Effektiviserer kvalitetssikring av produktdokumentasjon i BREAM-NOR-prosjekter

Anita Spjøtvold er miljørådgiver og jobber som materialansvarlig i flere BREEAM-prosjekter i Oslo sentrum. Hun er innleid til Vedal som har tatt i bruk BREEAM-funksjonaliteten i Cobuilders nye system, Collaborate.

Anita er også med i Cobuilders arbeidsgruppe for miljø, som har som mål å identifisere områder hvor miljørådgivere kan nyttiggjøre seg automatisering i deres arbeid og bruk av maskinlesbare miljødata. Det var under ett av disse møtene at den nye BREEAM-relaterte funksjonen i Cobuilders nye system Collaborate ble introdusert. Siden har Anita, som er ansatt i Norconsult, både testet det nye systemet og kommet med løpende tilbakemeldinger.

Hovedoppgaven hennes som miljørådgiver er å ha full kontroll på alt av materialer som brukes på byggeplassen. Spjøtvold følger opp de ulike utførende aktørene i prosjektet og sørger for at de velger produkter som er i samsvar med sertifiseringskravene og at all nødvendig produktdokumentasjon er på plass.

Jobben innebærer vurdering og kvalitetssikring og at alle produkter som blir brukt i prosjektet innfrir kravene fra BREEAM-manualen. For å være sikker på at sertifiseringskravene i BREEAM-NOR er oppfylt, må alle produkter som omfattes av disse kravene kontrolleres og produktdokumentasjon godkjennes før bruk.

digital twin

Anita Spjøtvold, miljørådgiver i Norconsult

– Fram til nå har ofte innhenting av materialdokumentasjon blitt utført med en kombinasjon av Cobuilders ProductXchange og dobbeltføring av relevant BREEAM-dokumentasjon i Excel. Dette manuelle arbeidet er tidskrevende, i tillegg er det ofte behov for å kontrollere at produktene er korrekte og at dokumentasjonen er koblet opp mot riktig produkt før det sendes til BREEAM-revisoren.

I Collaborate er nå store deler av BREEAM-dokumentasjon tilgjengelig i en egen BREEAM-fane. Det er enkelt og oversiktlig å få tak i dokumentasjonen som oppfyller Hea02 og A20, og brukere av systemet kan raskt kvalitetssikre den med en kommentar. Man kan også spore kommentar-historie, som også gjør systemet til et oppfølgingsverktøy.

Denne endringen i hvordan BREEAM-produkter håndteres i Collaborate gir mulighet for å spare inn mye tid i prosjektene.

– Vi er alltid interessert i å finne måter vi kan effektivisere kvalitetssikring av produktdokumentasjon på, og erfaringen så langt er at Collaborate gjør oppfølgingen enklere og at jeg sparer tid i de prosjektene hvor dette er tatt i bruk, sier Anita Spjøtvold.