Det trengs standardbaserte egenskaper i BIM software - LVD og CPR er to eksempler.

Tiden er inne for å «goBIM»

Det ville vært umulig å skape interoperabile produktdata uten en løsning som forener ulike maskinspråk og skriftspråk. Navn på produkter og mål tilknyttet dem sammenfaller ikke i BIM software som f.eks. Revit og ArchiCAD. Derfor er det vanskelig å legge data inn i en informasjonmodell når det er mange involverte i prosjektet og de bruker to eller flere typer BIM software.

Verktøyet goBIM sørger for standardisert objektdata uansett hvilken BIM-software dine kunder måtte foretrekke og hvor de enn måtte befinne seg.

Bruken av BIM software brer kraftig om seg i hele Europa. Med økt bruk og utbredelse melder det seg et skrikende behov for en gjennomgående standardisering av begreper, ytelser og definisjoner, knyttet til byggevarer. En grunnleggende forutsetning for samhandling og sømløs kommunikasjon på tvers av verdikjedene, når det kommer til produktdokumentasjon.

Det er ikke mange byggevareprodusenter – verken i Norge eller EU – som har tilgjengeliggjort sin produktdokumentasjon for bruk i digitale modeller. Og det er ikke fordi de mangler produktdata, men rett og slett fordi dataene ligger bastet og bundet i statiske PDFer.
For å gjøre det enkelt for den enkelte produsent å frigjøre sine data og gjøre dem tilgjengelig på ulike språk og formater som kan leses av maskiner, har vi laget verktøyet goBIM.

Uten en slik løsning ville det vært nærmest umulig å skape interoperabile produktdata som kan leses av både maskin og menneske. Ved å lagre dataene i et «Product Data Sheet» (PDS) kan produktdataene distribueres til aktørene i verdikjeden uavhengig av hvor de måtte befinne seg eller hvilken BIM-software de foretrekker å benytte seg av.

Allmenngyldige, harmoniserte standarder

Det finnes i dag flere harmoniserte standarder for byggevarer i Europa. Dette er standarder som ikke bare sikrer en felles terminologi og et universelt fagspråk, men som også entydig beskriver gitte egenskaper for respektive produktgrupper og sørger for at den beskrevne byggevare er godkjent innenfor ett – eller flere – offentlige regelverk.
Denne standardiseringen har gjort det mulig å etablere en felles datastruktur bygd på «Product Data Templates» (PDT). PDT er byggenæringens universelle mal for erklæring og levering av produktdata på tvers av verdikjeden.

Tilgjengeliggjør dine produkter i BIM software

goBIM lar deg fylle ut PDT’er med produktdata og lagre dem i en PDS i et enkelt og intuitivt grensesnitt. På denne måten blir produktdataene tilgjengelig på hundrevis av språk og formater. Dataene i PDS er strukturert slik at enhver med letthet kan finne det de måtte trenge av miljøegenskaper, FDV-data eller produkt-ytelser i henhold til respektive regelverk og bruksområde, på ett og samme sted. Dette gjør at produktdataene i den enkelte PDSen blir interoperabile og automatisk oversatt til de fleste europeiske språk.
Via det åpne formatet IFC kan produktdataene overføres til nær sagt all BIM-software. For eksempel: Revit, Navisworks og ArichiCAD.

Ved å bruke goBIM gjør du altså dine produkter – med tilhørende produktdata – tilgjengelig for alle med ett tastetrykk. Enklere blir det neppe.

Har du råd til å la være?

Ønsker du en måned gratis tilgang til goBIM?

Trykk på knappen og kom i gang med digitalisering!

REGISTRER DEG