel for det siste leddet i prosessen – sluttbrukeren.

2019-02-22T10:44:10+00:00januar 17th, 2019|