Cobuilder tilgjengeliggjør PDT’er for sirkulærøkonomi i Luxembourg

Modified on mars 30, 2021

Luxembourg har satt seg som mål å bli Europas knutepunkt for sirkulærøkonomi og legger mye ressurser i å utvikle et økosystem som gjør dette mulig. Over tid har Finansdepartementet i Luxembourg og PositiveImpaKT, et konsulentselskap med ekspertise i sirkulærøkonomi, samarbeidet med drøye 50 internasjonale organisasjoner for å utvikle datamaler som kan sikre ombruk av byggevarer. Disse blir nå tilgjengeliggjort internasjonalt gjennom Cobuilders løsning Define.

En utfordring for ombruk og gjenbruk i byggebransjen er mangelen på tilstrekkelig informasjon på elementene man ønsker å sirkulere. Naturlig nok må man kjenne til et produkts egenskaper og yteevne før man bygger det inn i et byggverk, men når man kommer så langt at man vil ombruke et produkt så er informasjonen som en gang fantes «forsvunnet» i gamle systemer eller formater.

circular economy construction

Initiativet i Luxembourg kalles Product Circular Data Sheets (PCDS) og i praksis er dette datamaler (PDT-er) som sikrer at man kan utveksle produktinformasjon som er tilstrekkelig for ombruk og gjenbruk. Gjennom Cobuilders softwaresystem Define, gjøres informasjonen også maskinlesbar – det vil si forståelig for alle datasystemer – og kan brukes av alle aktører i ulike verktøy og systemer både nå og i fremtiden.

Dette forenkler informasjonsdeling i hele verdikjeden og kan redusere tid og kostnader for alle aktører ved ombruk av produkter i prosjekter. Datamalene har et åpent kildeformat og vil være tilgjengelig for alle interessenter i byggebransjen.

– Dette er et viktig initiativ for Europa, og det er en selvfølge at vi integrerer og tilgjengeliggjør disse nye datamalene gjennom våre systemer, sier Roland Dominici, adm.dir. i Cobuilders datterselskap i Frankrike. Og vi vil absolutt oppfordre andre leverandører til å gjøre det samme. – Bedre bruk og tilgjengelighet av produktdata er en forutsetning for sirkulærøkonomi og flere slike initiativ vil hjelpe næringen å komme i mål med økt ombruk av materialer.

Roland Dominici, adm.dir. i Cobuilder France

Implementeringen av de sirkulære produktdataarkene er i tråd med alle relevante internasjonale standarder for styring av data i byggebransjen og vil bidra til bedre tilgjengelighet og bruk av essensielle sirkulære produktdata. Dette samarbeidet er også et viktig skritt mot å fremme innføringen av sirkulære produktdatamaler i andre industrisektorer.

– Målet med PCDS er å løse behovet for essensielle sirkulære data i næringen, sier Christian Tock, visedirektør for industri, nye teknologier og forskning ved Finansdepartementet i Luxembourg. – I dag finnes det mange ulike indikatorer for sirkulærøkonomi. Problemet er at alle aktører bruker forskjellige «språk», og dette gir lite effektivitet og lite ombruk. Luxembourg har som mål å løse denne utfordringen og etablere seg som en ledende nasjon innen digital sirkulærøkonomi. Dette prosjektet er et viktig bidrag til det sirkulære økosystemet i Europa.

Jeannot Schroeder, adm.dir. i PositiveImpaKT

– Vi er strålende fornøyde med at vi fikk dette oppdraget fra regjeringen i Luxembourg og kunne utvikle og levere «proof of concept» for de sirkulære produktdatamalene, sier Jeannot Schroeder, adm.dir. i PositiveImpaKT. – Vi inviterer alle til å teste det nye åpne verktøyet.