Cobuilder Pro+ vilkår og priser

Prisliste strukturert overlevering av FDV (Cobuilder Pro+) pr. 01.02.2017

Prisliste for Cobuilder Pro+

Entreprise størrelse Kr. pr. prosjekt
NOK 0 – 2.5 mill Kr. 2.600,-
NOK 2.5 – 5 mill Kr. 5.200,-
NOK 5 – 7.5 mill Kr. 8.000,-
NOK 7.5 – 10 mill Kr. 10.700,-
NOK 10 – 20 mill Kr. 16.200,-
NOK 20 – 50 mill Kr. 21.500,-
NOK 50 – 100 mill Kr. 27.000,-
NOK 100 – 200 mill Kr. 32.500,-
NOK 200 – 500 mill Kr. 38.000,-
NOK 500 – 1000 mill Kr. 43.500,-
NOK > 1000 mill Etter avtale

I nedenstående prisliste inngår følgende:

  • Avgift til Standard Norge for bruk av NS 3420 og NS 3451
  • Leie av minne inntil 2 GB. Pris utover 2 GB er kr. 100,-pr. GB.

AVTALEVILKÅR:

  • Lisensen dekker 1 stk. leveranse av prosjektet til Cobuilder Project.
  • Fakturering skjer umiddelbart etter avtaleinngåelse. Betalingsbetingelser er pr. 15 dager regnet ut i fra avtaledato.
  • Cobuilder AS fraskriver seg ansvar for innhold i coBuilders systemer, og er ikke ansvarlig for feil bruk av data, informasjon og heller ikke for noen skade (direkte eller indirekte) som følger av at data eller opplysninger ellers er ukorrekte eller misvisende. Kunden er ansvarlig for at filer ikke inneholder virus, eller annet som kan skade maskiner eller utstyr.
  • Det gis en angrefristpå denne bestilling i henhold til den avtale på 14 dager,forutsatt at system ikke er tatt i bruk og koding utført.
  • Ved uenighet om avtalevilkårene, må Cobuilder AS ha mottatt skriftlig beskjed om dette innen 14 dager fra avtalens utstedelsesdato.
  • Cobuilder AS er fritatt fra erstatning når dette skjer som følge av forhold som ligger utenfor selskapets rådighet, eller ved force majeure.
  • Enhver tvist som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Partene vedtar Oslo Tingsrett som verneting for eventuelle rettstvister.

Cobuilder, juni 2018.