Cobuilder mottar støtte fra Norway Grants til sitt ECObim-prosjekt

Sist endret 10. februar 2020

Gjennom sitt ECObim-prosjekt utvikler Cobuilder funksjonalitet som vil gi byggherrer og entreprenører bedre kontroll over materialer og systemer som er installert på byggeplass. Dette vil sikre at byggeprosjekter blir fullført i henhold til satte miljøkrav, og ikke minst fremme gjennomsiktighet og redusere såkalt grønnvasking i byggenæringen.

Det er Cobuilders heleide  datterselskap i Bulgaria som har fått innvilget støtten gjennom programmet «Forretningsutvikling, innovasjon og SMB-er» under ordningen Norway Grants 2014 -2021. Programmet har som mål å støtte opp under utvikling og innføring av innovative teknologier, prosesser og løsninger samt implementering av bærekraftige produksjonsprosesser.

digital twin

I dette prosjektet samarbeider Cobuilder med NCC, et av Nordens ledende selskaper innen bygg- og eiendomsutvikling. NCC ønsker å stille miljøkrav i form av datakrav under spesifisering, kostnadsberegning og innkjøp, både internt og til andre aktører i sine prosesser. NCC stiller med god kunnskap og erfaring og vil bidra med praktiske innspill og teste den nye funksjonaliteten underveis i utviklingen.

Det sies at bygg- og anleggsbransjen står for 40% av verdens energiforbruk og mer enn 40% av verdens karbonfotavtrykk.

-Med ECObim-prosjektet har vi en unik mulighet til å aktivt bidra til oppfyllelse av EUs miljømål, sier Bistra Papazova, COO i Cobuilder . Vår misjon er å skape et bedre bygd miljø, og denne støtten fra Norway Grants viser at vi er på rett vei.