coBuildeFREE logo

Få god kontroll på produkter og dokumentasjon i dine bygg eller prosjekter.

Gå inn på hjemmesiden

Cobuilder Project

Få full kontroll over dine prosjekter!

Cobuilder Project gir deg oversikt over produkter med tilhørende produktdokumentasjon som er brukt i forbindelse med ditt byggeprosjekt.
Ved å bruke dette verktøyet får du en hjemmeside i Cobuilder Project hvor du kan samle alle dine prosjekter og
prosjektinformasjon på ett sted. Dette gjør det enkelt for deg å finne tilbake til nødvendig informasjon når du trenger det.

Så enkelt får du overlevert produktinformasjon fra din håndverker:

Du mottar en mail fra din håndverker med link til Cobuilder Project. Du registrerer deg og logger deg inn i systemet.
Her får du tilgang til prosjektet og all dokumentasjon som er overlevert fra håndverker.

Det skilles på 2 ulike leveringsmetoder:

Ustrukturert: Du får enkel oversikt over alle produkter, bilder, dokumenter og kontaktinformasjon knyttet til den jobben håndverkeren(e) har utført på ditt prosjekt.

Strukturert: Dokumentasjonen som overleveres er strukturert etter bygningsdelskode (NS 3451, NS 3420) samt evt. Lokasjonskode. Du får oversikt over alle produkter, bilder, dokumenter og kontaktinformasjon knyttet til den jobben håndverkeren(e) har utført på ditt prosjekt.