ProductXchange

Alle brukere omdirigeres nå automatisk
til nye Cobuilder Collaborate

Ut med det gamle – inn med det nye

Cobuilder Collaborate er det nye verktøyet som er i ferd med å overta for ProductXchange. Her kan du se de største milepælene i utviklingen av Cobuilder Collaborate, og enda viktigere – hva som er i vente. For mer informasjon klikk på punktene i tidslinjen under. Her vil du også finne fortløpende oppdateringer om kommende funksjonalitet og estimerte datoer – følg med!

Finn ut mer Vi må lage noe nytt og bedre Januar 2018 Finn ut mer Med ny og sikker teknologi august 2018 Finn ut mer Lansering første versjon Mai 2019 Finn ut mer Datastyring i prosjekter GRATIS WEBINAR ny funksjonalitet mai 2019 Finn ut mer BREEAM-evaluering ny funksjonalitet GRATIS WEBINAR august 2019 Finn ut mer Risikovurdering trinn-for-trinn ny funksjonalitet august 2020 GRATIS WEBINAR Finn ut mer Innsamling av
FDV-dokumentasjon
ny funksjonalitet august 2020
Finn ut mer Vurdering av substitusjonsalternativer ny funksjonalitet september 2020 Finn ut mer «The Switch» Overføring av brukere
15.oktober 2020
Finn ut mer Favorittprodukter og arkivering av SDS Finn ut mer Levering av manglende funksjonalitet
Finn ut mer Ut med det gamle! ProductXchange legges til hvile

Vi må lage noe nytt og bedre

Januar 2018

ProductXchange brukes av tusenvis av utførende aktører og har vært på markedet i over 10 år. Men det er nettopp det – i dagens teknologialder er 10 år en veldig lang tid. For å kunne gi brukerne en bedre brukeropplevelse og ikke minst forbedret funksjonalitet, begynte vi med utviklingen av et helt nytt verktøy – Cobuilder Collaborate.

Med ny og sikker teknologi

August 2018

Cobuilder Collaborate er en skybasert løsning som er en del av Cobuilders nye plattform. Plattformen integrerer flere ulike løsninger for å muliggjøre samarbeid og sømløs datautveksling mellom aktører i ulike prosjektfaser. Plattformen utnytter den nyeste Microsoft Azure-teknologi for å gi deg en bedre brukeropplevelse og økt datasikkerhet. Med andre ord – det er sikkert og pålitelig. Finn ut mer om teknologien bak vår nye plattform.

NB! All informasjon som du har lagret i ProductXchange finner du også i Cobuilder Collaborate.

Lansering første versjon

Mai 2019

I mai 2019 var vi klare med den første versjonen av Cobuilder Collaborate. Den hadde som formål å levere grunnleggende funksjonalitet i et nytt og mer intuitivt grensesnitt. Vi takker brukerne for deres positive tilbakemeldinger og konstruktivt innspill, og føler oss trygge på at Cobuilder Collaborate vil bidra til en bedre arbeidshverdag for alle brukere.

Ingen arrangement funnet!

Datastyring i prosjekter

ny funksjonalitet

Mai 2019

Dette er en ny funksjonalitet som vil hjelpe byggherrer og entreprenører med å stille krav til ønsket informasjon og egenskaper som standardisert data til ulike formål – miljø, drift, BIM, innkjøp, kvalitetssikring, m.m. På denne måten kan du samle inn dataene direkte fra verdikjeden underveis i prosjektet, sjekke de automatisk mot angitte krav og til slutt levere digitale «as-built» modeller beriket med validerte og verifiserte produktdata. Du slipper å sitte igjen med masse arbeid på slutten av prosjektet for å sjekke om du har fått levert alt som er etterspurt. Funksjonaliteten støtter implementering av EN ISO 19650 i prosjektet. Finn ut mer.

NB! Dette er en tilleggstjeneste – Cobuilder Collaborate Professional Data

Ingen arrangement funnet!

BREEAM-evaluering

ny funksjonalitet

August 2019

BREEAM-funksjonaliteten i Cobuilder Collaborate gir deg en prosess for valg av produkter og innsamling av relevant dokumentasjon i BREEAM-prosjekter. Ved hjelp av et eget dashbord kan du enklere vurdere, kvalitetssikre og ferdigstille materialdokumentasjonen i prosjektet. Dette vil spare deg for tid og dobbeltføring i Excel. Finn ut mer.

NB! Vi fortsetter med videreutvikling av BREEAM-funksjonaliteten. Følg med i våre nyhetsbrev!

Ingen arrangement funnet!

Risikovurdering trinn-for-trinn

ny funksjonalitet

august 2020

Det siste året har vi jobbet tett sammen med brukerne for å utvikle en trinn-for-trinn prosess som vil hjelpe deg med gode risikovurderinger. Du behøver ikke kunnskap om teorien bak – vi geleider deg gjennom alle trinn og sørger for at du kan ta HMS til et nytt nivå.

I tillegg har verktøyet et eget dashbord for å holde kontroll over risikovurderingene utført av verdikjeden. Det vil gi deg bedre oversikt og enklere oppfølging.

Brukere på bedriftsnivå vil også få en oversikt over alle risikovurderinger i bedriften for å holde kontroll over arbeidet med risiko i hele organisasjonen.

Ingen arrangement funnet!

Innsamling av FDV-dokumentasjon

ny funksjonalitet

august 2020

Ved hjelp av denne funksjonaliteten kan du enkelt laste opp og lagre din FDV-dokumentasjon direkte på prosjektet ditt i Cobuilder Collaborate. På denne måten kan du samle inn alt på et sted – både FDV-dokumentasjon om produkter (produktdatablader, vedlikeholdsinformasjon, branngodkjenning, m.m.) og prosjektspesifikk FDV-dokumentasjon (innreguleringsprotokoller, rømningsplan, dørskjema, tegninger, m.m.)

Du kan eksportere FDV-dokumentasjonen og sende direkte på mail. Se den korte videoen under.

Som en del av den nye funksjonaliteten for datastyring i prosjekter, kan FDV-dokumentasjonen kobles til en IFC-modell sammen med all produktdata lagret på prosjektet ditt i Cobuilder Collaborate.

Slik laster du opp og eksporterer din FDV-dokumentasjon.

Se video

Vurdering av substitusjonsalternativer

ny funksjonalitet

September 2020

Vi vet at det kan være utfordrende for et prosjekt å ha oversikt over alternative kjemikalier for substitusjonsvurdering. Sammen med brukergruppen for kjemi og stoffkartotek har vi laget en funksjonalitet hvor bedriften kan identifisere alternativer slik at brukerne kan inkludere disse når prosjektet vurderer substitusjon som del av risikovurderingen. Dette vil hjelpe din organisation til å bedre koordinere arbeidet med risiko internt, og ikke minst – gjøre livet enklere for kollegene som jobber med dette i prosjektene.

Se video

«The Switch»
Overføring av brukere

15.oktober 2020

Som en del av den gradvise overgangen fra ProductXchange til Cobuilder Collaborate vil alle brukere f.o.m. 15. oktober bli automatisk omdirigert til Cobuilder Collaborate når de logger seg på ProductXchange. Det betyr at meste av funksjonaliteten knyttet til prosjektenes bruk av systemet vil være tilgjengelig slik at du kan gjøre dine daglige oppgaver i Cobuilder Collaborate. Og enda bedre – ved hjelp av egne dashbord vil du kunne se hva som er viktig og hva som gjenstår for å oppfylle prosjektkrav.

NB! Det vil fremdeles være noe funksjonalitet som ikke er tilgjengelig i Cobuilder Collaborate, og ved behov kan du fortsatt logge deg på ProductXchange.

Favorittprodukter og arkivering av SDS

januar 2021

Favorittprodukter

Ved hjelp av denne funksjonen kan du lage en favorittliste av produkter som du ofte bruker i ditt arbeid. På denne måten kan du enkelt legge dem til på prosjektet uten å måtte søke i databasen hver gang.

Arkivering av SDS

Du kan bruke denne funksjonen for å arkivere et sikkerhetsdatablad som ikke lenger skal være med i stoffkartoteket, f.eks. når du er ferdig med å bruke et kjemikalieprodukt i prosjektet.

Levering av manglende funksjonalitet

Vi fortsetter med videreutvikling av Cobuilder Collaborate for å sikre at all funksjonalitet som du i dag bruker vil være tilgjengelig i det nye systemet før vi faser ut ProductXchange. Her er en oversikt over noe av den viktigste funksjonaliteten som planlegges levert før vi legger ProductXchange til hvile:

– Informasjonsblader
– Eksponeringsregister
– Eksport av all produktdokumentasjon på prosjektet i strukturert zip-fil
– Print av alle SDS i prosjektet
– Oversikt over alle SDS i organisasjonen

NB! Følg med på tidlinjen – den vil bli oppdatert fortløpende med datoer og detaljer for kommende funksjonalitet.

Ut med det gamle!
ProductXchange legges til hvile

Etter hvert som all funksjonalitet fra ProductXchange er overført til Cobuilder Collaborate vil vi fase ut ProductXchange. Dette innebærer at vi avslutter teknisk vedlikehold og støtte av det gamle systemet, og det vil ikke lenger være mulig å logge seg på ProductXchange

NB! Vi vil fortsette med videreutvikling av Cobuilder Collaborate selv etter utfasing av ProductXchange – både for å forbedre eksisterende funksjonalitet og for å levere helt ny funksjonalitet.