Den 3. mai arrangerte Cobuilder et informasjonsmøte om digitaliseringsstrategier for produsenter i byggenæringen

Gjennom dialog med produsenter i Norge og i Europa erfarer vi at mange har stort fokus på å strukturere data gjennom interne prosesser og i egne systemer som ikke nødvendigvis «snakker sammen». Utfordringen er at disse dataene fremkommer i ulike format, strukturer, bruker ulike termer og ulikt språk. Dette gjør det vanskelig å for eks. oppfylle kundekrav eller flytte dataene mellom ulike IT løsninger og verktøy.

Pågående standardiseringsarbeider i CEN og ISO for strukturering av produktdata – CEN/TC 442

Espen Schulze, FoU leder i Cobuilder AS og medlem av CEN/TC 442, fortalte om standardiseringsarbeidet rundt digitalisering av produktdata og PDT metodologien.

Standardene som utvikles vil definere hvordan produktdata skal struktureres og hvordan maskiner og systemer skal kommunisere disse dataene seg imellom. Disse standardene vil påvirke alle som etterspør, bruker og leverer produktdata i fremtiden.

Espen Schulze Pågående standardiseringsarbeider i CEN og ISO for strukturering av produktdata – CEN TC 442
Last ned presentasjon

Produktdata besert på standardiserte egenskaper i praksis

Harald Onarheim, Director of business development – BIM i Cobuilder AS snakket om digitalisering av produktinformasjon og hvordan ulike aktører i verdikjeden kan dra nytte av produktinformasjon i maskinlesbart format.

Informasjonsmøte om digitaliseringsstrategier for produsenter i byggenæringen
Last ned presentasjon

Hva er entreprenørenes behov og forventninger til produsenter i arbeidet mot en digital fremtid?

Egli Berg, Digital Business Development Manager i NCC, kunne fortelle om deres behov for produktdata for å skape bedre prosesser, ta riktige avgjørelser og redusere kostnader.

Last ned presentasjon

Eksemlper på hvordan produsenter kan strukturere sine produktdata

Emir Evlic, Salgssjef i Cobuilder AS, viste noen konkrete eksempler på hvordan produktdataene kan struktureres i praksis samt hvordan produsenter kan skape nye forretningsprosesser ved hjelp av standardiserte data.

Emir Evlic Eksemlper på hvordan produsenter kan strukturere sine produktdata
Last ned presentasjon
2018-07-20T10:32:09+00:00mai 9th, 2018|