Den digitale tvillingen – broen mellom den fysiske og den digitale verden

De senere års utvikling innen datateknologi har ført til at den fysiske og den virtuelle verden har kommet nærmere hverandre. I de siste årene har det vært mye snakk om BIM og digitale byggeprosjekter. Nå kommer de digitale tvillingene som er det neste steget i digitaliseringen av byggenæringen. De digitale tvillingene skal bl.a. føre til kostnadsreduksjon og optimalisering av ressursforbruk gjennom alle faser av byggets livssyklus.

Hva er egentlig en digital tvilling?

På et kurs om Product Lifecycle Management (PLM) på universitetet i Michigan i 2003 introduserte Michael Grieves konseptet om en virtuell ekvivalent til et fysisk produkt eller en «digital tvilling». Det bygger på tre hovedforutsetninger:

  1. Fysiske produkter i virkeligheten
  2. Virtuelle produkter i et virtuelt miljø
  3. Utveksling av data og informasjon som knytter de fysiske til de virtuelle produktene

Ideelt sett inneholder den digitale tvillingen all informasjon om det fysiske «objektet». Det er ikke bare en mekanisk eller geometrisk representasjon, men inkluderer også produktdata, sensordata, innebygd programvare, mikroprogramvare, osv. Digitale tvillinger baserer seg på innsamling og analyse av store mengder data og denne prosessen skal strekke seg over hele produktets livssyklus.

Digitale tvillinger i byggenæringen

Gjennom nye teknologier som tingenes internett (IoT) kan et bygg leve et virtuelt liv som en digital tvilling. Den digitale tvillingen kan endre seg dynamisk ettersom det fysiske objektet endrer seg. Sensorer kan samle data om innvirkning av eksternt miljø på bygget mens det virtuelle objektet kan optimalisere ytelsen på bakgrunn av produktdata.

Nye teknologier for behandling av Big Data åpner for enda større muligheter. De gjør at data kan settes sammen på en helt ny måte og dataanalyse kan rettes mot konkrete behov.  Det kan endre måten vi prosjekterer, bygger og drifter på.

digital twin

BNLs «Digitale veikart» og den digitale tvillingen

For mange er den digitale tvillingen et innblikk i framtiden, men i den norske byggenæringen kan den snart bli en realitet.

I 2017 utarbeidet BNL et digitalt veikart som skal sikre en samlet digitalisering av byggenæringen. Formålet med det er å oppnå effektivisering av ressurser, bedre miljøvern og økt eksport av produkter og tjenester.  Heldigitaliseringen skal sikre en konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring.

I BNLs «Digitale veikart»er digitale byggeplasser og digitale tvillinger sentrale begreper.  BNL fastslår også at det er behov for flere tiltak som skal legge til rette for deres implementering. Blant de viktigste forutsetningene for det digitale veikartet, er standarder, digitale lover og regler. Det skal etableres standarder for effektiv informasjonsforvaltning som også innebærer standardisering av PDT (Product Data Templates) for produktinformasjon. Det er ulike brukere og systemer som skal ha tilgang til dataene og skal kunne lese dem på ulike tidspunkter. Derfor er det viktig at dataene leveres og lagres i en strukturert og standardisert form.

Digitale prosjekter i ProductXchange

For å kunne oppfylle målsetningene som definert i det digitale veikartet, er bruk av standardiserte produktdata en viktig forutsetning. ProductXchange-plattformen har vært på markedet i flere år og har nesten 20 000 brukere. Det finnes allerede
70 000 digitale prosjekter i systemet. I ProductXchange kan byggherre stille konkrete informasjonskrav til produkter i verdikjeden. Utførende kan automatisk få levert produkter ved varekjøp, hvor tilhørende produktdata og dokumenter kontrolleres opp mot de kravene som er stilt. Produktdata kan enkelt integreres i en 3-D modell direkte i ProductXchange. Systemet bruker det åpne IFC-filformatet som gjør det mulig for alle aktører å berike modellen og sikrer korrekt informasjonsflyt på tvers av plattformer, formater og språk.

Produktdata i ProductXchange er basert på Product Data Template (PDT) strukturen som utvikles i CEN/TC 442/WG 4. Dette betyr at forutsetningen om standardiserte produktdata i det digitale veikartet allerede kan være på plass for mange aktører.

Digitale byggeplasser er grunnlaget for de digitale tvillingene. Datastyrt prosjektering gjennom BIM er allerede på god vei til å bli standarden på norske byggeplasser, og de første digitale tvillingene er mye nærmere enn mange kanskje tror.