Home BuiltBeyond 2022

BuiltBeyond 2022

Vi har gleden av å invitere deg til heldagskonferansen BuiltBeyond 2022 på Scandic Lillestrøm, 31. august 2022.

BuiltBeyond er samlingsstedet der den norske bygge- og anleggsnærinen kan lære om hva andre europeiske land gjør innen digitalisering og hvor fremtidsrettede norske aktører gir et innblikk i sin digitale reise. BuiltBeyond er stolte av å ha med dagsaktuelle foredragsholdere fra ledende miljøer innen digitalisering, og vi tar sikte på å bygge bro mellom land og teknologier med mål om å effektivisere byggeprosjekter og bygge grønnere fremover.

PROGRAM FOR KONFERANSEN

08.30 – 09.00

Mingling og morgenkaffe

09.00 – 09.30

Velkommen Lars Fredenlund, CEO, Cobuilder

09.30 – 10.00

Slik har vi tatt i bruk modulene i Collaborate
Cecilie Nødtvedt, Rådgiver for bærekraft og miljø, JM Norge

Cecilie vil snakke om arbeidet de gjør med å industrialisere sin boligproduksjon. Hun vil også fortelle om hvordan JM bruker systemet Cobuilder Collaborate for å sikre oppfyllelse av Svanemerkets krav og strømlinjeforme forretningsprosesser knyttet til styring av miljøledelse, arbeidsmiljø og helse.

10.00 – 10.30

Kaffepause

Hva skjer utenfor Norge?

10.30 – 11.00

Tsjekkia: Myndigheter og organisasjoner skaper et felles digitalt språk med Define
Jaroslav Nechyba, Head of BIM strategy department, CAS

Jaroslav vil fortelle om tsjekkiske myndigheters digitaliseringsinnsats og deres nasjonale BIM-strategi for å effektivisere informasjonsstyring i offentlig sektor. Det inkluderer utvikling og implementering av standardiserte informasjonskrav i prosjekter. Dette innebærer blant annet endringer i lover, forskrifter, prosesser og rammer for arbeider i offentlig sektor. Den nasjonale strategien har som mål å legge til rette for en sømløs og transparent informasjonsflyt, samt å støtte digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjens verdikjede.

11.00 – 11.30

Danmark: Byggenæringen på god vei med digitalisering og utveksling av data
Bjarke Fjeldsted, Utviklingssjef, Molio

Bjarke vil snakke om Molios arbeid med å utvikle og distribuere en felles dataordbok, felles egenskaper og datamaler for digitalisering og utveksling av data om produkter, systemer og prosesser i den danske byggenæringen. Molios dataordbok vil være tilgjengelig for alle bransjeaktører og gir mulighet for integrering av den nye danske konteksten i ulike systemer og verktøy. Løsningen vil gjøre det mulig å automatisere prosesser, redusere byggetid og sikre kontroll med miljøpåvirkning i alle deler av verdikjeden.

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.00

Sverige: Hvorfor er GS1-standarder viktig for aktørene i bygg- og anleggsnæringen
Knut Mathisen, GS1
Christer Green, Svensk Trä

GS1 standardene er viktige for å digitalisere norsk bygg- og anleggsnæring. Hør mer om deres arbeide i Norge og internasjonalt, samt fra arbeidet som har blitt gjort i Sverige der trevareindustrien har utviklet det de kaller «4 steps to GTIN».

13.00 – 13.30

Sverige: Bruk av datamaler for å tilgjengeliggjøre standardisert produktinformasjon i Skanska
Jeanette Sveder Lundin, Green Development Manager, Skanska

Jeanette vil fortelle om “Data Templates – Proof of Concept”, et svensk prosjekt med mål om å vise hvordan man kan bruke datamaler for å tilgjengeliggjøre standardisert produktinformasjon i en digital verdikjede, fra produsenter til digital produktmodell. Prosjektet fokuserer først og fremst på miljødata fra EPD og lovkrav gjennom CE-merking (Ytelseserklæring/DoP).