SERTIFIKAT

Mange grossister, entreprenører og byggevarekjeder krever at deres leverandører (vareleverandører og underentreprenører) kvalifiserer til Cobuilder-Sertifikatet.

ProductXchange:

Sertifikat ProductXchange

goBIM og Cobuilder Connect:

Sertifikat goBIM og Cobuilder Connect

Sertifikatet bekrefter at man har tegnet de rette avtaler med Cobuilder AS for innsamling og overlevering av produktdokumentasjon.
Ta kontakt med oss på support@cobuilder.no for å få utstedt ditt Sertifikat.