Få bedre kontroll på prosjektene dine

Kostnads- og tidsoverskridelser er et vedvarende problem i byggenæringen. Den vanligste årsaken er feil som ofte skyldes dårlige kommunikasjonsprosesser. Nøkkelen for å overholde budsjetter og tidsfrister er god kontroll.

På et prosjekt er man avhengig av ulike typer fagkunnskap og mange former for kompetanse. Dette fører til at det ofte er mange involverte aktører og deres innsats må koordineres. Derfor er informasjonsflyten et av de viktigste suksesskriteriene. Ved å ha korrekt informasjon til riktig tid slipper man endringer i en senere fase i prosjektet som kan både være dyre og tidskrevende.

De nye norske standardene NS-EN ISO 19650, del 1 og del 2, tar tak i slike utfordringer. De etablerer en ramme for hvordan aktørene kan samhandle og utveksle informasjon gjennom alle prosjektets faser.  For å oppnå høyere kvalitet og større gjenbruk av eksisterende kunnskap og erfaring, jobber organisasjoner i økende grad i nye samarbeidsmiljøer. En vesentlig aspekt av disse er evnen til å kommunisere, gjenbruke og dele data på en effektiv måte – uten tap, motsetning eller feilfortolkning.

I Storbritannia er disse standardene allerede et krav i alle offentlige anleggs- og byggeprosjekter, og involverte aktører har oppnådd en reduksjon i byggekostnader på inntil 22%.

digital twin

Cobuilders nye verktøy Collaborate er utviklet etter prinsippene i den nye standarden ISO 19650. Cobuilder Collaborate er et samhandlingssystem hvor alle aktører jobber sammen og kan dele informasjon på en effektiv måte. Verktøyet gir full kontroll på produktdokumentasjonen for å møte lov- og markedskrav, samt mulighet til å stille egne informasjonskrav til underleverandører. Matcher innsamlede data og dokumentasjon de kravene som er satt? Er de levert innen fristen? Cobuilder Collaborate sjekker automatisk all informasjonen som er samlet inn og gir beskjed om eventuelle avvik slik at disse kan lukkes. Til slutt kan den innsamlede informasjonen enkelt integreres i as-built modeller eller leveres direkte til ulike andre systemer.

På denne måten har man til enhver tid kontroll på alle produkter og materialer som brukes på prosjektet, og kan sikre at prosjektet blir gjennomført i henhold til de målene som er satt.

Få kontroll på prosjektene dine.

Ta kontakt med oss!