FRA DIGITAL DOKUMENTASJON TIL PRODUKTDATA

Aktørene i BAE-næringen tar i bruk stadig flere løsninger for digitalisering og administrering av produktinformasjon under det digitale skiftet. I det siste blir Product Data Template metodologien (under utvikling som en CEN standard) godkjent internasjonalt som måten å digitalisere produktdata på.

DOPCREATOR
Smart CE marking
Kontakt oss

DOPCREATOR

Byggevareforordningen og ytelseserklæring

Siden PDT metodologien er basert på åpne standarder og kartlegging på tvers av klassifiseringssystemer og formater, den gjør erklæring av lovpålagt informasjon om produktegenskaper enkelt, sikkert og effektivt.

Produktdataene som brukes for utstedelse av ytelseserklæringer gjennom DoPcreator er kun ett sett av produktegenskaper digitalisert gjennom PDT. Produsentene har tilgang til PDT’ene i sin helhet gjennom goBIM – samlestedet for produsentenes produktdokumentasjon, -data og 3D objekter. goBIM gjør det mulig å digitalisere produktinformasjon om ulike typer egenskaper og få datasett som miljødata, FDV data, geometrisk data osv. i tillegg til ytelsesdataene.

Målet ved DoPcreator var å la produsenter og importører lage digitale ytelseserklæringer som kan brukes på tvers av systemer, oppdateres og oversettes automatisk på grunnlag av åpne standarder. Likevel blir behovet for produktdokumentasjon minsket under det digitale skiftet og stadig flere ser på produktdata som et mer passende alternativ.

goBIM
Cobuilder Define

SMART CE MARKING

Smart CE marking

Digital erklæring av lovpålagt produktinformasjon er enda viktigere jo flere aktører implementerer digitale systemer for innsamling og administrering av prosjektinformasjon og Smart CE marking initiativet er et tydelig bevis for dette. Initiativet utvikles på samme linje som BIM standardiseringsarbeidet av CEN TC 442 og Construction Products Europe. Smart CE marking kommer til å være linken mellom informasjonen i DoP og det fysiske produktet og kommer til å inneholde data i f. eks. XML format istedenfor dokument i f. eks. PDF. Derfor har også vi i Cobuilder skiftet fokus fra DoP og produktdokumentasjon til Smart CE marking og produktdata.

Vi betrakter ytelseserklæringen og informasjonen den inneholder som en foreløpig viktig del av informasjonsflyten mellom aktørene i verdikjeden. Derfor fortsetter vi å tilby konsulenttjeneste til produsenter som vil lage ytelseserklæringer på en digital måte. Kundene av DoPcreator vil fortsatt ha tilgang til vårt Support og til sine DoP’er.

Byggevareforordningen
Smart CE marking
Kontakt oss