Den nye standarden EN ISO 23386 implementert i Cobuilder Define

Modified on april 6, 2020

Etter mer enn 3 års arbeid har byggebransjen endelig fått en global standard for utvikling av “egenskaper” (eng: properties) – EN ISO 23386. Standarden ble publisert 3. mars 2020 og er tilgjengelig på den offisielle ISO-siden. I Cobuilder har vi fulgt nøye med på arbeidet med den nye standarden, og våre eksperter har vært involvert i dette arbeidet helt fra starten.

I vår forrige artikkel oppsummerte vi de viktigste poengene som EN ISO 23386 avklarer. I denne artikkelen vil vi fortelle om hvordan vi i praksis har implementert den nye standarden i våre systemer.

La oss starte fra begynnelsen – hvorfor er EN ISO 23386 viktig?

Den nylig publiserte EN ISO 23386 hører til en serie standarder som tar for seg utveksling av data i bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og andre digitale prosesser i byggenæringen. Standarden gir en metode for å beskrive, opprette og vedlikeholde egenskaper til byggverk i sammenkoblede dataordbøker (eng: interconnected data dictionaries). Hovedmålet med standarden er å sikre kvalitet i utvekslingen av informasjon mellom aktørene i byggebransjen.

Med andre ord er den nye EN ISO 23386 en forutsetning for å få på plass konsistente digitale data og etablere et felles «digitalt språk». Først etter at dette trinnet er fullført, kan digitale data begynne å flyte «fritt» mellom organisasjonens interne og eksterne softwaresystemer og digitale verktøy.

Egenskaper til systemer og produkter iht. EN ISO 23386

Hva betyr dette i praksis?

I Cobuilder er vi overbevist om at den eneste veien mot det digitale skiftet er gjennom standardisering. Ønsker vi å samhandle digitalt må vi bruke et felles «språk» som alle maskiner kan forstå. Derfor er vår forretningsmodell basert på standarder. Alle våre system bygges rundt standarder, og vi vil fortsette å samle kunnskap og oppgradere vår kompetanse ved å følge de nyeste byggeforskriftene.

Vi er stolte av å være blant de første til å implementere den nye EN ISO 23386 i vår løsning Cobuilder Define. Cobuilder Define er en del av vår integrerte plattform, og er utviklet for å hjelpe organisasjoner til å få på plass en felles datastruktur for produkter, systemer og elementer i ulike prosjekter og land.

Cobuilder Define i et nøtteskall

I lys av EN ISO 23386 fungerer Cobuidler Define som en dataordbok. Cobuilder Define er et verktøy som brukes for å opprette og administrere en ordbok med egenskaper, grupper av egenskaper og datamaler (eng. data templates) som definerer tekniske enheter for digital bruk.

Cobuilder Define fungerer som en dataordbok fordi det er utviklet i henhold til standarden for dataordbøker ISO 12006-3 (også kjent som International Framework for Dictionaries eller IFD), men verktøyet går utover omfanget av en dataordbok.

I tråd med EN ISO 23386 gir Cobuilder Define en standardisert prosess for å sikre kvalitet i innholdet. Alle egenskaper og attributter, samt relasjonene mellom dem, blir vurdert og godkjent av utnevnte fageksperter (innenfor et gitt domene).

Cobuilder Define gir mulighet til å opprette logiske forbindelser mellom egenskaper og grupper av egenskaper. Disse datamodellene er universelle og kan brukes i ethvert marked og organisasjon. Dessuten kan brukerne ved hjelp av Cobuilder Define lage sine datamodeller ved å følge prinsippene i den kommende standarden prEN ISO 23387 (vi vil forklare nærmere i neste avsnitt).

Cobuilder Define har en viktig funksjon som gjør at all kunnskap i form av egenskaper og deres attributter er definert og referert til pålitelige kilder – byggeforskrifter og relevante bransjestandarder. Alle egenskaper opprettet av våre eksperter er basert på slike kilder.

I tillegg blir hvert konsept opprettet i Cobuilder Define koblet til en unik identifikator (GUID). Dette sørger for at dataene blir maskinlesbare.

Hva kommer deretter?

I løpet av de neste månedene blir en annen viktig BIM-standard publisert – prEN ISO 23387. Denne standarden tar for seg prinsippene for utarbeidelse av datamaler (eng: data templates). Datamalene er strukturer for digitalisering av informasjon om produkter og systemer som brukes til byggverk. Denne standarden er nært knyttet til EN ISO 23386, og innen Cobuilder Define brukes datamal-standarden i tråd med EN ISO 23386.

Det å ha begge standardene offisielt publisert vil føre til at stadig flere softwareleverandører tar dem i bruk og leverer bedre løsninger for datastyring i byggebransjen.

Digitaliseringen av byggenæringen er ingen enkel oppgave. Det er en gradvis prosess som krever samarbeid og partnerskap før vi kan få reel verdi ut av digital teknologi. Det er fortsatt en lang vei å gå, men det viktigste er at vi på rett vei. Ved å bruke de rette standardene og verktøy basert på dem nærmer vi oss målet – i fellesskap.

Cobuilder kan hjelpe deg med å utvikle din digitale datastrategi og guider deg gjennom alle nødvendige trinn.

Ingen grunn til å kaste bort verdifull tid

Selv om din organisasjon ønsker å ta i bruk beste praksis, er det dessverre ikke bare å «kjøpe» og «anvende» standarder. Du kan lett gå deg vill når du tolker en ny standard eller mens du leter etter den beste måten for å implementere den i din organisasjon.

I Cobuilder vet vi godt at hver organisasjon er forskjellig og har spesifikke utfordringer. Teamet vårt består av eksperter innenfor ulike fag – arkitekter, ingeniører og softwareutviklere, og har en dyp forståelse av standarder for datastyring i BIM. Vi er klare til å dele vår kunnskap og kompetanse med deg.

Det er ikke nødvendig å starte helt fra bunnen av. Ikke kast bort verdifull tid. Spar bedriften for kostnader som følge av feilinformasjon. Cobuilder vil hjelpe deg å se det store bildet, forstå metoden bak EN ISO 23386, og til slutt – guide deg gjennom implementering av den nye standarden i din egen organisasjon.