Spesifisering basert på Data Templates

For prosjektledere og prosjekterende aktører

Kontakt oss

De 5 vanligste spørsmålene om PDT

Last ned
Bruksområder
Ressurser

Cobuilder Specify

Standardbasert datamodellering for spesifisering av ytelser

Ved hjelp av strukturerte data kan eksperter omdanne informasjon til kunnskap i alle faser av spesifikasjonsprosessen. Standardisert struktur i spesifikasjonen og entydig bruk av konsepter relatert til funksjonelle, tekniske eller ytelsesegenskaper av bygningselementer er selve nøkkelen for å skape kunnskap digitalt.

Når man jobber med prosjektering finnes det alltid spørsmål som trenger svar. Hvis spørsmålets struktur ikke matcher strukturen i svaret, hvordan kan man være sikker på at spørsmålet er gyldig? Hvordan kan du verifisere at den angitte ytelsen er den du har spurt om?
Prinsippet bak Cobuilder Specify er basert på utvikling og bruk av datamaler (Data Templates). Disse malene er datastrukturer som er opprettet for å muliggjøre effektiv bruk av element- og produktdata av ulike aktører gjennom standardisering.

Som en del av den iterative spesifikasjonsprosessen må ulike aktører levere forskjellige data om bygningselementer og produkter som skal installeres, i ulike prosjektfaser og på forskjellige informasjonsnivåer (LOI). Cobuilder Specify er utviklet for å hjelpe prosjektledere til å skreddersy datamaler etter nødvendige dataleveranser per rolle, fase og informasjonsnivå, og for å lage standardiserte “spørsmål” som skal besvares i samhandling gjennom alle faser i spesifikasjonsprosessen.

BRUKSOMRÅDER

Spesifisering av ytelsesdata per rolle, fase, informasjonsnivå (LOI) Digitalisering av spesifikasjoner for komplekse bygningselementer (systemer) kan redusere risikoene som oppstår av å jobbe med ulike formater, klassifikasjoner og standarder mens man gjør forskjellige oppgaver i ulike prosjektfaser. Ved hjelp av Data Templates i prosjekteringsfasen kan aktørene: Styring av spesifikasjonsmaler Cobuilder Specify kan brukes for å opprette spesifikasjoner/krav på bakgrunn av skreddersydde datamaler (Data Templates) som er unike for brukerens spesifikke kontekst. Med Specify Enterprise kan du beskrive, opprette og vedlikeholde egenskaper i sammenkoblede ordbøker i henhold til prEN ISO 23386. Du kan strukturere egenskapene i datamaler (Data Templates) i henhold til prEN ISO 23387.Ved hjelp av Cobuilder Specify kan du:
 • Identifisere produktdataene som trengs i alle ledd av informasjonsverdikjeden
 • Identifisere datakomponenter (egenskaper, attributter, egenskapsgrupper, maler) og relasjonene mellom dem
 • Definere dem i en dataordboksstruktur
 • Opprette felles kontekst som brukes under hele spesifikasjonsprosessen
 • Bruke og distribuere avtalte Data Templates
 • Lage spesifikasjoner som er i samsvar med prosjektkrav og –behov på ulike tidspunkter
 • Lage spesifikasjoner som er riktig referert og i samsvar med industristandarder og designkoder
 • Distribuere spesifikasjoner uansett plattform, i maskinlesbart format, for å redusere tiden for behandling av viktig informasjon
 • Lagre spesifikasjoner for generiske “bygningselementer” i et digitalt lagringssystem og gjenbruke dem
ENTERPRISE ENTERPRISE PROFESSIONAL
Sjekk mot prosjekteringskrav Dataleveranser i forbindelse med datakrav/spesifikasjoner i oppføringsfasen sjekkes automatisk. På denne måten kan brukerne forsikre at krav/spesifikasjoner som er satt, er oppfylt. Cobuilder Specify tilbyr: Maskinlesbare data på tvers av systemer Data Templates sikrer sømløs dataflyt mellom ulike systemer. Derfor kan spesifikasjoner/krav som er opprettet i Specify brukes i hvilken som helst programvare ved hjelp av API-automatisering. P.t. jobber vi med utvikling av plugins som vil gi prosjekterende aktører tilgang til etterspurte egenskaper i samsvar med deres informasjonsbehov (LOI) i ulike BIM-verktøy. Ved hjelp av Cobuilder Specify kan du:
 • Bruke API-tjenester slik at eksterne interessenter kan benytte dine datastrukturer
 • Sikre at korrekte og pålitelige data brukes av alle interessenter i prosjektet
 • Unngå datareplikasjon mellom forskjellige lokale dataoperatører
 • Legge til spesifikasjonsverdier i avtalte spesifikasjonsstrukturer
 • En samarbeidstilnærming til håndtering av dataleveranser i oppføringsfasen
 • Innhold basert på troverdige kilder som byggeforskrifter og standarder
 • Automatisering av ressurskrevende oppgaver
 • En matrise for dataleveranser for å fullføre BIM-utføringsplanen
ENTERPRISE ENTERPRISE PROFESSIONAL PROFESSIONAL
Datakonsulenttjenester En felles datastrategi bør ikke komme som en uønsket ytre påvirkning. Den bør være basert på klart kommuniserte mål og reelle brukerbehov. I den digitale fremtiden vil all programvare kreve produktdata, og konkurransedyktige bedrifter vil dra enorm nytte av en felles tilnærming. Cobuilder kan hjelpe deg med å:
 • Analysere gjeldende datamodeller som brukes av medlemmer / industriaktører
 • Samle strukturert innsikt i behovene til nåværende og fremtidige datakonsumenter
 • Få veiledning i bruk og utvikling av Data Templates
 • Kommunisere fordelene ved datamodellering til alle berørte parter
 • Lage en trinnvis implementeringsplan
ENTERPRISE PROFESSIONAL

Spesifisering av ytelsesdata per rolle, fase, informasjonsnivå (LOI)

Digitalisering av spesifikasjoner for komplekse bygningselementer (systemer) kan redusere risikoene som oppstår av å jobbe med ulike formater, klassifikasjoner og standarder mens man gjør forskjellige oppgaver i ulike prosjektfaser. Ved hjelp av Data Templates i prosjekteringsfasen kan aktørene:

 • Lage spesifikasjoner som er i samsvar med prosjektkrav og –behov på ulike tidspunkter
 • Lage spesifikasjoner som er riktig referert og i samsvar med industristandarder og designkoder
 • Distribuere spesifikasjoner uansett plattform, i maskinlesbart format, for å redusere tiden for behandling av viktig informasjon
 • Lagre spesifikasjoner for generiske “bygningselementer” i et digitalt lagringssystem og gjenbruke dem

ENTERPRISE

PROFESSIONAL

Styring av spesifikasjonsmaler

Cobuilder Specify kan brukes for å opprette spesifikasjoner/krav på bakgrunn av skreddersydde datamaler (Data Templates) som er unike for brukerens spesifikke kontekst. Med Specify Enterprise kan du beskrive, opprette og vedlikeholde egenskaper i sammenkoblede ordbøker i henhold til prEN ISO 23386. Du kan strukturere egenskapene i datamaler (Data Templates) i henhold til prEN ISO 23387. Ved hjelp av Cobuilder Specify kan du:

 • Identifisere produktdataene som trengs i alle ledd av informasjonsverdikjeden
 • Identifisere datakomponenter (egenskaper, attributter, egenskapsgrupper, maler) og relasjonene mellom dem
 • Definere dem i en dataordboksstruktur
 • Opprette felles kontekst som brukes under hele spesifikasjonsprosessen
 • Bruke og distribuere avtalte Data Templates

ENTERPRISE

Sjekk mot prosjekteringskrav

Dataleveranser i forbindelse med datakrav/spesifikasjoner i oppføringsfasen sjekkes automatisk. På denne måten kan brukerne forsikre at krav/spesifikasjoner som er satt, er oppfylt. Cobuilder Specify tilbyr:

 • En samarbeidstilnærming til håndtering av dataleveranser i oppføringsfasen
 • Innhold basert på troverdige kilder som byggeforskrifter og standarder
 • Automatisering av ressurskrevende oppgaver
 • En matrise for dataleveranser for å fullføre BIM-utføringsplanen

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Maskinlesbare data på tvers av systemer

Data Templates sikrer sømløs dataflyt mellom ulike systemer. Derfor kan spesifikasjoner/krav som er opprettet i Specify brukes i hvilken som helst programvare ved hjelp av API-automatisering. P.t. jobber vi med utvikling av plugins som vil gi prosjekterende aktører tilgang til etterspurte egenskaper i samsvar med deres informasjonsbehov (LOI) i ulike BIM-verktøy. Ved hjelp av Cobuilder Specify kan du:

 • Bruke API-tjenester slik at eksterne interessenter kan benytte dine datastrukturer
 • Sikre at korrekte og pålitelige data brukes av alle interessenter i prosjektet
 • Unngå datareplikasjon mellom forskjellige lokale dataoperatører
 • Legge til spesifikasjonsverdier i avtalte spesifikasjonsstrukturer

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Datakonsulenttjenester

En felles datastrategi bør ikke komme som en uønsket ytre påvirkning. Den bør være basert på klart kommuniserte mål og reelle brukerbehov. I den digitale fremtiden vil all programvare kreve produktdata, og konkurransedyktige bedrifter vil dra enorm nytte av en felles tilnærming. Cobuilder kan hjelpe deg med å:

 • Analysere gjeldende datamodeller som brukes av medlemmer / industriaktører
 • Samle strukturert innsikt i behovene til nåværende og fremtidige datakonsumenter
 • Få veiledning i bruk og utvikling av Data Templates
 • Kommunisere fordelene ved datamodellering til alle berørte parter
 • Lage en trinnvis implementeringsplan

ENTERPRISE

PROFESSIONAL

PRODUKTPAKKER

FUNKSJONALITET

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

• Spesifisering av ytelsesdata per rolle, fase, informasjonsnivå (LOI)

• Maskinlesbare data på tvers av systemer

• Datakonsulenttjenester

• Sjekk mot prosjekteringskrav

• Styring av spesifikasjonsmaler (gjennom Cobuilder Define)​​

Cobuilder tilbyr forskjellige løsninger som vil dekke spesifikke organisasjonsbehov. Her finner du en oversikt over hovedfunksjonalitet i de ulike produktpakkene. Ta kontakt med en av våre representanter for å nærmere diskutere din organisasjons konkrete behov.

Kontakt oss
Kontakt oss

PRODUKTPAKKER

Cobuilder tilbyr forskjellige løsninger som vil dekke spesifikke organisasjonsbehov. Her finner du en oversikt over hovedfunksjonalitet i de ulike produktpakkene. Ta kontakt med en av våre representanter for å nærmere diskutere din organisasjons konkrete behov.

FUNKSJONALITET

• Spesifisering av ytelsesdata per rolle, fase, informasjonsnivå (LOI)

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

• Maskinlesbare data på tvers av systemer

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

• Datakonsulenttjenester

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

• Sjekk mot prosjekteringskrav

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

• Styring av spesifikasjonsmaler (gjennom Cobuilder Define)​​

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

PROFESSIONAL

Kontakt oss

ENTERPRISE

Kontakt oss

How can your organisation benefit from common, standardised data structures and free information flow?

Download

RESSURSER

Se alt

Your Guide to Standardising Construction Data for Digital Use

De 5 vanligste spørsmålene om PDT

Data Template vs. Excel