entreprenorene-driver-moderinseringen-i-bygg-og-anleggsnaeringen

Hvordan entreprenørene driver moderniseringen av bygg- og anleggsnæringen?

Hvor ofte sammenfaller bygget som blir prosjektert med det som blir bygd i virkeligheten? Hvis du er en entreprenør, er du klar over at på grunn av diverse faktorer i byggeprosessen er det umulig å oppnå total samsvar mellom as-designed og as-built. Resultatet er ofte bortkastede penger og tid, samt kompromiss med kvalitet og prosjektkrav.

Likevel, det ser ut som om samhandling mellom entreprenør og byggevareprodusenter kan løse dette problemet. Nedenfor finner du ut hvordan.

Den internasjonale standarden ISO 9001:2015 påstår at kvalitetssikring er nødvendig for å kunne kontrollere at hvert sluttprodukt oppfyller kravene for sitt tilsiktet bruksområde.
I bygg- og anleggsnæringens sammenheng betyr dette at informasjonen om produktene som benyttes på et byggeprosjekt, eller kort sagt produktdataene, må oppfylle eller overskride prosjektkravene angitt av entreprenør eller byggherre. Disse kravene varierer fra helt generiske til mer spesifikke og bestemt av aktørenes rolle (f. eks. geometriske data er ikke viktigst for en HMS-koordinator).

Prosessen av validering begynner når byggherren eller entreprenøren angir sine krav. For eksempel, hvis bygningen skal være energieffektiv, må det settes krav til lav varmegjennomgang, solfaktor, lufttetthet osv. for alle dører og vinduer som skal leveres på prosjektet. Så er det mulig å sjekke produktdataene mot prosjektets krav og validere at produktene oppfyller dem. Med tanke på antallet produkter som inngår i et byggeprosjekt blir denne oppgaven stor og innviklet. Her kommer BIM-koordinatoren til hjelpe.

Koordinatorens store ansvar

Etter at produktinformasjon samles inn (vanligvis i mappe eller database med produktinformasjon i PDF, Excel osv.), kan man komme i gang med validering av dataene. Dette er en stor utfordring for BIM-, HMS- eller BREEAM-koordinatoren, siden det finnes ingen automatisert måte å sjekke hvis de rette dataene finnes i f. eks. SDS eller DOP i PDF format. Man må åpne hver fil, sjekke om all informasjon er til stede og så validere om produktegenskapene ikke er i brudd med prosjektkravene. Hvis det høres ut for tungvint og kjedelig, det er fordi det er sant.

Men å skaffe pålitelige produktdata er viktig for prosjektet til og med etter overlevering av bygget, og koordinatorene nevnt ovenfor har et stort ansvar. Likevel betyr det ikke at verdikjeden ikke kan bidra med sitt i prosessen.

Istedenfor å ha informasjon stengt inn i PDF og egne databaser, kan verdikjeden få adgang til interoperabile produktdata, strukturert i samsvar med europeiske eller nasjonale standarder.
Produsenter av byggevarer kan allerede i dag digitalisere produktinformasjon og –dokumentasjon og levere dem sømløst til digitale prosjekter og 3D modeller i diverse programvare.

Dette vil gjøre livet mye lettere for alle i verdikjeden og følge til forbedret samhandling i bygg- og anleggsnæringen, tid og kostnadseffektivitet og økt produktivitet.

Konkurransefortrinnet ved digitalisering

Digital samhandling i verdikjeden er ikke en idealistisk framtidsdrøm. Noen av de større entreprenører Europa rundt har allerede begynt å sette krav til produktdata som trengs til å fylle inn 3D-objekter og digitale as-built modeller. Produsenter som og Knauf Insulation har innsett et stort konkurransefortrinn ved dette og har kommet i gang med digitalisering av sine produkter. Men hvordan ser et digitalisert produkt ut? Er det et 3D-objekt? Eller en PDF?

Digitalisering i praksis

Innsamling og kvalitetskontroll av produktdata er en tungvint jobb og entreprenører og byggherrer har for lenge lettet etter digitale løsninger som kan forenkle prosessen. Derfor blir digitale plattformer utviklet hele tida for å kunne tilfredsstille entreprenørenes behov.

coBuilder har hjulpet det gamle konseptet for produktdatablad på papir eller PDF utvikle seg til en standardbasert (NS, CEN, CENELEC, ISO) strukturert digital mal for erklæring av produktdata – en såkalt Produkt Data Template. Det vil si at forskningsarbeidet er gjort på forhånd for produsentene og de må bare gå inn i goBIM systemet og legge inn produktdataene i PDT’en.

Da blir informasjonen klar til oversettelse og sømløs distribuering til ulike databaser og programvare for 3D-modellering. Produsenten har full kontroll av produktdata og dokumentasjon og de blir oppdatert i kundenes databaser og digitale prosjekter i sanntid.

Her er hvordan det fungerer:

En entreprenør eller byggherre oppretter et byggeprosjekt og angir prosjektkrav til data og dokumentasjon i systemet for innsamling av as-built data ProductXchange. Så blir produktdata og dokumenter levert på prosjektet fra goBIM enten automatisk gjennom CONNECT-tjenesten eller manuelt fra underentreprenører. ProductXchange sammenligner produktdataene med prosjektets krav og systemet gir advarsel for avvik – enten på dokumentasjon eller data. Så kan en HMS- eller BREEAM-koordinator sjekke avvikene på SDS eller BREEAM egendeklarasjon for et produkt og sende tilbakemelding om manglende dokumentasjon til produsenten av produktet direkte fra systemet. All produktdata og dokumenter som leveres på prosjekter i ProductXchange hentes fra goBIM-databasen, derfor er det mulig for produsenten å logge seg inn i goBIM og legge inn nødvendige dokumenter eller data. Denne endringen gjenspeiles i alle prosjekter i ProductXchange og avviket blir lukket.
Etterpå kan åpnes as-built prosjektet fra ProductXchange i Revit, Archicad eller Navisworks og koble produktene samt data og dokumenter til 3D-objekter i en modell.
Så blir 3D-modellen en ekte BIM og kan brukes av forvaltere, byggherrer og boligeiere til f. eks. drift og vedlikehold av bygningen.

Dette kan oppnås gjennom digital samhandling

Fordelene ved digital samhandling i bygg- og anleggsnæringen gjelder ikke bare markedet, men også miljøet og samfunnet. Data er ikke bare «the raw material of the 21st century», men også det som binder sammen aktørene i verdikjeden og er grunnlaget for optimalisering av byggeprosessene. Derfor er det ikke nok å stole på at entreprenørene skal drive digitaliseringen av bygg- og anleggsnæringen alene. Hver aktør i verdikjeden må delta i en digital samhandling som har potensialet å skape en moderne bærekraftig og økonomisk bygging for alle.

Vil du vite mer om digitalisering av bygg- og anleggsnæringen?

Abonner på vårt nyhetsbrev!

2018-04-24T22:33:46+00:00 mai 25th, 2017|goBIM, ProductXchange|