Cobuilder skal hjelpe tsjekkiske myndigheter med å digitalisere landets byggebransje

Modified on mai 19, 2022

Den norske programvareleverandøren Cobuilder og det tsjekkiske standardiseringsorganet CAS har signert en avtale som skal bidra til digital omstilling i den tsjekkiske bygge- og anleggsnæringen.

Dette strategiske partnerskapet muliggjør implementeringen av et effektivt system for informasjonsstyring gjennom en datastandard for bygningsinformasjonsmodeller og et felles digitalt språk i den nasjonale byggebransjen i Tsjekkia.

Målet er å tilrettelegge for en sømløs og transparent informasjonsflyt i byggebransjens verdikjede, samt støtte bransjeaktørene i håndteringen av datakrav. Samarbeidet omfatter systemintegrasjoner og implementering av den tsjekkiske datastandarden for bygningsinformasjonsmodeller gjennom dataordboken Define og Cobuilders løsninger.

Prosjektet vil også bidra til å effektivisere arbeidet med komplekse miljøkrav og støtte opp under regjeringens klima- og miljøpolitikk.

– Datastandarden for bygningsinformasjonsmodeller som vi etablerer er en av hovedpilarene i BIM-strategien vår. Målet er å få fart på den digitale omstillingen i den tsjekkiske byggebransjen. Samarbeidet med Cobuilder gjør det mulig å innføre et effektivt system for informasjonsstyring og sikrer enkel tilgang for hele bransjen. Dette er avgjørende i vårt digitaliseringsarbeid, sier Jaroslav Nechyba, direktør for BIM-strategi i det tsjekkiske standardiseringsorganet CAS.

Store fordeler å hente

Prosjektet skaper forutsetninger for full integrasjon av datastandarden i det tsjekkiske markedet, noe som muliggjør transparent informasjonsflyt og nøyaktighet i dataene. Dette er essensielt for den digitale omstillingen i bransjen.

– Bransjeaktører vil få enkel tilgang til databasen og kan være sikre på at de alltid har den nyeste versjonen for å fange opp, utveksle og validere data. Dette bidrar til strømlinjeformede og mer effektive prosesser for kravstilling i alle offentlige anbud og skaper muligheter for kostnadsreduksjon og automatisering av prosesser. Verktøyet vil dessuten hjelpe bransjeaktørene til å jobbe mer effektivt med bærekraftsmål. På denne måten kan vi skape et bedre og grønnere bygd miljø, sier Jaroslav Nechyba.

Setter et godt eksempel for andre land

– Vi er veldig fornøyde med å delta i et så viktig prosjekt som vil påvirke hele den tsjekkiske byggebransjen, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder.

Han mener at standardiserte data og et felles digitalt språk er selve nøkkelen for å lykkes med fri informasjonsflyt i et nasjonalt og internasjonalt byggemarked.

– Med dette prosjektet tar Tsjekkia en ledende rolle i den digitale omstillingen av byggebransjen på nasjonalt nivå. De setter et godt eksempel som andre kan følge. En slik sentralisert tilnærming vil være relevant også for andre statlige organisasjoner, samt nasjonale og internasjonale bransjeaktører som ønsker å satse på digitalisering som bygger på industristandarder, sier Fredenlund.

Mer informasjon om den datastandarden for bygningsinformasjonsmodeller finner du på nettsiden til det tsjekkiske standardiseringsorganet CAS.