Cobuilder Sertifikat

Mange grossister, entreprenører og byggevarekjeder krever at deres leverandører (vareleverandører og underentreprenører) kvalifiserer til coBuilder-Sertifikatet.

Sertifikatet bekrefter at man har tegnet de rette avtaler med Cobuilder AS for innsamling og overlevering av produktdokumentasjon.
Ta kontakt med oss på support@cobuilder.no for å få utstedt ditt Sertifikat.

ProductXchange:

ProductXchange Sertifiakt leverandøravtale og brukerlisens

goBIM og coBuilderCONNECT:

goBIM Cobuilder CONNECT Sertifikat