Felles kontekst – grunnlaget for en samlet digitalisering av byggenæringen

Felles kontekst og datautvekslingsprosesser er nøkkelen for å lykkes med byggenæringens digitale skifte. De er også viktige forutsetninger i BNLs «Digitale veikart». Utviklingen av felles norsk kontekst er allerede i gang. I februar skrev Byggevareindustrien at Norgips og Gyproc har fullført kvalitetssikringen av den første digitale produktdatamalen (PDT) i regi av Standard Norge og Byggevareindustriens forening.

I 2017 inngikk Byggenæringens Landsforening avtale om bruk og overføring av rundt 250 (Product) Data Templates som er utviklet av Cobuilder. Ved hjelp av denne avtalen tar Byggenæringens Landsforening sikte på å skape et åpent tilbud om PDT’er til den norske bygg- og anleggsnæringen slik at alle aktører kan bruke samme datastrukturene ved digital utveksling av informasjon. Etablering av en felles norsk kontekst er et viktig steg som gjør det enklere for næringen å samarbeide og åpner opp for effektiv digital kommunikasjon.

Hva er (Product) Data Templates?

Enkelt forklart er Data Templates, eller datamaler på norsk, en felles datastruktur som inneholder egenskaper (produktkjennetegn, som f.eks. brannklasse eller farge), testmetoder, enheter, verdier som er lagret i en dataordbok. (Product) Data Templates beskriver hvilken som helst type produkt på en måte som kan spores til en troverdig kilde. Slike troverdige kilder er produktstandarder som erklærer produktegenskaper og metodene de skal testes mot.

For å sikre interoprabilitet er PDT-metoden utviklet i henhold til det internasjonale rammeverket for dataordbøker (IFD – NS-EN ISO 12006-3). I forskjellige land og organisasjoner kan like produktrelaterte konsepter som egenskaper, testmetoder og enheter, ha forskjellige navn, noe som gjør at de oppfattes som ulike av diverse programvarer. Mens folk enkelt kan løse slike uklarheter ved å referere til en standard som definerer disse konseptene, kan datamaskiner ikke gjøre det alene. Bruk av et felles semantisk rammeverk som NS-EN ISO 12006-3 hjelper maskiner å forstå den tiltenkte betydningen av informasjon.

Hvordan utarbeides (Product) Data Templates?

Internasjonale standardiseringsorganer som CEN og ISO utvikler en serie standarder som skal dekke metoden for utarbeidelse av (Product) Data Templates. Disse standarder skal offentliggjøres i begynnelsen av 2019, derfor benytter Cobuilder standardutkastene som et grunnlag for utarbeidelse av (Product) Data Templates.

Retningslinjer for beskrivelse, opprettelse og vedlikehold av egenskaper gis i standardutkast prEN ISO 23386 – Building information modelling and other digital processes used in construction – Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries. Prinsippet er å koble sammen hver produktegenskap til attributter, som f.eks. definisjon avledet fra en referansestandard innenfor en bestemt lokal kontekst. Prosessen etablerer et system for validering av alt digitalt innhold og definerer hvordan «egenskaper» og «egenskapsgrupper» skal opprettes i en dataordbok, samt hvordan dette innholdet skal kartlegges mot andre dataordbøker. Målet er å sikre høy kvalitet i datautvekslingen som dekker flere bruksområder (f.eks. BIM-modellen), internasjonal handel og vedlikeholdsbehov.

digital twin

Product Data Templates utarbeides i Cobuilders løsning Define som er utviklet etter prinsippene i standardutkast prEN ISO 23386. Cobuilder Define er et verktøy som brukes for å opprette og administrere en ordbok med egenskaper, egenskapssett og produktdatamaler som definerer tekniske enheter.

For å bryte seg bort fra dårlig informasjonsteknologi, datasiloer og analoge prosesser, trenger byggenæringen robuste datastrategier basert på de standarder som allerede er tilgjengelige i dag. Alle aktører i markedet må standardisere måten de håndterer data på og definere hvordan og hva slags data de trenger for å møte interne og markedsbehov. En slik tilnærming reduserer risikoen for manglende overholdelse av lokale bestemmelser og sikrer interoperabilitet av dataene i en global verden.

Cobuilder Define er utviklet for å hjelpe organisasjoner med standardisering av datadefinisjoner og -strukturer for produkter, systemer, objekter, m.m., som kan brukes på forskjellige prosjekter og i ulike land.

Ønsker du å lære mer om Cobuilders løsning Define, ta gjerne kontakt med oss.