Strekkoden eller GTIN er universell identifikator for produkterr

Den allmektige strekkoden

GTIN – en global standard

EAN strekkoden og GTIN nummeret som står bak den, er helt uten overdrivelse selve produktidentifikatorens fyrste. På tvers av landegrenser, markeder og bransjer. Det som i det små begynte som en strekkode på en pakke tyggegummi i 1974, er i dag en internasjonal standard for hvordan det enkelte produkt identifiseres. En allmenngyldig identifikator for alt fra matvarer og mobiltelefoner til kjemikalier og byggevarer.

Ansvarlig for standardene EAN og GTIN er den brukerstyrte og ikke-kommersielle organisasjonen «GS1.» GS1 utvikler, vedlikeholder og tilbyr en global, konsistent standard for effektiv vare- og informasjonsflyt.

Nøkkelen til effektiv informasjonsflyt

I Norge har byggenæringen benyttet seg av GTIN standarden fra begynnelsen av 90-tallet. Siden den gang har GTIN nummeret blitt en så viktig identifikator for respektive byggevarer at nummeret per i dag er obligatorisk i databasene som ligger til grunn for de aller fleste bransjesystemene. Grunnene er flere, av de mest markante kan følgende med fordel nevnes:

Fjerner rommet for misforståelser

«Bygg og anlegg» er en næring som ikke bare involverer en lang rekke ulike aktører i ethvert prosjekt, men også gigantiske mengder ulike komponenter i form av byggevarer. De som selger disse byggevarene produkter er gjerne enten produsenter, leverandører eller grossister. Disse jobber med egne ERP-systemer innholdene egne identifikatorer som ikke nødvendigvis er basert på allmenngyldige standarder. Ett og samme produkt kan med andre ord opptre i databasene hos to ulike leverandører med helt forskjellig betegnelse. Dette kan for eksempel skyldes interne systemkrav eller lokale navnekonvensjoner. Ved å utstyre en vare med et GTIN-nummer fjernes denne kilden til misforståelser og alle vet til enhver tid hva varen er, uansett om den gitte varen omsettes under et annet navn.

GTIN – ikke bare for fysiske produkter

I tillegg til å være en genial identifikator er GTIN nyttig også for kontroll og oppsyn med transport og logistikk. Dette kan for eksempel gjelde leveringskjeden av produkter fra produsent via grossist og byggevarehus til byggeplassen. Med en digital sporingstjeneste kan produktene enkelt følges gjennom kjeden.
Dette gir høy en sporbarhet. Og sporbarhet spiller en stadig viktigere rolle for det moderne byggeprosjekt. I dag er gjennomføring av prosjektene direkte avhengig av at leveransene av byggevarer skjer på tid og i riktig rekkefølge. Denne sporingsinformasjonen kan hjelpe den enkelte entreprenører eller underentreprenør å justere sin arbeidsplan i forhold til forhåndskunnskap om eventuelle forsinkelser – eller feil- i den aktuelle leveransen. På den måten spares kostbare timer som ellers fort hadde rent ut i frustrert venting.

GTIN – en krumtapp for det digitale byggeriet

Det å ha felles, konsistente identifikatorer for produkter og tjenester, er en grunnleggende forutsetning for digitalisering og automatisering byggenæringen. Per i dag bruker den norske byggenæringen en rekke digitale løsninger for automatisk overlevering av obligatorisk dokumentasjon fra leverandører om den respektive varens beskaffenhet, innhold og hvordan den kan brukes i forhold til gjeldene regelverk og forordninger. Et GTIN-nummer gjør det enkelt å finne den påkrevde informasjonen, uansett hvor du befinner deg eller hvilken rolle du innehar. Enhver underentreprenør kan skanne strekkoden med sin smarttelefon og få alle produktdata og dokumenter for varen levert automatisk med et sveip. Det er også ytterst enkelt å overføre disse dataene til det fysiske byggets digitale tvilling; BIM-modellen. Brukt riktig og flittig vil dette føre til at alle byggets små og store bestanddeler vil være forskriftsmessig dokumentert og knyttet til BIMen for all fremtid. på en digital as built modell av et byggeprosjekt. Om du syns dette høres en smule futuristisk ut, skal du vite at i 2016 alene var det 968 736 slike dataoverføringer per måned i Norge.

Et GTIN-nummer gjør deg kompatibel med fremtiden

I dette lille blogginnlegget har vi bare skrapet i overflaten når det kommer til faktiske fordeler ved bruk av GS1s fantastiske standarder. Sannheten er nemlig den at det bare er fantasien som setter grenser for hvordan – og til hva – ett GTIN-nummer kan brukes til. En standardisert, konsistent og unik identitet knyttet til hvert enkelt produkt, åpner for optimalisering og effektivisering gjennom digitale løsninger på mange plan.
Ville det ikke være godt å sovne med full visshet om at uansett i hvilken retning innovasjonen måtte dra byggenæringen, så har du med et GTIN-nummer en skuddsikker og uomtvistelig identitet på alle dine produkter, uansett hva fremtiden måtte bringe av overraskelser og utfordringer.