(Product)* Data Templates – et felles digitalt språk

I forskjellige land og organisasjoner kan like produktrelaterte konsepter som egenskaper, testmetoder og enheter, ha forskjellige navn, noe som gjør at de oppfattes som ulike av diverse programvarer. PDT-metoden tar imidlertid hensyn til slike forskjeller. For å hjelpe maskiner å forstå den tiltenkte betydningen av informasjon er det behov for et felles semantisk rammeverk for konsepter, gruppering av konsepter og forholdene mellom konsepter som skal brukes.

Det internasjonale rammeverket for dataordbøker (IFD – NS-EN ISO 12006-3) setter reglene for oppbygging av en språkuavhengig informasjonsmodell som muliggjør bruk av konsepter definert innenfor en felles ramme i alle slags systemer. Dataordbøker som er basert på denne standarden, lagrer språkuavhengige identifikatorer, kalt GUID, for hvert konsept og hvert forhold mellom konsepter. På denne måten kan maskiner oppfatte samme mening uansett semantiske forskjeller.

digital twin

Hvorfor må standardisert innhold plasseres i en felles dataorbok?

Hvordan brukes et konsept innen byggenæringen til å betegne et objekt, som f. eks. en dør? I Norge betyr begrepet «dør» et dørblad sammen med en dørkarm. I andre land som Storbritannia betyr det bare et dørblad. Der kalles dørblad med dørkarm «dørsett». I mange slike tilfeller kan terminologien som brukes for like konsepter, f. eks. dør, variere («dør» og «dørsett» betyr det samme i vårt eksempel). I andre tilfeller kan samme terminologi brukes til å betegne forskjellige konsepter («dør» betyr dørblad i Storbritannia, mens i Norge betyr det dørblad med dørkarm).

Mens folk enkelt kan løse slike uklarheter ved å referere til en standard som definerer hva en dør er, kan datamaskiner ikke gjøre det alene. Bruk av et felles semantisk rammeverk som NS-EN ISO 12006-3 hjelper maskiner å forstå den tiltenkte betydningen av informasjon.

Det viktigste elementet i felles rammeverket for dataordbøker (IFD- NS-EN ISO 12006-3) er Global Unique Identifier (GUID). Det er en unik, språkuavhengig identifikator for hvert konsept og hvert forhold mellom konsepter som muliggjør en felles forståelse av terminologi. Like konsepter skal alltid ha samme betydning uansett kontekst (nasjonal standard, nasjonale språk, språk som brukes i ulike programvarer), og lignende begreper som har forskjellig betydning skal alltid kobles til deres spesifikke betydning.

Praktisk sett er en dataordbok en tilkoblingsboks med alle de tekniske begrepene som aktørene trenger, kartlagt mot oversettelser og andre relaterte konsepter. Hver gang man får noe ut av boksen, inneholder det en unik ID som har alle relevante tilkoblinger og betydninger knyttet til seg uansett hvilket språk det eksporteres til.

GUID gir mulighet for et konsept i en felles dataordbok, f.еks. «dør», å være logisk relatert til GUID for andre konsepter som egenskaper, testmetoder, enheter, m.m. Ved bruk av GUIDer og relasjoner er objektet «dør» knyttet til egenskapen «brannklasse». Brannklasse har en bestemt testmetode, som da uttrykkes av en bestemt verdi med en bestemt enhet.

Slik opprettes produktdatasett i en dataordbok. Ideelt sett inneholder en dataordbok det totale mangfoldet av konsepter og relasjoner mellom dem. Imidlertid viser ikke en ordbok hvilke konsepter og relasjoner som er spesifikke for en bestemt type produkt. Innholdet som har blitt hentet fra internasjonale og EU-standarder og har blitt lagret og definert for digital bruk i en dataordbok, må i tillegg organiseres i datastrukturer kalt (Product) Data Templates. Datamalene samler standardbasert informasjon for bestemte produkttyper.

Metode for utarbeidelse av (Product) Data Templates via dataordboken og standardprosess for definering og godkjenning av datasettene, er beskrevet i de tre standardene som nå er under utvikling av CEN TC / 442 WG 4.

På bakgrunn av dette standardiseringsarbeidet og grundig markedsforskning utviklet Cobuilder sitt nye verktøy, Cobuilder Define. Cobuilder Define er et verktøy som brukes til å opprettholde og administrere en dataordbok med egenskaper, egenskapssett og (produkt) datamaler som definerer tekniske enheter. Cobuilder Define blir lansert på det norske markedet i 2019.

*Tekniske enheter som er relevante for informasjonsflyten om varer til byggverk på et prosjekt går utover begrepet «produkt». Det er systemer, komponenter, elementer og materialer. For å vise hele omfanget av datamalene, blir de nå referert til i standardiseringskomiteene som «Data Templates» i stedet for «Product Data Templates».