Cobuilder og IBM medlemmer av Construction Products Europe

Modified on juli 7, 2020

Cobuilder og IBM er de første IKT-bedriftene til å bli tilknyttede medlemmer av Construction Products Europe (CPE), den europeiske foreningen som representerer interessene til alle produsenter av byggevarer i Europa.

Cobuilder vil bidra med sin ekspertise innenfor produktdata for å hjelpe de europeiske byggevareprodusentene med strukturering av deres produktinformasjon. Bruk av europeiske harmoniserte standarder som grunnlag for digitalisering av produktinformasjonen vil skape et felles teknisk språk som forenkler den automatiserte datautvekslingen langs hele verdikjeden.

– Vårt prosjekt Smart CE-merking er bevis på det vellykkede samarbeidet med disse ledende leverandørene av digitale løsninger for byggenæringen. Ved å ønske dem velkommen som tilknyttede medlemmer, ser vi frem til å styrke digitaliseringsinnsatsen og lede debatten om temaer som datamaler og digitale verktøy på europeisk nivå, sier Cédric de Meeûs, president i CPE, i den offisielle uttalelsen.

digital twin

For å oppfylle kravene i den europeiske byggevareforordningen (CPR), må produsenter utarbeide en ytelseserklæring der de forplikter seg til å levere produkter med de angitte egenskapene. Slike ytelseserklæringer (DoP) er for tiden kun tilgjengelige i formater som ikke kan behandles elektronisk i BIM-verktøy. For å løse denne utfordringen introduserte CPE initiativet Smart CE-merking som har som mål å opprette en digital kobling mellom det fysiske produktet og ytelseserklæringen.

Cobuilder bidrar til dette initiativet ved å tilgjengeliggjøre standardbaserte datamaler (eng: data templates) for alle medlemmer av Construction Products Europe. Disse datamalene er i tråd med Smart CE-metodikken og er utviklet etter den kommende standarden prEN ISO 23387 som gir en ramme for hvordan dataene skal struktureres. Ved å bruke Cobuilders plattform og de tilgjengelige datamalene, kan medlemmer av Construction Products Europe utarbeide datamaler som er godkjent av foreningen og kan brukes av alle produsenter for å strukturere sin produktinformasjon i BIM-kompatibelt format.

Dette samarbeidet vil hjelpe de europeiske produsentene til å enkelt overholde kravene til dokumentering av produktegenskaper og redusere det administrative arbeidet rundt det. Produktdataene blir maskinlesbare og kan brukes i forskjellige systemer, noe som gjør at produktene er mer tilgjengelige for markedet. Digitalisering av produktdataene vil dessuten gi mange fordeler for hele verdikjeden ved å forbedre samarbeidet og bidra til bærekraftig konkurransedyktig vekst i den europeiske byggebransjen.

– Det er ikke noe tvil at digitaliseringen vil endre hele byggenæringen. Derfor er det viktig at hovedaktørene jobber sammen. Jeg har stort tro på at standardisering og maskinlesbarhet bør stå sentralt i vår samlede europeiske strategi, og dette samarbeidet med CPE  er et viktig steg i denne retningen. Det er en stor ære å bli medlem av foreningen, sier Lars Fredenlund, adm. dir. i Cobuilder.