Entreprenører

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en digitaliseringsprosess med informasjonsflyt i sentrum.

Digitale produktdata er avgjørende for informasjonsflyten mellom aktører i verdikjeden. Vi har utviklet en prosess og digital plattform for entreprenører. Prosessen består av fire steg:

INFORMASJONSSTYRING I PROSJEKTER
LEVERING AV PROSJEKTINFORMASJON
INFORMASJONSSTYRING I ORGANISASJONER
KURS OG WEBINAR

Informasjonsstyring i prosjekter

ProductXchange logo
  • Bli sikker på at produktdata og dokumenter som blir levert på ditt prosjekt er i overenstemmelse med prosjektkrav;

  • Administrer og lever kvalitetssjekket produktdata inn i digitale «as-built» modeller og FDV-systemer;

  • Opprett digitalt stoffkartotek for kjemikalier som brukes på prosjektet;

  • Lukk avvik på manglende dokumentasjon eller data gjennom tilbakemeldinger til leverandører.

PRODUCTXCHANGE
  • Tagging i BIM er mulig med plugins for Autodesk Revit og ArchiCAD;

Cobuilder Plugins

Levering av prosjektinformasjon

  • Et brukervennlig system som lar underentreprenører levere produktdata og dokumentasjon i overenstemmelse med krav angitt av hovedentreprenør eller byggherre;

  • Kommuniserer med underentreprenørene kun de informasjonskrav de må oppfylle og hjelper dem til å levere akkurat de data og dokumentasjon som forventes av dem;

  • Dataene og dokumentene leveres til informasjonsmodellen i ProductXchange gjennom bruk av Produkt Data Template (PDT) grensesnitt.

KONTAKT OSS

Informasjonsstyring i organisasjoner

coBuilder_Specify_Logo
  • Angi datakrav på organisasjonsnivå for alle prosjekter. Velg datakrav fra en liste over standarder og klassifiseringssytemer;

  • Angi nivåer av informasjonskrav og opprett filtre som kontrollerer at produktdataene og dokumentene som leveres oppfyller prosjektkrav.

KONTAKT OSS
angi informasjonskrav på organisasjonsnivå